mi band

Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила виконання  контрольних завдань

Контрольна робота з дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» виконується у встановлені навчальним графіком терміни.

Виконується контрольна робота в обсязі шкільного зошиту. На обкладинці контрольної роботи студент вказує прізвище, ім’я, по-батькові, варіант, номер залікової книжки, номер групи, назву предмету, домашню адресу, місце роботи.

Контрольна робота повинна бути написана синіми чорнилами, від руки, грамотно, розбірливо, без скорочень слів, з полями для зауваження рецензента. Сторінки повинні бути пронумеровані. Приступаючи до виконання контрольної роботи, студент повинен написати повністю питання, вказати його номер. Відповіді на питання повинні бути конкретними і повністю розкривати їх зміст.

Необхідно творчо підходить до виложення вивченого матеріалу. Переписувати текст з підручника або нормативного документу не допускається. Слід вибирати головне з тексту і будувати в логічній послідовності головну думку.

Якість контрольної роботи оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно дані відповіді на поставлені питання; в якій мірі використана рекомендована література: виконане практичне завдання.

В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться дата виконання роботи і особистий підпис.

Необхідно залишати 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача. Обсяг роботи становить 20-25 аркушів шкільного зошиту.

Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати окремі питання, якщо це потребує рецензія. Після доопрацювання контрольна робота допускається до захисту.

Варіант контрольної роботи визначається в залежності від двох останніх цифр залікової книжки або особистої справи студента.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1, 9; 27; 44; 78

2, 63; 91; 37, 19

3, 9, 83; 71, 64

4, 15, 23, 55, 78

5; 74, 48, 88, 33

6; 19; 27; 81, 69

7, 96; 36; 11, 77

8; 19, 34; 57; 65

9; 36; 20; 74, 88

10; 79;51; 80, 48

2

11; 66, 15; 98, 41

12; 22; 40; 32; 91

13, 76; 21, 99; 46

14; 77, 20,95; 36

15; 3; 24, 81, 49

16; 55, 28; 36, 45

17; 44; 85; 94; 6

19, 25, 21; 75, 18

7; 42; 83, 62; 21

30; 63; 2; 19; 44

3

15; 5; 31; 26, 92

59; 30; 43; 78; 86, 9

5; 46; 86; 66; 21

16; 56, 96, 71, 34

17; 64; 6, 27; 96

1; б6; 15; 98;. 41

6; 79, 18; 37; 50

9, 58;17; 68; 90

10, 51, 74: 80, 93

79; 46; 7; 64; 13

4

1; 41; 81; 61; 21

18; 67; 72; 84, 37

11, 34, 50; 84, 90

12, 49; 66; 11; 81

24; 35; 31, 9, 16

5; 36; 71, 85; 9

7, 37, 48; 81, 27

25, 51, 14; 91, 70

8; 52; 30, 64; 18

29; 73; 31; 14; 6

5

46; 81;1 3; 27; 16

2; 33; 47; 96; 17

65; 86; 19; 11; 7

4; 70; 60; 36; 56

17, 83; 77; 33; 5

23, 48, 94; 12; 4

53; 90; 3; 19; 47

40; 54; 9; 16; 21

93; 1, 14; 27, 61

39, 3, 21; 30, 80

6

20; 64; 55; 3; 41

19; 63; 94; 37; 80

38, 16; 96, 71; 33

18; 68; 95; 4; 23;

58; 16; 23, 64; 49

32, 81, 13; 76, 90

60, 70, 1; 13 , 66

91, 36, 1; 14; 27

59; 1; 13; 30; 60

79; 2;12; 19; 70

7

55, 87; 18; 44; 76

3, 31, 25; 43, 94;

54, 8; 20; 6; 74

27; 73; 9; 26; 45

6; 91; 61; 10, 27

92, 3; 11; 44, 72

9; 67, 60; 28; 39

11; 29; 73; 84; 49

16, 48,32; 50; 19

14; 66; 31; 2, 10

8

82; 8; 21; 33, 40

44; 7; 24; 95; 60

45; 19, 57, 83; 6

57; 41; 32; 9; 77

30; 59; 5; 13, 23

22; 58; 31; 49, 66

80, 9; 50; 72, 90

61; 3:10; 19, 64

80; 53; 27; 16, 1

94; 23; 71; 37, 50

9

19; 88; 34; 5; 13

56; 90; 18; 7; 9

69, 24; 35; 14; 61

10; 76; 36; 64; 60

13; 57; 37; 6; 18

75; 4; 38,  96, 12

15, 97, 6; 19; 33

74; 39; 83; 63; 37

42; 9; 60, 71, 86

35; 68; 90; 51, 5

0

63; 89; 22; 46; 1

77, 42; 3; 64, 90

14; 17; 23, 94; 57

27; 16; 41; 76; 1

62; 40; 49, 90; 3

26, 41, 72; 40; 85

78; 15; 3; 19, 50

28; 60; 80; 20; 90

4; 43; 61, 17; 89

79; 4; 21; 32; 17

mi band