Практика проектування інтернет сторінок з технічним описом машин

Практичне заняття

Практика проектування Інтернет сторінок з технічним описом машин, апаратів і технологій при виробництві молочних продуктів

МЕТА РОБОТИ – вивчення методів створення і включення в HTML – сторінки форм і елементів управління.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Форми і елементи управління. Теги INPUT|, BUTTON|, LABEL|, SELECT|, OPTION|, FIELDSET|, LEGEND|, TEXTAREA|, FORM|

Теги, призначені для впровадження в HTML-сторінку| форм і елементів управління, створюють об’єкти по своєму зовнішньому вигляду і призначенню,

що багато в чому нагадують аналогічні стандартні елементи, вживані при створенні|створінні| додатків|застосувань| засобами|коштами| візуального програмування.

При цьому найбільшою універсальністю володіє тег <INPUT|>, який, завдяки можливості|спроможності| конкретизувати вид упроваджуваного|запроваджувати| елементу зміною значень властивості «type|», дозволяє упроваджувати|запроваджувати| об’єкти типу|типа| кнопка (type=”button|”), перемикач (type=”radio|”), прапорець (type=”checkbox|”), зображення (type=”image|”), текстове поле (type=”text|”), а також спеціалізовані поля для введення пароля (type=”password|”), пошуку і введення імені файлу type=”file|”, відправки (type=”submit|”) або очищення|очистки| (type=”reset|”) форми і деякі інші.

Приклади|зразки|:

<INPUT type=”text” size=25 > – текстове поле завдовжки 25;

<INPUT type=”button” value=” OK “> – кнопка з написом «OK».

Решта тегів цього типу|типа| володіє меншою універсальністю, і кожен з них створює тільки|лише| по одному об’єкту.

Тег <BUTTON|> упроваджує|запроваджує| на сторінку елемент «кнопка». Він дублює можливості|спроможності| тега <INPUT|> і, крім того, дозволяє вводити|запроваджувати| в тег не тільки|не лише| текст з|із| назвою кнопки, але і інші елементи. Наприклад, наступний|такий| запис в тілі сторінки створить на кнопці дворядковий запис з|із| картинкою з|із| файлу imageki|.jpg у верхньому рядку і назвою кнопки «BUTTONKIOK|» в нижньому рядку. Цим же записом кнопці буде поставлена у відповідність «гаряча» клавіша «Х»:

<BUTTON| name=ButtonKI| accesskey=”X|”>

<IMG| SRC=”imageki|.jpg”><BR>ButtonKIOK

</BUTTON|>

Тег <LABEL|> створює напис|надпис|.

Тег <SELECT|> упроваджує|запроваджує| поле із|із| списком або випадний список.

Тег <OPTION|> позначає|значить| одну з альтернатив в елементі SELECT|.

Тег <FIELDSET|> об’єднує рамкою декілька елементів.

Тег <LEGEND|> створює напис|надпис| для рамки.

Тег <TEXTAREA|> задає поле введення, що складається з декількох рядків.

Тег <FORM|> описує форму, яка може містити|утримувати| інші елементи управління.

Нижче приведений комплексний приклад|зразок| використання тегів для створення|створіння| елементів управління, а на малюнку показаний зовнішній вигляд форми, яка відобразиться|відображуватиме| у вікні браузера|:

Практика проектування інтернет сторінок з технічним описом машин апаратів і технологій при виробництві молочних продуктів

<FORM|>

<FIELDSET|>

<LEGEND>Текст| легенды</LEGEND>

<TEXTAREA| rows=3|> </TEXTAREA>

<SELECT| size=3|>

<OPTION>Строка| 1</OPTION>

<OPTION| selected>Строка| 2 </OPTION>

<OPTION>Строка| 3</OPTION>

<OPTION>Строка| 4 </OPTION>

</SELECT><BR|>

</FIELDSET|>

<LABEL>Текст| напису|надпису| </LABEL>

<BUTTON>Название| кнопки</BUTTON>

</FORM|>

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Запустити на виконання текстовий редактор. Прочитати сторінку «ki_page1|.htm» і вставити в кінці|у кінці| тіла сторінки всі теги елементів управління, згадані в теоретичній частині|частці| роботи. Для створення|створіння| елементів управління вибрати довільні розміри, назви і тексти.

3 Зберегти зміни у файлі «ki_page1|.htm».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

1 Звіт повинен містити|утримувати| сторінку «ki_page1|.htm», змінену у відповідності с п. 2 завдання|задавання|.

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть приміщення основного виробничого призначення. Як розраховуються їх площі?

2. Які вимоги висуваються до стін і підлоги у виробничих приміщеннях?

3. Які вимоги висуваються до приміщень підприємств молочної промисловості?

4. Назвіть об’ємно-планові рішення споруд виробничих приміщень, підприємств молочної промисловості?

5. Назвіть вимоги до розрахунків виробничих площ для виробництва твердих сирів?

Реферати :

Ви прочитали: "Практика проектування інтернет сторінок з технічним описом машин"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору