mi band mi band

Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів

 4

 Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів:

Концентрації розчину NaOH.

Мета Заняття: вивчити застосування мийних і дезінфікуючих речовин та визначення їх активності.

Завдання: 1. Визначити вміст натру їдкого в кристалічному натрі їдкому. 2. Контроль концентрації робочих розчинів натру їдкого.

Довідковий матеріал.

Визначення вмісту натру їдкого в кристалічному натрі їдкому  (натрію гідроксид).

Відібрану пробу кристалічного

mi band mi band
їдкого натру (натрію гідроксиду) близько 4г очищують від сірого нальоту і як можливо скоріше зважують на вагах і розчиняють у свіже прокип’яченій дистильованій воді. Розчин зливають у мірну літрову колбу і після охолодження доводять до мітки; 50 см3 приготовленого розчину титрируют 0,1 н розчином соляної кислоти з 3-4 краплями метилоранжу до появи рожево-помаранчевого забарвлення. Процентний вміст натру їдкого (X) визначають за формулою:

Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів

Де  а – кількість см3 0,1 н розчину соляної кислоти, який витрачено на

  титрування;

С – вага наважки їдкого натру, г;

0,004 – кількість натру їдкого відповідно 1 см3 0,1 н розчину соляної

  кислоти;

50 – кількість см3  розчину натру їдкого, який узятого для титрування,

  повинно бути не менш 95% NaOH.

Контроль концентрації робочих розчинів натру їдкого

(каустичної соди)

У конічну або круглу плоскодонну колбу ємністю 100 см3 піпеткою наливають 10 см3 досліджуваного розчину, додають 3 краплі метилоранжу і титрують 0,1 н розчином соляної кислоти до переходу жовтого фарбування в рожеве. Розрахунок вмісту лужних компонентів у перерахунку на натрій їдкий роблять за формулою:

Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів

Де А – вміст суми лужних компонентів у % у перерахуванні на натрій

  їдкий, %;

Б – кількість 0,1 н соляної кислоти, що пішло на титрування, см3;

0,040 – постійний коефіцієнт суми лужних компонентів;

К – поправка до титру для перерахування на 0,1 н кислоту, якщо вона приготовлена не з фіксанала. При готуванні з фіксаналу:  К=1

Визначення вмісту натру їдкого в розчинах.

Концентрацію натру їдкого в розчині визначають одним з наступних способів:

А) денсиметром з поділками шкали від 1,00 до 1,530 визначають густину розчину і по таблиці знаходять вміст натру їдкого в грамах на літр;

Б) відмірюють 1 см3 концентрованого розчину в мірну колбу або циліндр ємністю 100 см3 доливають до мітки водою, перемішують. У колбу для титрування відмірюють 10 см3 цього розчину, додають 2-3 краплі фенолфталеїну і титрують 0,1 н розчином соляної кислоти до знебарвлення. Вміст натру їдкого в г/л (К) концентрованого розчину визначають за формулою: 

Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів

Де А – кількість см3 0,1 н розчину соляної кислоти, що пішло на титрування.

Розрахунок необхідної кількості кристалічної каустичної соди для приготування робочого розчину проводять за формулою:

Наприклад: у каустичній соді міститься 92% NaOH, а необхідно приготувати 100 л 0,2% розчину.

Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів

Зважену з обережністю (при потраплянні на руки та обличчя кристалики NaOH викликають опіки шкіри) та розраховану кількість NaOH поступово при помішуванні додають у гарячу воду. Після розчинення і перемішування розчин готовий до застосування.

При приготуванні робочих розчинів із концентрованого розчину визначають по цій же формулі. У випадку якщо концентрація натру їдкого в розчині виражена в г/л користуються формулою:

Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів

Де:  А – кількість концентрованого розчину каустичної соди, см3;

Б – кількість мийного розчину в літрах, яке потрібно приготувати;

В – вміст натру їдкого в 1 л миючого розчину, г;

К – вміст натру їдкого в г/л концентрованого розчину.

Наприклад: із концентрованого розчину каустичної соди, що містить 730,4 г/л  натру їдкого необхідно приготувати 100 л 0,1% розчину (т. ч. розчину, що містить 1,0 г натру їдкого в літрі). Визначають кількість концентрованого розчину (А).

Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів

Це значить, що для отримання 100 л 0,1% розчину необхідно взяти 136,9 см3 наявного концентрованого розчину і долити водою до 100 л.

Питання для самоконтролю.

1. Які мийні засоби використовуються для санітарної обробки доїльного обладнання?

2. Які дезінфікуючи засоби використовуються для санітарної обробки доїльного обладнання?

Література

Хоменко В. І. Гигиена получения в ветсанконтроль молока по государственному стандарту. – К.: Урожай, 1990. – 399 с.

Ви прочитали: "Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору