Особливості розвитку укрансько культури в литовсько – руську та польсько-литовську добу

2.  Особливості розвитку української культури в литовсько – руську та польсько-литовську добу (ХІV – перша пол. ХVІІ ст.)

1. Мета роботи: ознайомити студентів з історичними та суспільно-політичними умовами розвитку української культури литовсько-польської доби, з’ясувати особливості розвитку освіти, літератури, мистецтва, доби пізнього Середньовіччя.

Студент повинен знати: основні жанри української літератури, архітектурні стилі, особливості містобудування.

Студент

повинен уміти: розрізняти твори мистецтва та літератури за стилями та напрямами. Використовувати отримані знання для аналізу тих чи інших явищ культури.

2. Типові завдання

Завдання 1. Розвиток освіти в литовсько-польську добу.

Розкриваючи це питання, студентам слід звернути увагу на особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського. Який статус мала руська (українська мова та православна церква)? Які історичні події та західноєвропейські культурні явища справили вплив на розвиток української культури. Що вам відомо про українських вчених, які зробили вагомий вклад у розвиток європейської культури. Визначте основні типи освітніх закладів та принципи навчання. З яким містом пов’язано створення школи вищого типу?

Завдання 2. Розвиток української мови та літератури. Полемічна література.

Розглядаючи це питання слід пригадати коли сформувалась українська розмовна та книжна мова. Яка проблематика літературних творів литовсько – польської доби? Навколо якої події розгорнулась літературно – публіцистична полеміка. Визначте найбільш відомих українських полемістів та їх твори?

Завдання 3. Початок українського книгодрукування.

Вивчаючи це питання, слід порівняти особливості розвитку друкарства в Україні з іншими країнами Європи.

Що вам відомо про засновника українського книгодрукування Івана Федорова? Які твори українською мовою були надруковані в другій половині ХVІ ст.

Завдання 4. Архітектура і містобудування. Живопис.

Визначаючи особливості української архітектури доби пізнього Середньовіччя, слід врахувати вплив західноєвропейського Ренесансу. Які типи споруд мали найбільше поширення в Україні. Назвіть найбільші українські міста? Які архітектурні стилі набули поширення в українському містобудуванні? Чи змінилися церковні будівлі порівняно з добою Київської Русі? Визначте характерні прийоми художнього оздоблення культових споруд в Україні. Що визначало тику українського живопису?

3. Питання для самоконтролю:

1. Який вплив на українську культуру справило західноєвропейське Відродження?

  2. Хто з вчених – вихідців з України набув широкого визнання в Західній Європі?

3. Яку роль відіграли православні братства у розвитку української культури?

4. Які наслідки для розвитку культури мала Берестейська унія 1596 р.

5. Який вклад у розвиток української культури зробив Костянтин Острозький?

Ви прочитали: "Особливості розвитку укрансько культури в литовсько – руську та польсько-литовську добу"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору