mi band

Проблеми та основні тенденці розвитку укрансько культури в умовах державно незалежності

9. Проблеми та основні тенденції розвитку української культури в умовах державної незалежності

1. Мета роботи: ознайомити з проблеми та основними тенденціями розвитку української культури в умовах державної незалежності.

Студент повинен знати: основні засади культурно-освітньої політики Української держави, труднощі та здобутки сучасного національно-культурного відродження.

Студент повинен уміти: аналізувати тенденції розвитку вітчизняної культури в умовах глобалізації.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Проблеми розвитку української культури в незалежній Україні.

  Проаналізуйте проблеми розвитку української культури, що постали після здобуття Україною державної незалежності. Визначте основні напрями та форми державної підтримки вітчизняної культури.

Завдання 2. Реформування освітньої сфери та його результати. Проблеми розвитку науки.

Визначте основі напрями реформування освітньої сфери та його результати. Охарактеризуйте проблеми розвитку вітчизняної науки та її інтеграції в європейський та світовий науково-освітній простір.

Завдання 3. Здобутки мистецтва України.

Проаналізуйте проблеми та визначте найбільш помітні здобутки у розвитку вітчизняного мистецтва. Назвіть представників сучасної української літератури, кіномистецтва, театру, музичного мистецтва. Пригадайте українських спортсменів – рекордсменів та призерів Олімпійських ігор.

3. Питання для самоконтролю:

  1. Які проблеми супроводжують розвиток культури в сучасних умовах?

  2. Який вплив справляє глобалізація на розвиток вітчизняної освіти та культури?

  3. У чому полягає сутність Болонського процесу та який його вплив на розвиток вітчизняної освіти?

4. Які вам відомі представники сучасної вітчизняної літератури, кіно, естради?

5. Які вам відомі українські спортсмени, що досягли найвищих результатів?

mi band