mi band mi band

ЛАбораторне заняття № 1 (6 год.) Тема:. Вивчення… — №3

5. Розробити технологічну карту фірменної продукції

6. Обґрунтувати умови, термін зберігання та реалізації готової фірменної страви.

7. Визначити основні шляхи удосконалення рецептурного складу та технологічного/процесу виробництва фірменної страви.

.

Контрольні запитання:

1.Як класифікують страви з гідробіонтів?

2.Які продукти використовують для приготування солянки?

3.Скласти принципову технологічну схему й указати температуру подачі котлет з риби?

4.Скласти технологічну схему приготування тільного.

5.Які існують натуральні порційні напівфабрикати?

6.Які фізико – хімічні процесі відбуваються при зберіганні, механічної та тепловій обробці гідробіонтів?

Література

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного питания (Авт — сост.: А. И. Здобнов., В. А. Цыганенко, М. И. Пересечный. — К.: А. С. К.,2005, — 656 с.

2. Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1982. — 720 с. (Министерство торговли СССР).

3. Баранов В. С. Технология продуктов общественного питания. Учеб. пособ. для экон. фак. торг. ВУЗов. – М.: «Экономика», 1972.-231 с.

Реферати :

Вам буде цікаво:

mi band