Особливості національно-культурного розвитку укранських земель

7.  Особливості національно-культурного розвитку українських земель у 1920-х – 1930 – х рр.

1. Мета роботи: ознайомити студентів з особливостями національно-культурного розвитку українських земель у 1920-х – 1930 – х рр., з’ясувати вплив політичних процесів на розвиток української культури.

Студент повинен знати: зміст національно-культурної політики радянської влади та її основні напрями, здобутки діячів вітчизняної науки, літератури та мистецтва в умовах політики коренізаціі, причини

та наслідки змін в національно-культурній політиці в 1930-х рр..

Студент повинен уміти: аналізувати основні політичні та культурні явища, орієнтуватися в напрямах та стилях літератури, мистецтва.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Політика коренізаціі та її вплив на розвиток культури.

Пригадайте, коли і чому було започатковано політику коренізаціі. Слід пам’ятати, що вона включала два основні напрями: українізацію та культурно-освітню роботу у середовищі національних меншин. Визначте напрями політики українізації.

Завдання 2. Розвиток освіти і науки.

  Визначте основні типи навчальних закладів та особливості розвитку освіти в умовах українізації. Розкрийте проблеми та досягнення української освіти. Охарактеризуйте основні здобутки вітчизняних вчених.

Завдання 3. Основні літературні течії 20- х 30- х років в Україні та їх представники.

Проаналізуйте основні літературні течії 20- х 30- х років в Україні. Особливу увагу слід приділити літературній дискусії 1925 – 28 рр. та її впливу на розвиток літератури і мистецтва. Визначте найбільш відомих представників нових літературних течій: неокласицизму, символізму, неоромантизму.

Завдання 4. Мистецтво України в 20 – х – 30 – х рр. ХХ ст. (театр, музика, живопис).

Охарактеризуйте основні тенденції розвитку мистецтва в умовах політики українізації. Назвіть представників театрального, музичного, образотворчого мистецтва. Визначте особливості їх творчості.

  3. Питання для самоконтролю:

  1. В чому полягала сутність політики українізації та який вплив вона справила на розвиток культури?

  2. В чому сутність «теорії боротьби двох культур»?

  3. Як змінилась політика у сфері культури в 1930-х рр..?

  4. Який творчий метод утвердився в радянській культурі починаючи з 1930-х рр..?

  5. Яка сторінка національної культури увійшла в історію під назвою «Розстріляне відродженн»?

Ви прочитали: "Особливості національно-культурного розвитку укранських земель"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору