Внтп – апк -260друга частина – №4

Гаряча вода температурою 65 °С

2,78

2,51

2,46

2,4

2,22

2,19

1.2

Холодна вода

1,10

0,90

0,89

0,70

0,68

0,66

2 Миття устаткування

2.1

Гаряча вода температурою 65 °С

1,30

1,12

1,0

0,82

0,70

0,61

2.2

Холодна вода

0,61

0,50

0,45

0,31

0,25

0,22

Примітка

1. * Витрати води наведені для підприємств малої потужності:

14.16 6 Укрупнені витрати води на виробництво м’ясних, субпродуктових консервів і м’ясних напівфабрикатів./без обліку води на потреби допоміжних і підсобних приміщень/ приймати за таблицею 33.

Таблиця 33

Найменування продукту

Кількість

В тому числі

Технологічні цілі

Миття приміщень та устаткування

Господарчо-побутові цілі

1

М’ясні консерви /включаючи фаршеві/, м3/туб

4,53

3,14

1,17

0,22

2

М’ясо-рослинні консерви, м3/туб

5,99

4,60

1,17

0,22

3

Субпродуктові консерви, м3/туб

9,59

8,03

1,09

0,47

4

Напівфабрикати натуральні, м3/т

3,00

0,50

2,30

0,20

5

Фарш, м3/т

3,20

0,70

2,36

0,14

6

Котлети, м3/ тис. шт.

0,60

0,10

0,47

0,03

7

Пельмені, м3/т

4,10

0,70

2,70

0,70

Примітка 1. При наявності в складі консервних заводів літографічного і жерстянобанкового виробництв, до витрат води в гр.2 необхідно додавати 0,11 м3/туб.

14.16.7 Витрати води на компресорні і холодильні установки приймати за таблицею 34.

Таблиця 34

В кубічних метрах

Найменування

Витрати

Примітка

1

М’ясокомбінат з неповним оборот­ним циклом охолод­ження оболонок компресорів

15,1

Витрати води на одну тонну потужності підприємства

2

М’ясокомбінат з повним оборотним циклом

4,15

Те саме

3

М’ясопереробний завод

5,4

»

14.16.8 Витрати води на миття підлоги і панелей у виробничих приміщеннях на підприємствах м’ясної галузі приймати за таблицею 35.

Таблиця 35

Найменування

Норма витрат на 1м2 площі підлоги, панелей,

Л/зміну

1

3 дуже забрудненими підлогою і панелями: передзабійне утримання худоби, первинна переробка худоби, обробка субпродуктів, обробка ки­шок, збирання та підготовка ветеринарних відходів, виробництво субпродуктових виробів, термічна обробка ковбас тощо

6,0

2

3 невеликим або що легко змивається забруд­ненням підлоги: переробка харчової крові, обробка шкур, розбирання м’яса, засолювання м’яса, шприцювання ковбас тощо.

3,0

Примітка 1. Змив підлоги в приміщеннях виконується в кінці кожної зміни.

Примітка 2. В приміщеннях первинної переробки худоби, обробки кишок, збирання 1 підготовки ветеринарних конфіскатів і нехарчових відходів, крім наведених

Витрат води, додатково приймати витрати води на змивання протягом зміни з розрахунку З л води на 1м2 площі підлоги і панелей.

Примітка 3. Змивання підлоги, забрудненої жиром, повинно проводитися теплою водою температурою 35-45 °С в усіх приміщеннях, за винятком охолоджуваних; змивання підлоги в інших приміщеннях необхідно проводити холодною водою.

15 КАНАЛІЗАЦІЯ

15.І Умови відведення виробничо-побутових стічних вод і поверхневих дощових стічних вод з проммайданчика визначати за технічними умовами на каналізацію кожного конкретного об’єкта.

15.2 При наявності власних очисних споруд і скиданні очищених стічних вод у водоймище, умови скидання визначаються “Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения” СанПиН – 4630-88, затвердженими Міністерством охорони здоров’я СРСР, а також “Санитарными нормами предельно-допусти­мого наличия вредных вешаcтd в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно – бытового водопользования” СанПиН 42-121–4ІЗ0 -86, затвердженими Міністерством охорони здоров’я СРСР.

15.3 При скиданні в міські мережі каналізації, умови ски­дання стічних вод визначаються “Правилами прийому стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ України” РДП 204-12 Укр 218-92 /додаток 2 до наказу № 80 від 30.І2.92 р. Держжитлокомунгоспу України/.

15.4 Забороняється без відповідної очистки скидання у відкриті водоймища виробничих і побутових стічних вод.

15.5 На території підприємств м’ясної галузі передбачати споруди попередньої очистки:

– очисні споруда виробничих стоків разом з санітарною лабораторією для контролю якості стічних вод;

– споруди очищення гноївки або ємності для збору таких стічних вод /з наступним вивозом/;

– споруди знезараження стічних вод /дезінфектор/;

– очисні споруда стічних вод, які утворюються від миття машин з перевезення худоби;

– споруди очищення поверхневого стоку /визначаються актом вибору проммайданчика/;

15.6 Стічні води з карантину, ізолятора, санітарної бойні, санітарної камери для птиці, пункту санітарної обробки машин, а також стічні води від миття прилеглої до них території перед випуском в зовнішню мережу проммайданчика, піддаються знезараженню.

15.7 Усі загони і приміщення для утримання худоби повинні мати каналізацію. Для підприємств потужністю з переробки 1, 3, 5, 10 і 30 т м’яса худоби за зміну, передбачати ємності для накопичення гноївки, що забезпечують збір стоків за 2 – 3 доби, з наступним вивезенням автоцистернами або асенізаційними машинами в найближчі гноєсховища для карантинування і знезараження.

І5.8 Для підприємств потужністю з переробки 50 і 100 т м’яса худоби за зміну, передбачати локальні очисні споруди для прийому, накопичення і очищення гноївки. Освітлена рідина після очисних споруд скидається у виробничі /об’єктові/ мережі каналі-зації.

Добута тверда фракція. використовується як органічне добриво. В залежності від конкретних умов прив’язки об”єкта, можливе вивезення гноївки в найближчі гноєсховища.

15.9 Для стічних вод, які містять жир, передбачати вста­новлення уловлювачів жирів відстійного типу або з напірною флотацією згідно з СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”.

Тип жироуловлювача визначати в залежності від вимог техніч­них умов на скидання каналізаційних стоків.

15.10 Для очищення поверхневих дощових стоків передбачати очисні споруди, що забезпечують накопичення стоків з усієї території підприємства, з наступним очищенням згідно з “Временными рекомендациями по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты”, ВНИИВО Минводхоза СССР, 1983 г., “Рекомендаціями по розрахунку дощового стоку у системах водовідведення на території Української РСР”, розроблених інститутом “УкрНДІагропроект”, м. Київ, І988 р., а також у відповідності з технічними умовами на скидання дощових стоків даного підприємства.

Ви прочитали: "Внтп – апк -260друга частина – №4"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору