mi band mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Науково-практичні… – №2

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни:

7/8

14/16

16/14

186/186

216/216

60-100

mi band mi band

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Технологічні параметри виробництва питних видів молока, вершків та кисломолочних продуктів.

1.1

Тема 1: Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва питних видів молока і вершків.

1. Основні завдання, що стоять перед молочною промисловістю.

2. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва різних питних видів молока.

3. Виробництво вершків і вершкових напоїв.

2/2

Усне опитуван-ня.

2-3

1.2

Тема 2: Теоретичне обґрунтування параметрів виробництва кисломолочних продуктів. Обґрунтування вибору технологічного обладнання.

1. Фактори, що впливають на ефективність виробництва кисломолочних продуктів та їх якість.

2. Дослідження впливу коагуляції молока на синерегичні властивості згустків

3. Обґрунтування впливу технологічного обладнання на ефективність виробництва кисломолочних напоїв. Вади та їх запобігання.

2/2

2-3

2

Модуль2: Обґрунтування технологічних параметрів виробництва кисломолочного сиру, сметани та аналіз факторів, що впливають на їх якість.

2.1

Тема 1: Обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочного сиру, сирково – творожних виробів і сметани, кисломолочних десертів.

1. Вплив способів виробництва та обладнання на якість сиру кисломолочного.

2. Одержання сирково-творожних виробів, подовженого терміну зберігання.

3. Аналіз факторів, що впливають на якість сметани.

4. Обґрунтування технологічних параметрів та способів виробництва кисломолочних десертів.

2/2

Усне опитуван-ня. Письмове тестуван-

Ня.

2-3

2.2

Тема 2: Вплив технологічних факторів і сучасного обладнання на ефективність виробництва морозива та його якість. Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива.

1. Загальна схема виробництва морозива.

2. Склад суміші та послідовність технологічних процесів, вплив сучасного обладнання на якість морозива.

3. Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива та молочних десертів.

2/2

2-3

2.3

Тема 3. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виготовлення м’яких та плавлених сирів.

1. вплив термокислотної коагуляції на якість м’яких сирів, синерезис сироватки.

2. Ступінь використання жиру і сухих речовин.

3. Характеристика Адигейського сиру.

4. Вивчення впливу технологічних факторів на якість та тривалість дозрівання.

5. Дози різних солей плавлення та вади сиру.

2/2

2-3

3

Модуль 3: дослідження технологічних параметрів впливу на виробництво вершкового масла та молочних консервів.

3.1

Тема 1. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва вершкового масла. Фактори, що впливають на ефективність виробництва вершкового масла.

1. Фізико – хімічні основи виробництва масла у масловиготовлювачах періодичної та безперервної дії.

2. Отримання масла методом перетворення високожирних вершків.

2/4

Усне опитуван-ня. Письмове тестуван-

Ня

2-5

3.2

Тема 2. Наукове обґрунтування технологічних параметрів виробництва молочних консервів. Фактори, що впливають на ефективність виробництва сухих, згущених та згущених з цукром молочних консервів.

1. Характеристика основних фізико-хімічних показників молочних консервів.

2. Технологія виготовлення згущених молочних консервів з цукром.

3. Технологічний процес виробництва стерилізованих згущених консервів.

4. Особливості технології сухих молочних продуктів.

2/2

3-5

Разом:

14/16

Х

15-25

4.2. Лабораторні заняття

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Технологічні параметри виробництва питних видів молока, вершків та кисломолочних продуктів.

1.1

Тема 1: Вивчення впливу окремих факторів на якість кисломолочних продуктів.

1. Дослідження органолептичних та фізико-хімічних властивостей кисломолочних продуктів.

1. Вивчення впливу наповнювачів на якість кисломолочних продуктів.

2. Дослідження якісних показників кисломолочних продуктів, одержаних термостатним і резервуарним способами.

2/-

Усне опитування

1-2

1.2

Тема 2: Вивчення технології виробництвам збитих вершків і дослідження впливу масової частки жиру і цукру у вершках на якість молочних пін.

1. Вивчення технологічних процесів виробництва збитих вершків, ознайомитись з методами вивчення якості молочних пін.

2. Визначення залежності збитості від вмісту цукру у суміші для виготовлення збитих вершків.

2/2

2-3

2

Модуль 2: Обґрунтування технологічних параметрів виробництва кисломолочного сиру, сметани, морозива та аналіз факторів, що впливають на їх якість.

2.1

Тема 1: Вивчення факторів, що впливають на якість морозива.

1. Вивчення впливу масової частки жиру в суміші для морозива на його якість.

2. Вивчення вплив вмісту цукру в сумішах для морозива на його якість.

3. Вивчити вплив кількості стабілізатора на якість морозива.

2/2

Усне опитування

2-3

2.2

Тема 2: Дослідження окремих технологічних факторів у виробництві м‘яких сирів.

1. Отримання м‘якого сиру Адегейського при різних температурах термокислотної коагуляції.

2. Визначення фізико – хімічних показників сировини та сиру.

2/2

2-3

2.3

Тема 3. Дослідження впливу технологічних факторів на якість плавленого сиру.

1. Визначення фізико – хімічних показників сировини, що використовуються в рецептурах плавлених сирів у відповідності з вимогами стандартів.

2. Технологія дослідних зразків плавлених сирів, температура плавлення, підбір солей плавлення та дози внесення.

2/2

2-3

3

Модуль 3: дослідження технологічних параметрів впливу на виробництво вершкового масла та молочних консервів.

3.1

Тема 1. дослідження впливу способів виробництва особливості технології окремих видів вершкового масла та якісні зміни в ньому під час зберігання.

1. Вивчення впливу способу виробництва масла на його властивості: термостійкість, вміст повітря, кислотність, схильність до пліснявіння.

2/2

Усне опитування

2-3

3.2

Тема 2. Особливості технологічних факторів та їх вплив на якісні показники молочних консервів.

1. Вимоги до якості молока для консервування.

2. Визначення термостійкості молока, різні види проб на якість молока.

2/2

2-4

3.3

Тема 3 Дослідження впливу процесу згущення молочних сумішей на їх фізико – хімічні властивості.

1. Визначення ступеню підзгущенності з різними ступенями концентрації Дослідження зміни їх складу та фізико – хімічних властивостей.

2/2

2-4

Разом:

16/14

Х

15-25

4.5. Самостійна робота

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид

Поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Самостійна підготовка до занять

1

Модуль І: Технологічні параметри виробництва питних видів молока, вершків та кисломолочних продуктів.

1.1

Тема 1. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва питних видів молока і вершків.

1. Вплив обладнання і способів виробництва на ефективність одержання стерилізованого молока.

2. Вимоги стандартів та науково – технічної документації до якості закупівельної сировини.

3. Методи обробки молочної сировини. 4. Виробництво вершків і вершкових напоїв.

40/35

Захист робіт

2-3

1.2

Тема 2. Фактори, що впливають на виробництво кисломолочних продуктів.

1. Класифікаційні ознаки кисломолочних напоїв.

2. Значення термостатного способу виготовлення кисломолочних напоїв та сметани.

3. Вади кисломолочних продуктів та заходи щодо їх запобігання.

30/38

2-3

Разом за модуль

70/73

4-6

2

Модуль 2: Обґрунтування технологічних параметрів виробництва кисломолочного сиру, сметани, морозива та аналіз факторів, що впливають на їх якість.

2.1

Тема 1. Аналіз виробництва сиру кисломолочного, одержаного різними способами.

1. Особливості виробництва сиру кислотно-сичуговим способом.

2. Особливості технології кисломолочного сиру з використанням різного обладнання.

3. Вади кисломолочного сиру та заходи щодо їх запобігання.

20/22

Захист робіт

2-3

2.2

Тема 2. Вплив технологічних факторів і сучасного обладнання на ефективність виробництва морозива та його якість.

Реферати :

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Науково-практичні… – №2"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору