mi band

Управління властивостями інтернет сторінок

Самостійна робота

ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ІНТЕРНЕТ СТОРІНОК

Зміст.

1. Основні властивості вікна браузера

2. Основні властивості Інтернет – документа

Література:

1. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с

2. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Питання для самоперевірки

1. Які значення може приймати властивість “Valign”?

2. Що означає властивість “Target”?

3. Які значення може приймати властивість “align”?

4. Вкажіть, за допомогою якого тега створюється посилання на файл з таблицями стилів

Реферати :

mi band