Розвиток культури в другій пол. XVІІ – XVІІІ ст. Доба бароко та особливості в Украні.

3. Розвиток культури в другій пол. XVІІ – XVІІІ ст. Доба бароко та її особливості в Україні.

1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови розвитку культури України в другій половині XVІІ – XVІІІ ст. Особливості стилю бароко в українському мистецтві.

Студент повинен знати: основні культурологічні поняття; зміст літературних, архітектурних, образотворчих напрямів; діяльність видатних діячів української культури.

Студент повинен уміти:Розрізняти твори мистецтва

та літератури за епохами, жанрами, напрямами. Аналізувати культурні явища.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Розвиток української література та книгодрукування.

Характеризуючи піднесення літературної творчості з другої половини XVІІ ст., слід визначити основні жанри: трактати, діалоги, диспути, памфлети, проповіді. Назвіть найбільш відомі літературні твори цього періоду. Яким проблемам вони були присвячені?

Завдання 2. Барокова архітектура, її особливості в Україні.

Вивчаючи це питання, слід охарактеризувати стиль «бароко». У чому особливості українського (козацького бароко). Наведіть приклади культових споруд, збудованих за ознаками даного стилю. Що було характерно для художнього оздоблення храмів доби бароко. Чим відрізнявся стиль класицизму, що почав поширюватись з середини XVІІІ ст., від стилів бароко та рококо?

Завдання 3. Еволюція образотворчого та музичного мистецтва.

Вивчаючи це питання слід врахувати, що розвиток живопису послідовно пережив етапи:бароко, рококо, класицизм. Які художні школи сформувались в Україні? Визначте основні жанри українського живопису:парадний портрет(парсун), храмовий живопис, іконо писання, гравюра. Назвіть видатних майстрів українського живопису у стилі класицизму.

Вивчаючи особливості музичної культури українського народу, слід звернути увагу на її вкоріненість у традиції усної творчості. Які нові музичні жанри з’явилися під впливом бароко культури (псалми і канти).

Завдання 4. Театральне мистецтво XVІІ – XVІІІ ст., види театральних вистав.

Розглядаючи це питання слід пам’ятати, що розвиток театрального мистецтва відбувався під впливом стилів бароко, аз другої половини ХVІІІ ст.. – класицизму. Охарактеризуйте основні жанри театрального мистецтва: шкільна драма, трагікомедія, інтермедія, драма – містерія. Пригадайте, у чому особливості вертепу, як різновиду театральної вистави. Хто виконував лялькові вистави? Слід врахувати, що значний внесок у розвиток театрального мистецтва здійснили студенти Києво-Могилянської Академії. З другої половини ХVІІІ ст. з’явилися нові форми театральних вистав – театр балагану, антреприза, що була зародковою формою професійного театру.

3. Питання для самоконтролю:

  1. Які етапи пройшов у своєму розвитку процес становлення української літературної мови?

  2. Яку роль відігравала Києво – Могилянська Академія у розвитку української науки та культури зазначеного періоду?

  3. У чому виявлявся стиль бароко в українській художній та музичній культурі?

  4. Які вам відомі жанри театрального мистецтва зазначеного періоду?

  5. Яких змін зазнав традиційний церковний живопис?

Ви прочитали: "Розвиток культури в другій пол. XVІІ – XVІІІ ст. Доба бароко та особливості в Украні."
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору