mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „Технологія… — №12

Методологічні принципи формування та розробки меню для різних типів підприємств харчування та контингентів споживачів. Вибір та обґрунтування критеріїв оцінки якості меню для різних типів підприємств харчування та кон­тингентів споживачів

14

Письмовий

Індивідуальні завдання

Осінній семестр

4

1

Модуль І:

Виготовлення наочних посібників

2

Модуль ІІ:

Виготовлення наочних посібників

Весняний семестр

4

1

Модуль І:

Виготовлення наочних посібників

2

Модуль ІІ:

Виготовлення наочних посібників

Разом:

204

Х

5. Попередні тематики курсових робіт

1. Розробка та/чи наукове обґрунтування технології нової конкурентоспроможної продукції в ЗРГ.

2. Розробка та/чи наукове обґрунтування технології індустріальних напівфабрикатів для виробництва кулінарної продукції в ЗРГ.

3. Розробка технологій кулінарної продукції з використанням індустріальних напівфабрикатів.

4. Удосконалення рецептурного складу та технологічного процесу виробництва кулінарних та кондитерських виробів, що виготовляються у ЗРГ.

5. Вивчення споживних та технологічних властивостей сировини рослинного та тваринного походження, що надходить на продовольчий ринок України з країн близького та далекого зарубіжжя:

• нетрадиційної сировини – овочевих та фруктових порошків, дикорослих трав, ягід, висівок та ін. у складі кулінарної та кондитерської продукції;

• вторинних продуктів переробки молока – молочної сироватки, КСБ–УФ, концентратів молочно-білкових, копреципітатів та ін.;

• харчових добавок – антиоксидантів, емульгаторів, стабілізаторів, цукрозамінників, ароматизаторів, барвників, ферментних препаратів тощо, що використовуються, зокрема, для стабілізації технологічного процесу.

6. Технологічне забезпечення якості кулінарної та кондитерської продукції.

7. Науково-технологічні дослідження етнічних кухонь

6. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1982. — 720 с. (Министерство торговли СССР)

2

Крайнюк Л. М. Методичні рекомендації з розробки рецептур на нову кулінарну продукцію [текст]/ Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова, Л. Д. Манєлова та ін.; ХДУХТ – Харків, 2005. – 42 с.

3

Баранов В. С. Технология продуктов общественного питания. Учеб. пособ. для экон. фак. торг. ВУЗов[текст].. – М.: «Экономика», 1972.-231 с.

4

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания. – М.: — Экономика, 1986. –

295 с.

5

Справочник технолога общественного питания. – М.: Экономика, 1984. – 336 с.

6

ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення» [текст]. – Київ: Держстандарт України, 2000. – 17 с.

7

Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке [текст] / А. С.Ратушный и др. – В 2 т. – Т. 1. – М.: Мир, 2004 – 351 с.

8

Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания. Технология блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных изделий [текст] / А. С. Ратушный и др. – В 2 т. – Т. 2. – М.: Мир, 2004 – 416

9

Додаткова

Шалимінов О. М. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: Для підприємств громад. харчування всіх форм власності [текст] / О. М. Шалимінов, Т. П. Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. – К.: А. С.К., 2000. – 848 с.

10

Сборник рецептур блюд для питания школьников [текст]. – К.: Техника, 1987. – 320 с.

11

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания [текст]. – М.: Экономика, 1986. – 295 с.

12

Методична

Димитрієвич Л. Р. Збірник лабораторно-практичних робіт. Навчальний посібник. «Основи технології продукції харчування» для студентів факультету харчових технологій зі спеціальності «Технологія харчування» денної форми навчання [текст].Л. Р.Димитріевич, Т. М. Степанова – С., СНАУ, 2010. – 178 с.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1 — 34

1. 90-100 балів (“ відмінно ”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів;

mi band