mi band mi band

Коментар до виконання контрольних… – Частина 1

Коментар до виконання контрольних робіт з фізики (СР).

При виконанні контрольних робіт необхідно дотримуватись таких правил:

На титульному листі позначити номер контрольної роботи, найменування дисципліни, прізвище та ініціали студента, шифр;

Кожну контрольну роботу виконувати в окремому зошиті;

Кожну задачу починати з нової сторінки;

роботу виконувати охайно, залишаючи місце для зауважень рецензента;

Кожну задачу свого варіанту переписати повністю, потім скорочено, перетворивши всі числові

mi band mi band
величини в систему одиниць СІ;

Для пояснення задачі, там де це необхідно, охайно виконати рисунок;

Розв’язування задач та використані формули повинні супроводжуватись поясненням;

В поясненні до задачі необхідно вказувати ті основні закони і формули, на яких базується розв’язування даної задачі;

Задачу необхідно спочатку розв’язати в загальному вигляді, пояснюючи при написанні формул, кожну фізичну величину;

10. обчислення необхідно проводити шляхом підстановки заданих

величин в розрахункову формулу;

11. перевірити одиниці отриманих величин за розрахунковою

формулою і тим самим підтвердити вірність її;

12. в кінці контрольної роботи необхідно вказати літературу, що була

використана при розв’язанні задач.

Контрольні роботи, пред’явлені без урахування даних правил, а також роботи, виконані не за своїм варіантом зараховуватись не будуть.

При здаванні роботи на повторне рецензування обов’язково вкласти роботу з першою рецензією.

Визначення варіанту завдань кожної контрольної роботи проводиться по двох останніх цифрах залікової книжки. Наприклад: дві останні цифри залікової книжки 24. Тому студент повинен розв’язати номери задач з кожної контрольної роботі :к. р. № 3:307, 315, 326, 335, 346, 355, 364, 178.

Контрольна робота № 3

Остання цифра шифру

Передостання

Цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

301 311

321 331

341 351

361 371

302 312

322 332

342 352

362 372

303 313

323 333

343 353

363 373

304 314

324 334

344 354

364 374

305 315

325 335

345 355

365 375

306 316

326 336

346 356

366 376

307 317

327 337

347 357

367 377

308 318

328 338

348 358

368 378

309 319

329 339

349 359

369 379

310 320

330 340

350 360

370 380

1

301 313

317 337

343 349

358 365

306 309

319 339

344 350

357 366

303 313

318 339

345 351

359 367

307 316

322 334

341 352

363 369

305 314

321 333

342 354

362 370

303 310

320 329

341 356

369 371

308 312

323 334

346 355

360 372

304 315

317 335

347 349

361 370

309 317

324 334

348 356

364 380

306 310

324 336

348 354

364 369

2

303 319

330 339

348 359

360 371

304 318

329 338

347 358

361 372

305 317

328 337

346 357

362 380

306 316

327 336

345 356

363 379

307 315

326 335

346 355

364 378

309 314

325 334

347 354

365 377

310 313

324 333

343 353

366 376

302 312

323 332

349 352

367 375

308 311

322 331

350 361

368 374

301 313

321 329

349 351

369 373

3

308 325

339 344

351 364

365 377

307 327

333 341

349 358

367 376

304 329

335 345

352 363

369 380

306 331

336 346

350 357

370 375

302 332

337 344

349 359

372 379

303 324

338 343

353 360

371 378

306 328

340 342

355 362

372 380

304 330

335 348

356 361

369 375

301 331

334 344

354 358

368 374

305 332

340 347

351 363

370 373

4

307 312

327 333

341 349

357 366

302 308

316 335

343 350

359 365

306 314

329 338

345 352

361 367

301 316

321 340

347 351

360 370

305 315

318 334

342 353

362 371

303 310

322 335

344 354

361 372

301 309

320 337

346 355

357 366

304 316

323 339

348 349

358 365

306 311

324 340

341 350

363 368

308 313

319 334

342 356

364 379

5

304 314

326 337

340 359

365 379

302 313

324 338

346 350

367 378

305 315

325 339

345 358

366 377

303 316

327 334

349 351

360 375

301 312

323 332

348 352

368 374

306 311

328 330

342 353

364 370

309 320

322 335

344 354

369 373

310 319

321 331

343 355

363 374

307 317

330 334

347 354

361 372

308 318

329 335

341 357

362 371

6

306 316

328 339

342 361

367 380

304 315

326 340

348 352

369 380

307 317

326 341

347 360

368 379

305 318

329 338

351 353

362 378

303 315

325 334

350 354

370 378

308 313

330 332

345 357

360 372

311 322

324 337

346 356

371 375

312 321

323 333

345 357

365 376

309 319

332 334

349 358

363 375

310 319

331 335

343 329

364 323

7

308 325

339 344

351 364

365 377

305 332

340 347

351 363

370 373

307 327

333 341

349 358

367 374

304 329

335 345

352 363

369 380

306 331

336 346

350 357

370 375

302 332

337 344

349 359

372 379

303 326

338 343

353 360

371 378

306 328

340 342

355 362

372 380

304 330

335 348

356 361

369 375

301 321

334 326

354 328

374 328

8

307 312

317 333

341 349

367 366

302 313

318 334

343 354

359 365

306 334

320 338

345 352

361 367

301 316

321 340

347 351

360 370

305 315

318 334

342 353

362 371

303 310

322 335

344 354

361 372

301 309

320 337

346 355

357 366

304 316

323 339

348 349

358 365

306 311

324 340

341 350

363 368

308 323

319 324

342 356

364 369

9

301 320

327 339

342 352

369 372

304 319

326 334

343 353

368 373

307 318

325 337

344 351

367 374

308 311

324 336

345 356

366 375

302 312

328 335

346 357

365 376

305 313

329 334

347 358

366 377

306 314

330 331

Реферати

  • 3. процесс съемки шкур с туш крупного скота
  • изменения жиров при запекании рыбы
  • технологическая схема производства сливочного масла
  • мясо переробні пілприемства
  • влияние технологических режимов на качество сушеной рыбы
  • технологические режимы сушеной рыбы
Ви прочитали: "Коментар до виконання контрольних… – Частина 1"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору