mi band mi band

Контрольні карти по якісних ознаках

Самостійна Робота № 3

Контрольні карти по якісних ознаках

По якісних ознаках (або по альтернативній ознаці) розрізняють наступні контрольні карти:

– карта частки дефектної продукції (р-карта);

– карта числа дефектних одиниць продукції (рn-карта);

– карта числа дефектів (c-карта);

– карта числа дефектів на одиницю продукції (u-карта).

Карта частки дефектної продукції. Застосовується для контролю і регулювання технологічного процесу по частці дефектних виробів у

mi band mi band
вибірці. Точки на контрольній карті ставлять за значеннями частки дефектної продукції у вибірках:

Контрольні карти по якісних ознаках, де ni – об’єм i-ї вибірки, x – кількість бракованих виробів у вибірці. Вибірка береться за зміну, добуабо більше.

Середню лінію розраховують за формулою

Контрольні карти по якісних ознаках, де k – число вибірок. Зазвичай, k = 20…30.

Контрольні границі знаходять за формулою Контрольні карти по якісних ознаках

Об’єм вибірки підбирають так, щоб у ній було в основному від 1 до 5 дефектних виробів. Якщо об’єм вибірки неоднаковий при кожному доборі, то контрольні границі обчислюють при кожному доборі (для кожної точки), тобто границі в цьому випадку непостійні.

Карта числа дефектних одиниць продукції. Використовується для контролю і регулювання технологічного процесу по числу дефектних виробів у вибірці. Використовують вибірки постійного об’єму. Об’єм вибірки підбирають так, щоб у ній було в основному від 1 до 5 дефектних виробів. Точки наносять на карту по кількості дефектних виробів у вибірці pin. Середню лінію розраховують як значення

Контрольні карти по якісних ознаках

Контрольні границі знаходять за формулою Контрольні карти по якісних ознаках, де Контрольні карти по якісних ознаках. Якщо Кн<0, його не розглядають.

Карта числа дефектів. У цих картах реєструється число дефектів c, виявлених у встановленій одиниці контрольованої продукції, наприклад, у рулоні тканини або паперу, на визначеній площі пластика, скла і т. п. Передбачають таку одиницю контрольованої продукції, щоб вона містила в основному 1…5 дефектів.

Середню лінію знаходять за формулою

Контрольні карти по якісних ознаках

Контрольні границі Контрольні карти по якісних ознаках

Карта числа дефектів на одиницю продукції. Використовується замість с-карты, коли параметр одиниці продукції (наприклад, площа, довжина) не є постійним розміром, тобто об’єм вибірки непостійний. Точки на u-карті – це значення ui=ci/ni, де ci – число дефектів в i-й вибірці. Середня лінія

Контрольні карти по якісних ознаках

Контрольні границі: Контрольні карти по якісних ознаках. Оскільки об’єм вибірки непостійний, границі теж непостійні, і їх обчислюють для кожної точки.

Приклад. При впровадженні статистичного регулювання виробництва виробів отримані дані, приведені в табл.1. Побудувати контрольну р-карту і провести по ній статистичний аналіз процесу.

Таблиця 1.

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектних виробів

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектних виробів

1

100

2

14

750

15

2

110

2

15

110

3

3

100

1

16

132

5

4

120

3

17

110

3

5

150

3

18

900

20

6

760

10

19

200

4

7

140

2

20

750

16

8

135

4

21

250

3

9

850

17

22

100

1

10

160

2

23

125

2

11

125

2

24

113

3

12

112

2

25

870

20

13

180

3

Результати розрахунків і побудов показані на мал.1 і 2.

Контрольні карти по якісних ознаках

Мал.1. Розрахунок р-карты за даними прикладу.

Контрольні карти по якісних ознаках

Мал.2. Контрольна р-карта за даними прикладу.

На р-картінемає ознак розладнаності процесу. Тому процес варто вважати стабільним.

Завдання

1. Виконати розрахунки і побудови відповідно до прикладу.

2. На целюлозно-паперовому підприємстві при контролі рулонів паперу однакової довжини протягом 25 днів була виявлена кількість дефектів на один рулон, подана в таблиці 2. Побудувати по наявним даним контрольну карту і визначити, чи є технологічний процес стабільним.

Таблиця 2.

№ вибірки

Число дефектів у рулоні

№ вибірки

Число дефектів у рулоні

1

3

14

5

2

4

15

6

3

5

16

3

4

7

17

5

5

3

18

4

6

5

19

6

7

6

20

5

8

2

21

5

9

4

22

7

10

6

23

4

11

3

24

3

12

7

25

6

13

4

1. Побудувати контрольну карту за результатами, поданим у табл. 3, з обліком того, що об’єм вибірки постійний і дорівнює 100. За допомогою карти провести статистичний аналіз процесу.

Таблиця 3.

№ вибірки

Число дефектних виробів

№ вибірки

Число дефектних виробів

1

5

14

3

2

2

15

6

3

3

16

4

4

0

17

1

5

2

18

2

6

3

19

3

7

2

20

1

8

4

21

6

9

6

22

2

10

1

23

3

11

2

24

5

12

3

25

2

13

4

4. Побудувати по наявним даним (табл. 4) контрольну карту і визначити, чи є технологічний процес стабільним.

Таблиця 4.

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектів у вибірці

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектів у вибірці

1

1,0

3

11

1,8

7

2

1,0

4

12

1,8

9

3

1,0

3

13

1,0

3

4

1,0

2

14

1,0

2

5

1,0

4

15

1,0

5

6

1,5

7

16

1,0

3

7

1,5

5

17

1,5

6

8

1,5

6

18

1,5

6

9

1,5

6

19

1,5

3

10

1,5

4

20

1,5

6

Реферати :

Ви прочитали: "Контрольні карти по якісних ознаках"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору