mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „Технологія… — №9

Вивчення функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини як об’єкта переробки в підприємствах харчування.

Класифікація кулінарної продукції із м’яса за сукупними ознаками..

4

Оформлення та захист практичної частини

2.3

Вивчення способів та видів теплової обробки страв з м’яса: теоретичне

обґрунтування параметрів процесу, фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольо­ру та аромату; норми втрат при тепловій обробці.

4

Оформлення та захист практичної частини

2.4

Вивчення функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини як об’єкта переробки в підприємствах харчування Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із птиці та кролика

4

Оформлення та захист практичної частини

Разом: 30

35

Весняний семестр

1

Модуль 1. Технологія виробництва напівфабрикатів, страв, напоїв та кулінарних виробів з продуктів рослинного та тваринного походження

24

10

1.1

Вивчення характеристики технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із риби з кістковим та хрящовим скелетом: теоретичне обґрунтування параметрів процесу, фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольору та аромату; норми відходів та втрат.

4

Оформлення та захист практичної частини

1.2

Вивчення технології універсальних напівфабрикатів різного ступеня го­товності, що виготовляються в підприємствах харчування

4

Оформлення та захист практичної частини

1.3

Вивчення управління технологічними процесами та якістю соусів на підставі аналі­зу ризиків та контрольних точок технологічних процесів їх виробництв

4

Оформлення та захист практичної частини

1.4

Вивчення управління технологічними процесами та якістю супів на підставі аналізу ризиків та контрольних точок технологічних процесів їх виробництва

4

Оформлення та захист практичної частини

1.5

Вивчення управління технологічними процесами та якістю холодних страв на під­ставі аналізу ризиків та контрольних точок технологічних процесів їх виробництва.

4

Оформлення та захист практичної частини

1.6

Вивчення управління технологічними процесами та якістю солодких страв на під­ставі аналізу ризиків та контрольних точок технологічних процесів їх вироб­ництва.

4

Оформлення та захист практичної частини

2

Модуль 2.Технологіявиробництва борошняних кондитерських та хлібобулочних виробів; Напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів, готових до споживання, в умовах індустріалізації галузі;кулінарної продукції для дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування

12

15

2.1

Вивчення технології різних видів тіста (бісквітного, пісочного, листково­го, заварного та інших) та виробів з нього.

4

Оформлення та захист практичної частини

2.2

Вивчення загальних відомості про дитяче ха­рчування, вимоги до сировини, технологі­чні способи та засоби обробки сировини, напівфабрикатів та готових виробів

4

Оформлення та захист практичної частини

2.3

Вивчення загальних підходив щодо розробки меню для різних типів підприємств харчування та контингентів споживачів

4

Оформлення та захист практичної частини

Разом: 36

25

Разом за рік:

66

Х

4.4. Самостійна робота

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Самостійна підготовка

До занять

Осінній семестр

16

1

Модуль І: Реалізація методології системного підходу при діагностиці та проектуванні технологій продукції ресторанного господарства. Характеристика виробничого та технологічного процесу і основи технології виробництва напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з ПРП

58

8

1.1

Тема 1.Технологічні принципи створення та виробництва кулінарної продукції

20

Письмовий

1.2

Тема 1.1 Сучасні тенденції розвитку індустрії ресторанного господарства в Україні та за кордоном. Характеристика виробничо–технологічної діяльності ПРГ.

Соціально-економічне значення функціонування підприємств харчуван­ня. Науково технічна політика в області здорового харчування. Роль підпри­ємств харчування в агропромисловому комплексі України. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств харчування в Україні та за кордоном. Характеристика виробничо-технологічної діяльності підприємств харчу­вання, її мета та задачі. Характеристика виробничого та технологічного проце­сів виробництва кулінарної продукції у підприємствах харчування, основні етапи, операції, режими, їх мета.

5

Тестування

1.3

Тема 1.2Класифікація ПРГ. Засоби та прийоми теплової обробки продуктів

Класифікація продукції підприємств ресторанного господарства.(кулінарна продукція, борошняні кондитерські та булочні вироби). Засоби та прийоми теплової обробки продуктів.

mi band