mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „Технологія… — №8

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Осінній семестр

1

Модуль 1. Реалізація методології системного підходу при діагностиці та проектуванні технологій продукції ресторанного господарства. Характеристика виробничого та технологічного процесу і основи технології виробництва напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з ПРП

18

15

1.1

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з овочів. Вивчення вимог до якості та подачі страв з овочів.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.2

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з круп, бобових. Вивчення вимог до якості та подачі страв з круп, бобових.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.3

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарної продукції з прісного та дріжджового тіста. Вивчення вимог до якості та подачі продукції з прісного та дріжджового тіста.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

2

Модуль І1 . Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з продуктів тваринного походження (ПТП)

24

15

2.1

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з молочних продуктів та яєць. Вимоги до якості та подачі страв.

6

2.2

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з м’яса, м’ясопродуктів, м’яса диких тварин. Вимоги до якості та подачі страв.

1.. Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із м’яса: порівняльний аналіз способів та засобів механічної та інших видів (по­сол, регулювання рН середовища, ферментування, відбивання тощо) обробки.

6

2.3

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з м’яса, м’ясопродуктів, м’яса диких тварин. Вимоги до якості та подачі страв

2. Характеристика способів та видів теплової обробки страв з м’яса: теоре­тичне обґрунтування параметрів процесу, фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольо­ру та аромату; норми втрат при тепловій обробці

6

2.4

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з птиці. Вимоги до якості та подачі страв

6

Разом:

30

Весняний семестр

1

Модуль І. Технологія виробництва напівфабрикатів, страв, напоїв та кулінарних виробів з продуктів рослинного та тваринного походження

30

10

1.1

Тема 1 Вивчення асортименту, технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів, способів та видів теплової обробки з гідробіонтів, теоретичне обґрунтування параметрів процесу. Вимоги до якості та подачі страв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.2

Тема Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів для виробництва соусів. Технологія виробництва соусів Вимоги до якості та подачі страв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.3

Тема 3: Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів для виробництва супів. Технологія виробництва супів. Вимоги до якості та подачі страв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.4

Тема 4: Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів і холодних страв та закусок. Вимоги до якості та подачі страв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.5

Тема 5: Вивчення асортименту та технології солодких страв та напоїв. Вимоги до якості та подачі страв, напоїв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

2

Модуль ІІ. Технологія виробництва борошняних кондитерських та хлібобулочних виробів; Напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів, готових до споживання, в умовах індустріалізації галузі;кулінарної продукції для дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування

12

15

2.1

Тема 1: Вивчення асортименту та технології виробництва борошняних, кондитерських та хлібобулочних виробів.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

2.2

Тема 2 Вивчення асортименту та технології виробництва кулінарної продукції для дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування

6

Оформлення та захист лабораторної частини

Разом:

25

Разом за рік:

84

Х

4.3. Практичні заняття

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Осінній семестр

1

Модуль 1. Реалізація методології системного підходу при діагностиці та проектуванні технологій продукції ресторанного господарства. Характеристика виробничого та технологічного процесу і основи технології виробництва напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з ПРП

14

15

1.1

Вивчення основних критеріїв та контроль якості продукції ПРП

2

1.2

Ознаемлення з загальної принципової схемою технологічного процесу виробництва кулінарної продукції із овочів, грибів, плодів, мета та задачі етапів технологічного процесу. Характеристикою технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із овочів.:.

4

Оформлення та захист практичної частини

1.3

Вивчення характеристики функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини для напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з круп, бобових. як об’єкта переробки в підприємствах харчування.

4

Оформлення та захист практичної частини

1.4

Вивчення характеристики функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини для страв та кулінарної продукції з прісного та дріжджового тістаяк об’єкта переробки в підприємствах харчування..

4

Оформлення та захист практичної частини

2

Модуль І1 . Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з продуктів тваринного походження (ПТП)

16

20

2.1

Вивчення технології напівфабрикатів та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх переробки.

Оформлення та захист практичної частини

2.2

mi band