mi band

Технологія морозива, молочних консервів масла… — Частина 3

Гомогенізація, гомогенізування — процес подрібнювання жирових кульок молока під зовнішньою дією.

Пастеризація, пастеризування — теплове обробляння за температури понад 65 °С з відповідним витримуванням.

Стерилізація, стерилізування — теплове обробляння за температури понад 100 °С з витримуванням для повногознищенняживих мікроорганізмів та спор.

Вакріація – обробка вершків під вакуумом у вакріаторах, внаслідок чого масло набуває гусстішої консистенції.

Гомогенізація, гомогенізування — процес подрібнювання жирових кульок молока під зовнішньою дією.

Пастеризація, пастеризування — теплове обробляння за температури понад 65 °С з відповідним витримуванням.

Стерилізація, стерилізування — теплове обробляння за температури понад 100 °С з витримуванням для повногознищенняживих мікроорганізмів та спор.

Рекомендована література:

Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В трех томах. Т.2. Масло коровье и комбинированное. — СПб: ГИОРД, 2002. — 336 с. Вышемирский Ф. А. Производство сливочного масла: — М.: Агропромиздат, 1987. -272 с. Шалыгина A. M., Калинина Л. В. Общая технология молока и молочных продуктов. — М.: Колос, 2004.-196 с.

4. Стабников В. П., Остапчук Н. В. Общая технология пищевых продуктов. — Киев, Вища школа. 1990-707 с.

5. Технология пищевых производств /Поду ред. Ковалевской Л. П. — М.: Колос, 1997.-707 с.

Общая технология пищевых производств /Под ред. Ковалевской Л. П. — М.: Колос, 1993. -384с.

6. Стабников В. Н., Остапчук Н. В. Общая технология пищевых продуктов. – Киев, Вища школа. 1980. – 303 с.

7. Общая технология пищевых производств /Под ред. Назарова Н. И. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 360 с.

8. Сирохман І. В. та ін. Товарознавство продовольчих товарів, Київ, “Лібра”, 2003.

mi band