mi band mi band

Внтп – апк -260перша частина – №5

1.3.3 Виробництво м’ясних блоків

1.3.4 Обробка кісток

1,3.5 Приймання та санітарна обробка зворотної тари

1.3.6 Зберігання тари і пакувальних мате­ріалів.

1.3.7 Зберігання допоміжних матеріалів

1.3.8 Приготування миючих і дезінфікуючих розчинів

1.3.9 Реалізація готової продукції

1. 4 Холодильник

Зберігання напівфабрикатів, фасованого м’яса і котлет

Приміщення для санітарної обробки інвентарю та тари

Приготування фаршу

Приготування тіста

Формування пельменів

Заморожування пельменів

Галтовка

mi band mi band
пельменів

Пакування пельменів

Зберігання і підготовка пакувальних матеріалів

Зберігання і підготовка цибулі

Зберігання і підготовка борошна

Санітарна обробка інвентарю і тари

Виготовлення та замороження м’ясних блоків

Зберігання блоків

Збір та сортування кісток

Дообвалювання кісток

Подрібнення кісток

Теплова обробка кісток

Збирання, обробка і фасування кісткового жиру

Виробництво харчового бульйону

Зберігання кісткового борошна

Приймання м’ясної сировини

Охолодження м’яса

Заморожування м’яса

Охолодження і заморожування субпродуктів в тунелях, блокоморозильних апаратах і на стелажах

Зберігання охолодженого м’яса

Зберігання замороженого м’яса

Зберігання субпродуктів і м’ясних блоків

Приймання і підморожування некондиційних вантажів

Зберігання ендокринно – ферментної сировини

Зберігання охолоджених вантажів

Зберігання заморожених вантажів

1.5 Консервний цех

1.6 Цех переробки птиці

1.6.1 Виробництво м’яса птиці

1.6.2 Виробництво напів­фабрикатів і фасо­ваного м’яса птиці

Реалізація м’яса і м’ясопродуктів

Накопичення м’яса

Розморожування і зачистка м’яса

Соління м’яса

Підготовка субпродуктів

Теплова обробка сировини

Приготування розсолу

Підготовка спецій і цибулі

Санітарна обробка банок

Порціонування і наповнення банок

Нанесення дати, номера заводу (маркування банок)

Стерилізація

Сортування, етикетування і пакування консервів

Санобробка і зберігання інвентарю

Зберігання допоміжних матеріалів

Зберігання готової продукції

Приймання та зберігання порожніх банок

Реалізація готової продукції

Зберігання і підготовка жерсті і алюмінію

Лакування, літографування листів або лакування банок.

Виготовлення банок

Складування готової продукції

Електроліз

Підготовка друкованих форм

Підготовка композиційних валів

Підготовка лаків

Приймання, передзабійне накопичення птиці

Забій, обезкровлювання птиці

Теплова обробка, во­скування і зняття пір’я

Потрошіння тушок

Охолодження тушок

Обробка і охолодження субпродуктів

Збір, подрібнення, передувка технічної сировини

Приготування і регенерація воскової маси.

Зберігання воску

Збір, подрібнення і передувка технічної сировини

Сортування

Виробництво напівфабрикатів, фасованого м’яса

1.6.3 Виробництво кулі­нарних виробів

1.6.4 Обробка перопухової сировини

1.6.5 Виробництво кормо­вих і технічних продуктів

1.6.6 Приймання і сані­тарна обробка оборотної тари

1.6.7 Зберігання допо­міжних матеріалів.

1.6.8 Зберігання тари і пакувальних матеріалів

1.6.9 Санітарна камера

1.7 Холодильник птахоцеху

І. 8 Цех переробки кролів

1.8.1 Виробництво м’яса кролів

1.8.2 Обробка шкурок кролів

1 .8.3 Приймання і санобробка тари

1.8.4 Накопичення чистої тари

Зберігання напівфабрикатів, фасованого м’яса

Пакування

Приймання та попередня обробка і соління м’яса птиці

Термічна обробка

Пакування і зберігання

ІІриймання, миття, зневоднення і сушіння пір’я

Сортування і пакування пір’я

Зберігання пір’я

Збір, подрібнення і передувка технічної сировини

Приймання технічної сировини

Термічна обробка технічної сировини

Подрібнення, розмелювання і просіювання кормового борошна

Пакування кормового борошна

Розлив технічного жиру

Пакування і зважування технічного жиру

Короткочасне зберігання кормового борошна і технічного жиру

Заморожування м’яcа птиці

Зберігання замороженого м’яса птиці

Охолодження м’яса птиці

Зберігання охолодженого м’яса птиці

Зберігання напівфабрикатів, фасованого м’яса птиці і кулінарних виробів

Реалізація м’яса птиці і птахопродуктів

Приймання кролів, передзабійне накопичення, забій і обезкровлювання

Обробка тушок

Сортування і пакування тушок кролів

Збір технічної сировини

Міздріння шкурок кролів

Сушіння шкурок кролів

Сортування, пакування і зберігання шкурок кролів

1.8.5 Холодильник при цеху переробки кролів

1.9 Санітарна бойня

1. 10 Карантин

1.11 Ізолятор

1 .12 Пункт санітарної обробки машин

1.13 Контора худобо – приймального двору

1. 14 Канижиа

Заморожування м’яса кролів

Охолодження м’яса кролів

Зберігання замороженого м’яса

Зберігання охолодженого м’яса

Реалізація

Переробка худоби і обробка субпродуктів

Обробка шкур

Обробка кишок

Збір і обробка технічної сировини

Охолодження і зберігання охолодженого м’яса

Стерилізація умовно придатного м’яса

Трихінелоскопія

Ветеринарні дослідження

Приготування миючого і дезінфікуючого розчинів.

Зберігання дезінфікуючих засобів

Зберігання допоміжних матеріалів.

Утримання худоби в стійлах і загонах

Те саме

Миття і дезінфекція автомашин, інвен­тарю і обладнання залізничних вагонів

Приготування миючого і дезінфікуючого розчинів

Зберігання дезінфікуючих і миючих матеріалів

Оформлення документації

Санітарна обробка одягу провідників і гонщиків худоби

Накопичення і віджим каниги

2 М’ясокомбінат (цех) малої потужності

2.1 М’ясожирове виробництво

2.2 Холодильник

2.3 М’ясопереробне виробництво

Утримання худоби

Забій худоби та обробки субпродуктів

Виробництво харчових жирів

Обробка кишок і слизових субпродуктів

Обробка шерстних субпродуктів

Обробка шкур

Трихінелоскопія

Виробництво варених тваринних кормів

Виробництво сухих тваринних кормів

Зберігання прибирального інвентарю

Охолодження м’яса

Заморожування м’яса

Зберігання охолодженого м’яса, замороженого м’яса

Реалізація

Приймання сировини

2.4 М’ясопереробне виробництво /консервне/

2.5 Санітарна камера

Соління м’яса та натуральних м’ясних продуктів

Підготовка сировини, фаршеприготування, формування виробів

Термічна обробка

Охолодження та зберігання ковбасних виробів

Санобробка, зберігання тари та інвентарю

Підготовка кишкової оболонки

Складування

Реалізація ковбасних виробів

Миття банок

Стерилізація банок і кришок

Санобробка інвентарю

Порціонування, наповнення та закочування бан

Стерилізація консервів

Пакування та реалізація продукції

Складування консервів

Термостатна витримка

Примітка 1. Для виробництва ковбасних виробів, напівфабрикатів, фасованого м’яса, пельменів, котлет і м’ясних блоків передбачаються загальні приміщення для накопичення, розморожування, зачищення, розбирання, обвалювання та жилкування м’яса.

Примітка 2. В залежності від потужності деякі виробництва, близькі за призначенням і температурними режимами, можуть об’єднуватися в один цех, камеру чи відділення.

8.2 Спеціальні вимоги з розміщення цехів і особливості проектування малих підприємств

При проектуванні підприємств малої потужності передбачати блокування в одній будівлі основних виробництв, допоміжних, складських, побутових приміщень, лабораторії та інших дільниць.

Для проведення технологічних процесів, пов’язаних з викори­станням тепла /шпарка свиней, витоплення жиру, варіння ковбас, окороків і ін./, на підприємствах потужністю до 3 т м’яса за зміну слід передбачати устаткування з електронагрівом.

Для підприємств потужністю 1 і 3 т м’яса за зміну допускається передбачати витоплення харчового жиру в термічному відділенні м’ясопереробного виробництва в кінці зміни.

Дня підприємств потужністю 1 і 3 т м’яса за зміну обробку шерстних субпродуктів допускається виконувати в приміщенні забою худоби на дільниці шпарення і обпалювання свиней в кінці зміни.

Охолодження і зберігання варених ковбас дозволяється перед­бачати в загальній камері.

Соління м’яса, натуральних м’ясних продуктів та осадження ковбас дозво­ляється передбачати в загальній камері.

Охолодження та зберігання упакованих напівфабрикатів дозво­ляється передбачати в камерах холодильника на стелажах, а їх реалізацію – через приміщення для реалізації холодильника.

Температура в приміщенні обвалювання і жилкування м’яса, приготування фаршу, шприцювання ковбас і виробництва напів­фабрикатів не регламентується.

Чищення, миття і зберігання ковбасних рам допускається передбачати в приміщенні санітарної обробки.

8.3 Перелік виробничих і складських приміщень, які не потребують приладів опалення, приймати за таблицею 11.

Таблиця 11

Найменування

Розміщення

1

Склади аміаку, ЛЗР, горючих рідин, барвників

Окремо розташоване сховище.

2

Машинне відділення ліфтів

3

Холодильник

9 ВИМОГИ ДО РОЗРАХУНКУ ПЛОЩ

9.1 Засіб доставки худоби на м’ясокомбінат приймати: автотранспортом – 80 %, залізничним транспортом – 20 % за умови проектування залізничних під’їзних шляхів.

9.2 Кількість автомашин, необхідних для перевезення худоби на

М’ясокомбінат, визначається за формулою

N= Внтп - апк -260перша частина,Внтп - апк -260перша частина

Де М – кількість голів худоби, визначеної для забезпечення худобою двозмінного режиму роботи м’ясокомбінату з застосуванням коефіцієнта 1,3 на нерівномірну доставку худоби;

К – коефіцієнт, що враховує питому масу доставки худоби на м’ясокомбінат автотранспортом / визначається завданням на проектування /;

Q – ємність однієї автомашини для перевезення худоби; приймається за таблицею 11.

Ємність автомашин і вагонів, що доставляють худобу, приймати за таблицею 11.

Таблиця 11 Голів

Найменування

Реферати :

Вам буде цікаво:

Ви прочитали: "Внтп – апк -260перша частина – №5"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору