Історія української культури

Історія української культури

Контрольні завдання.

9.  Проблеми та основні тенденції розвитку української культури в умовах державної незалежності. 1. Огляд теми: національно-культурний рух другої половини 80 – х – початку 90 – х років. Проблеми та перспективи розвитку української культури в ринкових умовах. Реформування

Історія української культури

Проблеми та основні тенденці розвитку укрансько культури в умовах державно незалежності.

8.  Культура України у 1960-х – 1980-х рр.  1. Огляд теми: початок дестанілізації та пожвавлення літературно-мистецького життя. «Шістдесятники». Зародження дисидентського та правозахисного руху. Вклад дисидентів у розвиток української культури.   1. Зародження дисидентського руху в Україні, його особливості.

Історія української культури

Культура Украни у 1960-х – 1980-х рр.

7.  Проблеми збереження українських культурних надбань у роки Другої Світової війни та післявоєнної відбудови.   1. Огляд теми:  розвиток української культури напередодні Другої Світової війни. Зміни в культурно-освітньому розвитку західноукраїнських земель після їх приєднання до Р. Нацистська окупація України. Політика окупаційних властей у сфері

Історія української культури

Проблеми збереження укранських культурних надбань у роки Друго Світово війни

6.  Особливості національно-культурного розвитку українських земель у 1920 – х – 1930 – х рр.   1. Огляд теми: історичні обставини розвитку української науки і освіти за кордоном. Політика урядів Чехословаччини, Польщі, Румунії щодо української культури. Діяльність осередків української освіти і науки у Чехословаччині

Історія української культури

Особливості національно-культурного розвитку укранських земель

5.  Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917-1921 рр.) 1. Огляд теми: історичні умови розвитку української освіти, науки та культури в умовах національно – демократичної революції 1917-1921 рр. Культурно-освітня політика ЦР, Гетьманату П. Скоропадського,

Історія української культури

Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

4. Українська культура в ХІХ – на початку ХХ ст. Огляд теми: історичні умови розвитку української культури в ХІХ – на початку ХХ ст. Національно-культурне відродження та його основні віхи. Кирило – Мефодіївське товариство. Творчість Т. Шевченка. Національно – культурне

Історія української культури

Укранська культура в ХІХ – на початку ХХ ст.

3.  Розвиток культури в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Доба бароко та її особливості в Україні. 1. Огляд теми: загальна характеристика соціально-культурної ситуації на українських землях. Характеристика стилю «бароко» та його особливостей в українській культурі. 1. Доба бароко та її особливості в Україні.  Починаючи з другої половини XVII ст., ґрунтом,

Історія української культури

Проблеми та основні тенденці розвитку укрансько культури в умовах державно незалежності.

 9. Проблеми та основні тенденції розвитку української культури в умовах державної незалежності. План 1. Перебудова та зміни в національно-культурній політиці 2. Проблеми реформування національної системи освіти

Історія української культури

Розвиток культури в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст

2.  Особливості розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ ст.   1. Огляд теми: початок Ренесансу в Західній Європі та його вплив на українську культуру. Основні архітектурні стилі та їх особливості в українському зодчестві. 1. Вплив

Історія української культури

Культура Украни у 1960-х – 1980-х рр.

8. Культура України у 1960-х – 1980-х рр. План 1. Десталінізація суспільства та демократизація літературно художньої творчості. «Шістдесятництво». 2.Особливості розвитку освіти та науки у 60- х 0 80 –х рр.. 3. Основні тенденції розвитку українського мистецтва 1. Десталінізація суспільства та демократизація

Історія української культури

Вступ до курсу «Історія укрансько культури»

Контрольні завдання Теми рефератів 1. Культурно-історичне значення племен Трипільської культури. 2. Язичницька культура Давньої Русі. 3. Літописання доби Київської Русі. 4. Християнський храм як модель Всесвіту його символіка. 5. Давньоруська література:провідні види та жанри 6. Сакральне мистецтво

Історія української культури

Приклад виконання реферату

МІНІСТЕРСТВО ГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ДПД та українознавства РЕФЕРАТ На тему :”Культура Київської Русі”    Виконала   студентка 1 курсу   факультету заочного навчання  

Історія української культури

Приклад виконання контрольно роботи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ДПД та українознавства Контрольна робота З історії української культури    Виконала    студентка 1 курсу    факультету заочного навчання    відділення ОПЗ    Здойма Я. Суми – 2010 “Роль

Історія української культури

Проблеми та основні тенденці розвитку укрансько культури в умовах державно незалежності

9. Проблеми та основні тенденції розвитку української культури в умовах державної незалежності 1. Мета роботи: ознайомити з проблеми та основними тенденціями розвитку української культури в умовах державної незалежності. Студент повинен знати: основні засади культурно-освітньої політики

Історія української культури

Культура Украни в 1960- х – 1980 – х рр.

8. Культура України в 1960- х – 1980 – х рр. 1. Мета роботи: ознайомити студентів з історичними умовами розвитку української культури в 1960-х – 1980-х рр.., проаналізувати основні проблеми та здобутки у галузі науки, літератури, мистецтва, спорту. Студент повинен знати: особливості розвитку української культури в 1960-х – 1980-х рр.., основні здобутки вітчизняних науковців, діячів

Історія української культури

Особливості національно-культурного розвитку укранських земель

7.  Особливості національно-культурного розвитку українських земель у 1920-х – 1930 – х рр. 1. Мета роботи: ознайомити студентів з особливостями національно-культурного розвитку українських земель у 1920-х – 1930 – х рр., з’ясувати вплив політичних процесів на розвиток української культури. Студент повинен знати: зміст національно-культурної політики радянської влади та її основні напрями,

Історія української культури

Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

6.  Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917 – 1921 рр.) 1. Мета роботи: проаналізувати особливості розвитку української культури в умовах національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.), ознайомити студентів з основними здобутками вітчизняної науки та культури зазначеного періоду. Студент повинен знати: особливості

Історія української культури

Укранська культура друго половини ХІХ початку ХХ ст.

5.  Українська культура другої половини ХІХ початку ХХ ст. (Друге заняття) 1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови розвитку української культури в другій половині ХІХ ст.. – на початку ХХ ст., визначити особливості розвитку вітчизняної освіти, науки та мистецтва. Студент повинен знати: основні здобутки вітчизняної

Історія української культури

Становлення укрансько національно культури у першій половині ХІХ ст.

4.  Становлення української національної культури у першій половині ХІХ ст.(заняття 1.) 1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови та особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст., охарактеризувати основні здобутки науки, види та жанри літератури, музичного, образотворчого та театрального мистецтва. Студент повинен знати: здобутки українських вчених,

Історія української культури

Розвиток культури в другій пол. XVІІ – XVІІІ ст. Доба бароко та особливості в Украні.

3. Розвиток культури в другій пол. XVІІ – XVІІІ ст. Доба бароко та її особливості в Україні. 1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови розвитку культури України в другій половині XVІІ – XVІІІ ст. Особливості стилю бароко в українському мистецтві. Студент повинен знати: основні культурологічні поняття; зміст літературних, архітектурних, образотворчих напрямів; діяльність видатних діячів української культури.

Історія української культури

Особливості розвитку укрансько культури в литовсько – руську та польсько-литовську добу

2.  Особливості розвитку української культури в литовсько – руську та польсько-литовську добу (ХІV – перша пол. ХVІІ ст.) 1. Мета роботи: ознайомити студентів з історичними та суспільно-політичними умовами розвитку української культури литовсько-польської доби, з’ясувати особливості розвитку освіти, літератури, мистецтва, доби пізнього Середньовіччя

Історія української культури

Культура Кивсько Русі.

1. Культура Київської Русі. 1. Мета роботи: ознайомити студентів з теоретичними та методологічними проблемами курсу «Історія української культури», сформувати уявлення про витоки української культури, особливості культурного розвитку Київської Русі. Студент

Історія української культури

Глосарій Історія укрансько культури

Літопис – хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасником. Фреска – живописний твір, виконаний фарбами на свіжій штукатурці. Братства –  національно-релігійні та громадсько-культурні організації в Україні, які почали виникати в кінці ХVІ ст., відстоювали права українського народу, ставали на захист його

Історія української культури

Проблеми збереження укранських культурних надбань у роки Друго Світово

7. Проблеми збереження українських культурних надбань у роки Другої Світової війни та післявоєнної відбудови   План   1. Руйнування культурних цінностей в умовах нацистської окупації України   2. Вклад діячів науки і культури у боротьбу

Історія української культури

Особливості національно-культурного розвитку укранських земель

6. Особливості національно-культурного розвитку українських земель у 1920 – х – 1930 – х рр.   План   1. Українізація 1920 – х рр. та українська культура   2. Літературні та мистецькі течії 1920 х рр. та їх представники  

Історія української культури

Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

5. Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917-1921 рр.) План 1. Історичні умови розвитку культури 1917 – 1921 рр. 2. Культурно – освітня політика Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії 3. Національно-культура політика радянської

Історія української культури

Теми рефератів

Теми Для рефератів та доповідей   1. Пам’ятки прадавньої культури на території України   2. Літописання і література Київської Русі.   3. Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури.   4. Культура Галицько – Волинського князівства.   5. Братства та їх роль у розвитку української культури.   6. Початок книгодрукування в Україні.  

Історія української культури

Варіанти контрольних завдань

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ   1. Культура Київської Русі   2. Розвиток освіти та книгодрукування на українських землях в Литовсько-Польську добу   3. Наука у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Розвиток філософських ідей Г. Сковороди та Ф. Прокоповича.   4. Особливості розвитку освіти в ХІХ ст.   5. Наука на українських землях у ХІХ ст.

Історія української культури

Правила вибору варіантів та правила виконання

  Вивчення курсу історії української культури дає можливість студентам засвоїти основні етапи розвитку, історичні форми, галузі, матеріальної та духовної культури України, забезпечить орієнтацію студентів в культурному просторі, сприятиме формуванню національної свідомості та широкого світогляду.   Для студентів заочної форми навчання

Історія української культури

Анотація Історія укрансько культури

Анотація 1. Назва дисципліни – Історія української культури 2. Автор робочої навчальної програми – Рожкова Людмила Іванівна 3. Лектор – канд. іст. наук, доцент  Рожкова Людмила Іванівна 4. Кількість годин – 72, Лк –18, ЛПЗ – 18,  – 36. 5. Форма

Історія української культури

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА історія укрансько культури

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА Дисципліна  історія української культури Спеціальність для всіх спеціальностей Кафедра ДПД та українознавства Факультет  для всіх факультетів Кількість кредитів – 2 Кількість модулів – 2 Розподіл  навчального навантаження Форма

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору