mi band mi band

Підйомно-транспортні машини

Підйомно-транспортні машини.

1. Загальні відомості.

2. Класифікація вантажопідйомних машин.

3. Класифікація транспортуючих машин.

4. Характеристики ПТМ.

5. Механізми підйому вантажу.

Конспект лекції

1. Загальні відомості. Для підйому вантажів і транспортування вантажів застосовують підйомно-транспортні машини (ТІ ЇМ).

Перші призначені для циклічного переміщення окремих вантажів по довільній траєкторії, другі – для переміщення масових вантажів безупинним потоком по визначеній трасі.

2.

mi band mi band
Класифікація вантажопідйомних машин.

Їх можна розділити на найпростіші пристрої для переміщення вантажів по чи вертикалі горизонталі (домкрати, лебідки, талі) і більш складні машини (крани, підйомники, навантажувачі і т. д.).

Домкрати (гвинтові, рейкові, гідравлічні) призначені для підйому вантажів на невелику висоту.

Лебідки з ручним чи машинним приводом.

Таль являє собою підвісну лебідку.

Кран складається з металоконструкції (ферми) і декількох кранових механізмів для забезпечення підйому й опускання вантажу, обертання поворотної частини, пересування. Розрізняють консольні крани і пролітні.

3. Класифікація транспортуючих машин. Виділяють дві групи машин: конвеєри з тяговим органом (стрічкові, ланцюгові) і конвеєри без тягового органа (гвинтові, гравітаційні, інерційні, роликові). У першому випадку вантаж переміщається разом з тяговим органом (стрічкою, ланцюгом) з тією же швидкістю, у другому – незалежно від робочого органа машини (гвинта, роликів, настилу).

Конвеєр призначений для переміщення вантажів по вертикалі називається елеватором.

Гвинтовий конвеєр – вантаж переміщається за допомогою обертового гвинта, лопати якого штовхають вантаж по жолобі.

Роликовий конвеєр – вантаж переміщається по роликах за рахунок сил ваги.

4. Характеристики ПТМ

Вантажопідйомні машини. їх характеризують вантажопідйомністю, швидкостями руху механізмів, прольотом, вильотом стріли, висотою підйому вантажу, режимами роботи.

Транспортуючі машини. Основною характеристикою транспортуючих машин є їхня продуктивність – об’ємна (V м3/год.), масова (<3 т/година), штучна (Q шт/год.). Транспортуючі машини характеризуються також довжиною транспортування (Ь) і кутом нахилу конвеєра.

5. Механізми підйому вантажу.

Механізм складається з вантажозахватного пристрою, системи рухливих і нерухомих боків, що обгинаються канатом (ця система називається поліспастом), барабана, редуктора, сполучних муфт, гальма і двигуна.

Як вантажозахватний пристрій використовують вантажні гаки, вантажні петлі, кліщові захвати, грейфери, електромагніти.

Канати виготовляють зі сталевого дроту, що у процесі багаторазового холодного волочіння здобуває високий опір розриву св =1600…2000 Мла.

Звичайно застосовують канати подвійний свивки, виготовлені з пасом, звитих навколо сердечника.

Вибір канатів роблять по співвідношенню 110.-9001 , де К коефіцієнт запасу.

Рекомендована література

1. Д. Н. Решетов "Деталі машин" Машиностроение, Москва, 1975 г.

2. М. П. Александров "Подьемно-транспортньїе машиньї» Вьісшая школа, Москва, 1972 г.

3. Ф. К. Иванченко, В. С. Бондарев, Н. П. Колесник

"Расчетьі грузоподьемнх и транспортирующих машин" "Вища школа",Киев, 1975 г.

Реферати

Реферати :

Ви прочитали: "Підйомно-транспортні машини"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору