mi band

Глосарій

Глосарій.

Інженерне проектування — це неперервний процес, у якому наукова та технічна інформація використовується для створення нового пристрою, машини або системи.

Конструювання — створення конкретної однозначної конструкції об’єкта згідно з проектом. Конструкція передбачає спосіб з’єднання, взаємодію частин, а також матеріал, з якого виготовляють окремі деталі або елементи.

Технічна пропозиція — початкова стадія проектування, яка відповідає технічному завданню.

Ескізний проект — його як правило розробляють в декількох варіантах і супроводжують техніко-екологічним аналізом, потім приймають за основу найбільш вдалий варіант.

Технічний проект — піски ескізного проектування, він містить сукупність конструкторських документів, які відображають повне технічне вирішення проблеми з усіма даними, достатніми для повного уявлення про будову об’єкта і основних його елементів.

Деталь — це виріб, виготовлений із матеріалу однієї марки без використання складальних операцій або з використанням місцевої з’єднувальної операції (зварювання, паяння, склеювання) і все це покрито хромом, міддю тощо.

Складальна одиниця — виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню між собою на підприємстві за допомогою складальних операцій.

Комплекс — виріб, що складається з кількох окремих виробів, з’єднаних на підприємстві, яке його виготовляє, складань ними операціями, але призначений для виконання певних взаємопов’язаних експлуатаційних функцій, наприклад цех-автомобілів для виготовлення певних виробів (кузова легкових автомобілів), роботи для виготовлення термооброблених деталей.

Комплект — кілька виробів загального функціонального призначення. Допоміжного характеру, комплект запчастин, комплект інструменту і т. д.

Працездатність — поняття, що визначає такий стан машини, або довільної її складної одиниці чи деталі, при якому вона здатна виконувати задані функції з параметрами відповідно до вимог технічної документації.

Висока надійність — властивість машини, складальної одиниці або деталі виконувати задані функції, зберігаючи при цьому свої експлуатаційні показники в допустимих межах, протягом заданого часу.

Безпечність в експлуатації – характеризує придатність конструкції машини до нормальної експлуатації протягом визначеного тех. документацією часу строку служби без аварійних руйнувань, небезпечних для обслуговуючого персоналу, виробничого обладнання.

Технологічність і економічність машини — простота і найменші матеріальні затрати, при повних збереження працездатності надійності і експлуатації.

Екологічність машини — без шкідливого впливу на навколишнє середовища.

Сталь — залізо вуглецевий сплав із вмістом вуглецю до 2%

Чавун – залізовуглецевий сплав з вмістом вуглецю більше 2% та наявністю таких елементів як марганець, кремній, сірка, фосфор.

Цементація — насичення поверхневого шару матеріалу вуглецю до 2 мм.

Ціанування — дифузійний спосіб насичення вуглецем та азотом, а при азотуванні тільки азотом.

Кольорові метали — мідні, латунні, бронзові, бабітові, легкі сплави АL та Титан

Термічна обробка — процес нагрівання і охолодження метану при певних температурних режимах.

Механічною передачею називають механізм, що передає енергію від двигуна до робочого органу машини з перетворюванням параметрів руху.

Колова швидкість VЦе лінійна швидкість точок обертової ланки передачі, розміщених на відстані 111.-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9001Або 111.-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9002Від осі обертання

Колова сила 111.-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9003Це сила, що діє на ланку передачі, спричинюючи її збертання або створюючи опір обертанню, і напрямлена по дотичній до траєкторії (кола) руху точки її прикладання

Колова сила 111.-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9003Це сила, що діє на ланку передачі, спричинюючи її збертання або створюючи опір обертанню, і напрямлена по дотичній до траєкторії (кола) руху точки її прикладання

Реферати

Реферати :

mi band