mi band mi band

вивчення характеристики технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із риби з кістковим та хрящовим скелетом теоре – №3

5. Обґрунтувати умови, термін зберігання та реалізації готової продукції або напівфабрикату..

6. Визначити основні шляхи удосконалення технологічного/процесу виробництва зазначених напівфабрикатів, або страв/кулінарних (кондитерських) виробів.

7. Розрахувати згідно рецептури кількість сировини, необхідної для виготовлення зазначеної у таблиці з вихідними даними кількості напівфабрикатів, або страв/кулінарних (кондитерських) виробів.

Контрольні питання:

1. Розкажіть про особливості будови тіла риб з точки зору їх

mi band mi band
харчового використання.

2. Чим відрізняється хімічний склад їстівного м’яса риб від хімічного складу м’яса теплокровних тварин?

3. У чому полягає механізм утворення рибних бульйонів і який їх хімічний склад?

4. Які физико-хімічні процеси протікають в м’ясі риб при тепловій кулінарній обробці?

5. Назвіть особливості хімічного складу безхребетних, що споживаються в харчуванні?

Література:

1.Крайнюк Л. М. Методичні рекомендації з розробки рецептур на нову кулінарну продукцію [текст]/ Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова, Л. Д. Манєлова та ін.; ХДУХТ – Харків, 2005. – 42 с.

2.ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення» [текст]. – Київ: Держстандарт України, 2000. – 17 с.

3.Баранов В. С. Технология производства продукции общественного питания [текст] / В. С. Баранов, А. И. Мглинец, Л. М. Алешина и др.: Учеб. для студентов. – М. : Экономика, 1986. – 400 с.

4.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке [текст] / Ратушный А. С. и др. – В 2 т. – Т. 1. – М.: Мир, 2004 – 351 с.

Ви прочитали: "вивчення характеристики технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із риби з кістковим та хрящовим скелетом теоре – №3"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору