mi band

Математичні моделі в розрахунках на еом

 • Глосарій цільова_функція — функція, що виражає критерій…
 • Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування…
 • Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…
 • Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…
 • Двоїсті задачі
 • Двоїсті задачі лінійного програмування
 • Економіко – математичні моделі в с/г виробництві
 • Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі…
 • Задача планування виробництва та запасів
 • Задача планування виробництвом та запасами
 • Знаходження оптимального плану тз методом потенціалів
 • Контрольні завдання — частина 1
 • Контрольні завдання — частина 2
 • Контрольні завдання — частина 3
 • Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці
 • Математична модель міжгалузевого балансу
 • Метод штучного базису
 • Основні поняття математичного моделювання
 • Основні поняття математичного програмування
 • Основні поняття математичного програмування…
 • Приклад виконана контрольна робота… — Частина 1
 • Приклад виконана контрольна робота… — Частина 2
 • Приклад виконана контрольна робота… — Частина 3
 • Приклад виконана контрольна робота… — Частина 4
 • Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування…
 • Транспортна задача
 • Транспортна задача
 • Транспортна задача
 • Цілочислові задачі лінійного програмування

Реферати

Реферати :

Вам буде цікаво:

mi band