mi band mi band

Коментар до виконання контрольних… – Частина 2

348 359

367 378

309 315

323 332

340 354

368 379

303 316

322 333

341 360

370 380

310 317

330 340

349 359

364 371

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

Остання цифра шифру

Предостання

Цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

401 411

421 431

441 451

461 471

402 412

422 432

442 452

462 472

403 413

423 433

443 453

463

mi band mi band
473

404 414

424 434

444 454

464 474

405 415

445 435

445 455

465 475

406 416

426 436

446 456

466 476

407 417

427 437

447 457

467 477

408 418

428 438

448 458

468 478

409 419

429 439

449 459

469 479

410 420

430 440

450 460

470 480

1

401 413

417 437

443 449

458 465

406 409

419 439

444 450

457 466

403 413

418 439

445 451

459 467

407 416

422 434

441 452

463 469

405 414

421 433

442 454

462 470

403 410

420 429

441 456

469 471

408 412

423 434

446 455

460 472

404 415

417 435

447 449

461 470

409 417

424 434

448 456

464 480

406 410

424 436

448 454

464 469

2

403 419

430 439

448 459

460 471

404 418

429 438

447 458

461 472

405 417

428 437

446 457

462 480

406 416

427 436

445 456

463 479

407 415

426 435

446 455

464 478

409 414

425 434

447 454

465 477

410 413

424 433

443 453

466 476

402 412

423 432

449 452

467 475

408 411

422 431

450 461

468 474

401 413

421 429

449 451

469 473

3

408 425

439 444

451 464

465 477

407 427

433 441

449 458

467 476

404 429

435 445

452 463

469 480

406 431

436 446

450 457

470 475

402 432

437 444

449 459

472 479

403 424

438 443

453 460

471 478

406 428

440 442

455 162

472 480

404 430

435 448

456 461

469 475

401 431

434 444

454 458

468 474

405 432

440 447

451 463

470 473

4

407 412

427 433

441 449

457 466

402 408

416 435

443 450

459 465

406 414

429 438

445 452

461 467

401 416

421 440

447 451

460 470

405 415

418 434

442 453

462 471

403 410

422 435

444 454

461 472

401 409

420 437

446 455

457 466

404 416

423 439

448 449

458 465

406 411

424 440

441 450

463 468

408 413

419 434

442 456

464 479

5

404 414

426 437

440 459

465 479

402 413

424 438

446 450

467 478

405 415

425 439

445 458

466 477

403 416

427 434

449 451

460 475

401 412

423 432

448 452

468 474

406 411

428 430

442 453

464 470

409 420

422 435

444 454

469 473

410 419

421 431

443 455

463 474

407 417

430 434

447 454

461 472

408 418

429 435

441 457

462 471

6

406 416

428 439

442 461

467 480

404 415

426 440

448 452

469 480

407 417

426 441

447 460

468 479

405 418

429 438

451 453

462 478

403 415

425 434

450 454

470 478

408 413

430 432

445 457

460 472

411 422

442 437

444 456

471 475

412 421

423 433

445 457

465 476

409 419

432 434

449 458

463 475

410 419

431 435

443 459

464 473

7

408 425

439 444

451 464

465 477

405 432

440 447

451 463

470 473

407 427

433 441

449 458

467 474

404 429

435 445

452 463

469 480

406 431

436 446

450 457

470 475

402 432

437 444

449 459

472 479

403 426

438 443

453 460

471 478

406 428

440 442

455 462

472 480

404 430

435 448

456 461

469 475

401 431

434 446

454 458

474 468

8

407 412

417 433

441 449

467 466

402 413

418 434

443 454

459 465

406 434

420 438

445 452

461 467

401 416

421 440

447 451

460 470

405 415

418 434

442 453

462 471

403 410

422 435

444 454

461 472

401 409

420 437

446 455

457 466

404 416

423 439

448 449

458 465

406 411

424 440

441 450

463 468

408 413

419 434

442 456

464 469

9

401 420

427 439

442 452

469 472

404 419

426 434

443 453

468 473

407 418

425 437

444 451

467 474

408 411

424 436

445 456

466 475

402 412

428 435

446 457

465 476

405 413

429 434

447 458

466 477

406 414

430 431

448 459

467 478

409 415

423 432

440 454

468 479

403 416

422 433

441 460

470 480

410 417

430 440

449 459

464 471

Контрольна робота 3

301. Дві однакові металеві кульки з однойменними зарядами відштовхуються з певною силою. Однією кулькою доторкнулися до поверхні другої і повернули її в початковий стан, від чого сила відштовхування збільшилась удвічі. Знайти початкове відношення зарядів кульок.

302. У вершинах квадрата знаходяться однакові позитивні заряди q. Який заряд необхідно розмістити в центрі квадрата, щоб система була в рівновазі?

303. У початку координат розташований заряд +110 нКл, у точці А(0,2) вміщено такий самий заряд. Обчисліть напруженість і потенціал їх спільного поля у точці з координатами х=2м, у=2 м.

304. 27 малих крапель ртуті сферичної форми, кожна з яких має радіус 1 мм, зливаються в одну велику сферичну. Знайти потенціал її поверхні, якщо кожна з малих крапель мала потенціал 1 кВ.

305. Дві провідні кулі з радіусами 2 см і 8 см виготовлені з матеріалу, який є провідником, заряджені до потенціалів 8 кВ і 4 кВ. Вони знаходяться далеко одна від одної, тому кожну з них можна вважати ізольованою. Визначити заряди, потенціали і густини зарядів на кулях після сполучення їх довгим тонким провідником.

306. Заряди 2q i –q знаходяться на відстані 10 см один від одного. На якій відстані від заряду –q по лінії центрів напруженість поля дорівнює нулю?

307. Знаючи, що пробивна напруженість електричного поля для сухого повітря 20 кВ/см, обчисліть найбільшу можливу густину поверхневого заряду на провідниках у повітрі.

308. Відстань між центрами двох мідних сфер радіусом 0,1м кожна становить 1м. Визначити електроємність цієї системи в повітрі. При обчисленні вважайте, що вони мають однакові й протилежні за знаком заряди.

309. У вакуумі створилося скупчення зарядів у формі тонкого довгого циліндру радіусом 10см з постійною об’ємною густиною заряду 24 нКл/мКоментар до виконання контрольних... - Частина 2. Знайти напруженість поля в точках, які знаходяться всередині та поза циліндру, на відстанях 6см і 14 см.

310. Відстань між зарядами електричного диполя 30 нсм. Знайти величину кожного заряду, якщо в однорідному електричному полі напруженістю 30 кВ/м на нього діє пара сил з моментом 7,2Коментар до виконання контрольних... - Частина 2Нм. Диполь розташований під кутом 30Коментар до виконання контрольних... - Частина 2 до напрямку електричного поля.

311. В полі точкового заряду знаходиться диполь, плече якого набагато менше відстані від диполя до джерела поля. Визначити силу яка діє на диполь і обертальний момент, якщо диполь розташований: 1) перпендикулярно до силової лінії; 2) вздовж силової лінії.

312. Заряд 100нКл рівномірно розподілений по кільцю радіусом 10см. Визначити потенціал відносно нескінченності і напруженість на осі кільця як функцію відстані h від центра кільця. Побудувати графіки залежності E та φ від відстані h.

313. Дві плоско-паралельні пластини, площа кожної 200смКоментар до виконання контрольних... - Частина 2, розташовані горизонтально. Верхня пластина закріплена. Яку різницю потенціалів необхідно прикласти до цих пластин, щоб нижня утримувалася в рівновазі на відстані 0,5см від верхньої, якщо її маса 4 г? Якою буде рівновага?

314. Сфера радіусом 3 см, що рівномірно заряджена зарядом 0,7нКл, оточена тонкою концентричною сферою радіусом 9 см. Який заряд необхідно надати зовнішній сфері ( при умові рівномірно розподіленого заряду), щоб потенціал внутрішньої сфери відносно нескінченності став рівним нулю?

315. Всередині металевої сфери, внутрішній радіус якої 5 см, зовнішній 6 см, розташований точковий заряд 10нКл на відстані 2 см від центра. Знайти потенціал в центрі сфери.

316. Дві плоско-паралельні металеві пластини заряджені зарядами: 600 нКл і 200нКл. Відстань між пластинами 3 см. Знайти поверхневу густину зарядів на кожній із сторін пластин, якщо площа кожної пластини 200 смКоментар до виконання контрольних... - Частина 2. Зарядами, які знаходяться на торцях поверхні пластин, знехтувати.

317. Плоский конденсатор заряджений до різниці потенціалів 600В. Відстань між пластинами (0,4 см,) заповнено наполовину слюдою. Знайти напруженість поля в діелектрику і у вакуумі для двох випадків: 1) границя діелектрика паралельна зарядженим пластинам; 2) границя діелектрика перпендикулярна зарядженим пластинам.

318. Два конденсатори ємністю 100 і 200 мкФ кожний з’єднані послідовно, заряджені до різниці потенціалів 600 В і відключені від батареї. Конденсатори, не розряджаючи, роз’єднують і з’єднують паралельно. Знайти зміну заряду на кожному конденсаторі і різницю потенціалів, яка встановиться при паралельному з’єднанні.

319. Плоский повітряний конденсатор складається з двох пластин площею 200смКоментар до виконання контрольних... - Частина 2 кожна, розташованих на відстані 0,3см. Яку роботу необхідно виконати, щоб збільшити відстань між пластинами до 0,5 см? Конденсатор заряджений до 600В і відключений від батареї.

320. Плоский повітряний конденсатор складається з двох пластин площею 200смКоментар до виконання контрольних... - Частина 2 кожна, розташованих на відстані 0,3 см. Яку роботу необхідно виконати, щоб збільшити відстань між пластинами до 0,5 см? Конденсатор залишається весь час з’єднаним з батареєю, яка підтримує постійну різницю потенціалів.

321. У плоскому конденсаторі, що знаходиться у вакуумі на відстані 0,5 см від нижньої пластини, зависла заряджена крапля ртуті. Між пластинами конденсатора різниця потенціалів 1000 В. Раптово різниця потенціалів зменшилася до 995В. Через який час крапля досягне нижньої пластини?

322. З похилої площини ( кут нахилу 30Коментар до виконання контрольних... - Частина 2 з горизонтом) скочується кулька масою 10г, яка заряджена зарядом 10нКл. Висота похилої площини 20 см. У вершині прямого кута знаходиться заряд –10нКл. Визначити швидкість, з якою куля досягне основи похилої площини. Кулю вважати за точковий заряд. Тертям знехтувати.

323. Знайти напруженість електричного поля в точці, рівновіддаленій від усіх точок кільця на відстані 10 см. Кільце радіусом 6 см рівномірно заряджене зарядом 1 нКл.

324. Знайти напруженість електричного поля в центрі рівномірно зарядженої півсфери, якщо поверхнева густина заряду 50 нКл/мКоментар до виконання контрольних... - Частина 2.

325. На пластинах плоского конденсатора, відстань між якими 1 мм, рівномірно розподілений заряд з поверхневою густиною 0,2 мкКл/мКоментар до виконання контрольних... - Частина 2. На скільки зміниться різниця потенціалів на пластинах конденсатора при збільшенні відстані між ними до 3 мм?

326. Конденсатор складається з двох концентричних сфер. Радіус внутрішньої сфери 10 см, а зовнішньої 10,2 см. Проміжок між сферами заповнено парафіном. Внутрішній сфері надано заряд 5 мкКл. Визначити різницю потенціалів між сферами.

327. Який заряд пройде по провіднику, якщо сила струму рівномірно зменшується від 10 А до нуля протягом 10 с?

328. З прямолінійного дроту довжиною 10м, площею перерізу 1 ммКоментар до виконання контрольних... - Частина 2І питомим опором 100нОм·м виготовили кільце. Яким буде його загальний опір, якщо до джерела напруги приєднати дві точки цього кільця, які лежать на протилежних кінцях діаметра? Як треба зсунути точку приєднання одного з дротів до кільця, щоб його опір зменшився в 5 разів?

329. Амперметр, розрахований на струм не більше 0,1А, вирішили використати для вимірювання струмів до 5А. Обчислити опір шунта, якщо внутрішній опір амперметра 4 Ом. Яким повинен бути поперечний переріз шунта з міді, якщо його довжина 10 см?

Реферати

  • технологические режимы сушеной рыбы
  • как опредделиь кислоность хлеба мгновенно
  • технологические режимы производства сушеной рыбы
  • кинетическая закономерность это
  • клеймение туш крс
  • Влияние отклонений на технологический процесс производства сыра
Ви прочитали: "Коментар до виконання контрольних… – Частина 2"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору