Внтп – апк -260перша частина – №7

10.2. Санітарно-захисна зона підприємств по забою худоби, птиці, кролів

І переробці продуктів забою визначається в кожному конкретному випадку окремо за погодженням з місцевими органами санітарного нагляду у відповідності з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів і вказана в таблиці 16 .

Таблиця 16

Найменування підприємств, об’єктів

Розмір санітарно – захисної зони, метрів

1 Підприємства з розтоплення

сала (виробництво технічного сала в кількості понад 30 т/рік

500

2 Скотобаза більше 1000 голів приведеної худоби

500

3 Бойні (великої та дрібної рогатої худоби), м’ясокомбінати, м’ясохолодобойні, включаючи бази для передзабійного утримання худоби в межах до тридобового запасу худоби

500

4 Підприємства кишково – миючі

500

5 Станції та пункти очистки і промивки вагонів після перевезення худоби (дезопромивочні станції та пункти)

500

6 Скотобази до 1000 голів приведеної худоби

300

7 Виробництво желатину вищого сорту з свіжих кісток

100

8 Бойні дрібних тварин та птахів

300

9 Виробництва м’ясокоптильні

100

10 Підприємства миття вовни, обробки волосу, щетини, пуху, пера, рогів і копит

100

11 Консервні заводи

50

12Ковбасні фабрики потужністю понад 3 т за зміну, у тому числі з м’ясокоптильними

50

13 Холодильники місткістю понад 600 т

50

10.3 На стадії розробки проекту або робочого проекту розмір санітарно-захисної зони уточнювати розрахунком згідно з доведеними ГДВ /гранично-дозволеними викидами/ і прийнятими заходами з очищення викидів.

Розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені при технічному обгрунтуванні зниження впливу шкідливих речовин на атмосферне повітря, підвищенню шумозахисту тощо, з обов’язко­вим узгодженням з місцевими державними службами санітарного нагляду і охорони навколишнього природного середовища.

10.4. Забороняється будівництво підприємств на території колишніх цвинтарів, скотомогильників та звалищ, а також на заповідних територіях.

10.5 При розташуванні підприємств по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою в промвуздах чи по сусідству з промисловими підприємствами і спорудами комунального призначення, санітарно-захисна зона між ними /розриви/ приймається за вищим класом санітарної класифікації цих підприємств.

10.6 Не допускається блокувати споруди з переробки м’яса з спорудами з переробки харчових продуктів, з фермами сільськогосподарського виробництва, станціями очищення і промивання вагонів після перевезення худоби тощо, віднесених по санітарній класифікації до класів ІІ та ІІІ.

10.7 В санітарно-захисній зоні проммайданчика багатогалузе­вого підприємства ІV класу допускається розміщення будівель і споруд інженерного забезпечення, складських та. інших приміщень невиробничого призначення

10.8 Допускається розташовувати на одному проммайданчику цехи по забою худоби і переробці продуктів забою з іншими цехами чи відділеннями з переробки сільськогосподарської продукції, віднесених до ІV-V класів та з збереженням між ними санітарно-захисної зони в 100 і 50 м.

10.9 Забороняється розташовувати на майданчику підприємств по забою худоби, кролів і переробці продуктів вабою такі підприємства V класу:

– тютюново-махорочні;

– первинного виноробства;

– варіння товарного солоду і приготування дріжджів;

– рибокоптильні;

– переробки пуху і пера. .

10.10 Санітарно-захисну зону не можна розглядати як резервну територію підприємств для розширення промислових майданчиків чи окремих цехів.

10.11 Територія підприємств по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою огороджується забором у відповідності з СН 441-72* “Указания к проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений”.

Основна територія підприємств огороджується по периметру сталевою сітчастою огорожею, по залізобетонних стовпах з залізобетонним цоколем. Висота огорожі – не менше 2м.

Забруднена зона підприємства. /приймання і передзабійне утримання худоби/ огороджується суцільною залізобетонною огоро­жею висотою не менше 2м.

За вимогою Замовника основна територія підприємства може огороджуватися суцільною залізобетонною огорожею висотою не менше 2м.

10.12 По функціональному призначенню територію підприємства підрозділяють на три основні зони:

– базу передзабійного утримання худоби з карантинним відділенням (загоном), ізолятором і санітарною бойнею;

– виробничу, де розташовані будинки основного виробництва.

– господарську з будинками допоміжного призначення й спорудами для зберігання палива, будівельних і підсобних матеріалів;

10.13 Санітарні розриви від відкритих складів матеріалів, що здіймають пил, приймати не менша 50 м до прорізів у виробничих приміщеннях, що відчиняються, і 25 м до дверей побутових приміщень з урахуванням переважаючого напрямку вітрів.

10.14 Підприємства з проммайданчиками площею понад 5 га повинні мати не менше двох в’їздів /головний і запасний/, а також додатковий технологічний в’їзд для завозу худоби на худобо – приймальний двір м’ясокомбінату.

10.15 Цехи по забою худоби і переробці продуктів забою малої потужності з загонами для худоби повинні мати ізольовані в’їзди для завозу худоби і відвантаження готової продукції.

10.16 При вивантаженні худоби з автотранспорту на автомобільну

Платформу, розташовану за межами підприємства малої потужності, на межі огорожі додатковий в’їзд для завозу худоби не виконується.

10.17 Для дезінфекції коліс автотранспорту при в’їзді на територію та виїзді з території підприємства біля воріт повинні бути влаштовані спеціальні кювети (дезінфекційні бар’єри), заповнені дезінфікуючим розчином в залежності від епізоотичної обстановки. Підприємства, що мають спеціальні дезінфекційні промивні пункти для автомашин, дезінфекційні бар’єри біля цих пунктів не споруджують, а інші дезінфекційні бар’єри розміщають за узгодженням з територіальними органами державного ветеринарного нагляду.

10.18 Асфальтобетонні чи цементно-бетонні покриття доріг, вантажно-розвантажувальних площадок, переходів, залізничних й автомобільних платформ, відкритих загонів, території санітарного блоку, шляхів прогону худоби повинні бути рівними, водонепроникними, легко доступними для миття й дезінфекції.

Покриття другорядних автомобільних проїздів і майданчиків допускається виконувати із щебінки /гравію/ з обов’язковою обробкою орга­нічними і мінеральними засобами, які виключають утворення пилу.

10.19 В місцях вивантаження худоби і його тимчасового утримання у вагонах передбачати майданчики для гною і споруди для миття кузовів автомобілів для перевезення худоби.

10.20 Людські потоки не повинні перетинатися з автотран­спортними потоками.

Рух пішоходів передбачати по спеціальних доріжках і троту­арах.

10.21 Вертикальне планування території повинно бути вирі­шене з додержанням нормативно-допустимих ухилів, а також з виклю­ченням ділянок, де можливий застій атмосферних опадів і талої води, навіть при виході з ладу запроектованої дощової каналізації, забезпечувати відвід атмосферних, талих вод і стоків від змивання площадок. Стічні води з бази передзабійного утримання худоби, санітарного блоку й паливного господарства не повинні попадати на іншу територію підприємства,

10.22 Розташування будинків, споруджень і пристроїв на території підприємства повинне забезпечувати можливість транспортування без перетинання шляхів перевезення:

– сировини й готової продукції;

– здорової худоби, що направляється після ветеринарного огляду на передзабійне утримання, зі шляхами хворої або підозрілої на захворювання худоби, що направляється в карантин, ізолятор або санітарну бойню;

– харчової продукції з худобою, гноєм, відходами виробництва.

забезпечувати відвід атмосферних, талих вод і стоків від змивання площадок. Стічні води з бази передзабійного утримання худоби, санітарного блоку й паливного господарства не повинні попадати на іншу територію підприємства,

10.23 Вільні ділянки території підприємства слід озеленювати деревно-чагарниковими насадженнями й газонами. Не допускається посадка дерев і чагарників з насінням, опушеним пластівцями або волокнами, щоб уникнути засмічення продукції й устаткування. Площа ділянок, призначених для озеленення, слід приймати згідно з вимогами глави СНиП з проектування генеральних планів промислових підприємств.

10.24 На території підприємства передбачати майданчики для відпочинку. Окремо розташовуються зони активного відпо­чинку /спортмайданчики/ і спокійного відпочинку.

10.25 Вся вільна від забудови територія повинна бути засаджена з перевагою в посадці деревинно-чагарникових порід, що мають фітонцидні властивості, а також порід дерев і чагар­ників, стійких до впливу газів і диму.

Не допускається посадка дерев і чагарників, що дають при цвітінні пух, волокна і летюче насіння.

10.26 Площа ділянок, яка передбачена для озеленення, повинна складати на менше 15 % при загальній нормативно-допу­стимій площі, яку займають будівлі підприємства по забою худоби і переробці продуктів забою (40-42 %).

10.27 Для санітарно-захисної зони розміром більше 100 м, з боку сельбищної території необхідно передбачати смугу деревинно-чагаримкових зелених насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони від 50 до 100 м ширина смуги зелених насаджень повинна бути не менша 25 м.

10.28 Гаражі і відкриті стоянки з кількістю 50 автомо­білів і більше проектувати з окремим в’їздом.

10.29 В передзаводській зоні крім стоянок для особистого автотранспорту передбачати огороджені накриття для зберігання велосипедів і мопедів.

10.30 Для збирання сміття і твердих відходів виробництва передбачати майданчики з твердим покриттям, на яких встановлю­ються металеві бачки з кришками або металеві контейнери.

Сміттєприймачі повинні бути віддалені від виробничих і підсобних приміщень на відстань не менше 30 м.

Сміттєприймачі повинні мати глуху огорожу з трьох боків висотою не менше 1,5 м.

10.31 На території бази передзабійного утримання худоби, на відособленій ділянці,

Обгородженій суцільним забором висотою 2 м і зеленими насадженнями, обладнають карантинне відділення, ізолятор і санітарну бойню. Санітарна бойня повинна мати окремий в’їзд для подачі хворої худоби, а також площадку для його прийому, ветеринарного огляду й термометрії. При ізоляторі необхідно мати відособлене приміщення для розкриття трупів тварин і спеціальний візок для їхнього вивозу.

10.31 На підприємствах потужністю до 20 т м’яса в зміну замість санітарної бойні

Допускається влаштовувати санітарну камеру, яку можна розміщати в будинку м’ясожирового корпусу, ізольовано від інших виробничих цехів.

Ви прочитали: "Внтп – апк -260перша частина – №7"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору