mi band mi band

Розрахунок пасових передач

Розрахунок пасових передач.

1.Мета роботи: Студенти повинні в ході практичних занять здобути практичні навички по розрахунку плоско пасових передач та клинопасових передач. Вибирати матеріали для розрахунків і виготовлення шкивів плоско пасових передач і шкивів клино пасових передач.

2. Типові задачі.

1. Визначити розміри слідуючих елементів конструкції плоско пасової передачі від асинхронного електродвигуна до центр обіжного вентилятора: діаметр малого шківа Д1, діаметр більшого шківа Д2, міжосьову відстань 118.-7001, довжину паса L, при слідуючих даних: потужність передачі Р=10кВт, число оборотів двигуна n1=1440 об/хв., число оборотів вала вентилятора n2=320 об/хв., пас хлопчатопаперовий (паперовий).

2. Розрахувати клинопасову передачу (швидкість і основні розміри), якщо: потужність яка передається електродвигуном Р=30кВт, число оборотів електродвигуна n1=1250 об/хв., число оборотів вала машини n2=250 об/хв., орієнтовна міжосьова відстань 118.-7001=780мм, режим роботи двохзмінний, передача горизонтальна, працює без перевантаження..

Приклад 1. Розрахувати горизонтальну клинопасову передачу від електродвигуна до вала вентилятора системи вентиляції виробничого приміщення за такими даними: потужність, яку передає передача Р1=7кВт при кутовій швидкості ведучого шківа ω1=150 с-1, кутова швидкість вентилятора ω2=60 с-1, передача працює в одну зміну при постійному навантаженні.

Рішення. Передаточне число передачі

U= ω1/ ω2=2,5

На ведучому шківі обертовий момент

T1=P1/ ω1=7х103/150=46,7Нм

Відповідно до рекомендацій будемо орієнтуватися на клинові паси нормального перерізу Б. Для таких пасів маємо площу поперечного перерізу 118.-7002 беремо довжину 118.-7003 і призначаємо розрахунковий діаметр меншого ведучого шківа 118.-7004. Діаметр веденого шківа

118.-7005

За стандартом беремо розрахунковий діаметр веденого шківа 118.-7006

Фактичне передаточне число передачі

118.-7007

Швидкість паса

V=ω1d1/2=150х140х10-3/2=10,5м/с

Орієнтовно беремо міжосьову відстань передачі

118.-7008

Потрібна довжина паса

118.-7009

За стандартом беремо розрахункову довжину паса L=2500 мм. Дійсна міжосьова відстань, яка відповідає вибраній довжині паса.

118.-7010

Оцінка довговічності паса за числом його пробігів

118.-7011

Що менше118.-7012

Кут охоплення меншого шківа

118.-7013

Допустиму потужність Р для одного паса перерізу Б визначаємо за формулою. Для цього маємо 118.-7014

Коефіцієнт

118.-7015

Коефіцієнт 118.-7016, а коефіцієнт 118.-7017 (при орієнтовному значенні z =3)

118.-7018

За формулою потрібне число пасів, що працюють паралельно на шківах передачі

118.-7019

Беремо число пасів z =3.

Силу попереднього натягу віток комплекту клинових пасів визначаємо за формулою

118.-7020

За формулою навантаження на вали пасової передачі

118.-7021

Питання для самоперевірки.

1. Вивчити особливості виконання відкритих пасових передач, їх переваги і недоліки перед другими передачами?

Чому розрахунок на статичну міцність був замінений розрахунком по кривим ковзанням?

3. Як забезпечується зв’язок між натягом ведучої вітки паса і відомої вітки паса (S1 i S2) по формулі Ейлера?

Який із видів напружень в робочому пасі забезпечує його довговічність?

Реферати

Реферати :

mi band