mi band mi band

Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб

8.

 Вивчити методику перерахування кількості молока з см3 в кг і навпаки

Завдання

1 Провести перерахування кількості молока з об’ємного вирахування у вагове і назад

2.Провести порівняння всіх методів обліку в молочній справі  (за матеріалом №1, № 3 , №4)

В даній самостійній роботі наведено  методи проведення  розрахунків що використовуються в процесі здавання молока при селекційній роботі  в тваринництві та при систичному обліку молока та його переробці на вершки та  відвійки. Вивчити, як проводиться обчислення кількості молочного жиру за лактацію.

Перерахування кількості молока з об’ємного вирахування у вагове і навпаки. Молоко виражають у двох одиницях виміру: у вагар них (кг) і об’ємних (л). Для перекладу одних одиниць у другі існують таблиці. При відсутності таблиць для перерахування користуються показником середньої щільності молока — 1,030. Літри переводять у кілограми множенням кількості молока на середню щільність, а кілограми —у літри розподілом кількості молока на щільність. Офіційне вирахування молока прийняте вагове, тому для будь-яких розрахунків молоко, виражене в об’ємному вирахуванні, потрібно попередньо переводити у вагове.

Обчислення кількості жирових одиниць. . Для обчислення жирових одиниць (ж. о.) або умовно однопроцентного молока множать кількість молока, вираженого в кілограмах, на зміст у ньому жиру.

Приклад. Скільки містить жирових одиниць 385 кг молока жирністю 3,6%.

385-3,6=1386 жирових одиниць.

Про це ж можна вказати і так: 385 кг молока, що містить жиру 3,6%, відповідають 1386 кг однопроцентного молока.

Обчислення чистого жиру.Для визначення кількості чистого жиру в молоці треба кількість молока, вираженої в кілограмах, помножити на зміст у ньому жиру і розділити на 100.

Обчислення середньої жирності молока, таблиця жирності молока. Щоб розрахувати середню жирність молока, наприклад, прийнятого за добу, спочатку визначають кількість жирових одиниць у молоці кожного приймання, а потім їхню суму поділяють на загальну кількість молока.

Приклад. Визначити середній відсоток жиру в молоці корови за лактацію по місячних удоях.

Місяць Молоко (кг) Жирність молока (%) Однопроцентне молоко (ж. о.)
Серпень 793 3,80 3013,30
Вересень 689 3,82 2645,18
Жовтень 503 3,85 1956,65
Листопад 558 3,80 2120,40
Грудень 541 3,82 2067,62
Січень 466 3,85 1807,40
Лютий 483 3,90 1883,70
Березень 427 4,00 1708,00
Квітень 297 4,12 1224,74
Травень 252 4,05 1020,60
Усього 5009 19447,39

Середній вміст жиру буде: 19447,39:5009 = 3,882%.

Кількість чистого жиру, отриманого від корови за лактацію Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб=194,45 кг.

Середню жирність суміші розраховують також через жирові одиниці або однопроцентне молоко.

Приклад. Маємо 80 кг молока жирністю 3,3%. Щоб приготувати зернистий сир, використовують 30 кг знежиреного молока, що містить 0,1% жиру. Тому що жиру в готовому продукті повинно бути близько 4%, та в суміш необхідно внести 8 кг вершків 30%-ний жирності. Закваска була виготовлена на знежиреному молоці і використовували його в кількості 6% суміші, тобто 5 кг. Яка жирність суміші?

Молоко 80х3,3= 264 ж. о.
Знежирене молоко 30х0,1= 3 ж. о.
Вершки 8х30  = 240 ж. о.
Закваска 6х0,1 = 0,6 ж. о.
124  507,6 ж. о.

Зміст жиру в суміші 507,6:124=4,09%.

З огляду на, що якщо близько 0,1% жиру перейде в сироватку, то суміш складена правильно.

Одна і та ж корова в різні періоди лактації дає молоко різної жирності; потрібно ж знати жирність молока, надоєного від неї за весь лактаційний період та ін. кілограми, треба число літрів  помножити  на 1,030, а з кілограмів у літри — число кілограмів поділити на 1,030.

Приклади: 1) перевести в кілограми 368 л молока густиною 1,030.

368 X 1,030 = 379 кг;

2) перевести в літри 535 кг молока густиною 1,030

535:1,030=519,4л

Щоб перевести молоко з літрів у кілограми і навпаки, виходячи з його фактичної густини, потрібно число літрів помножити, а число кілограмів поділити на фактичну густину молока.

Молоко на  фермах враховують щодня по групі корів, закріплених за дояркою. Для визначення, не тільки кількості, але і якості молока кожної корови проводять щодекадні контрольні удої. Отримані зведення дозволяють правильно роздоювати корів і регулювати їхню годівлю. Контрольні удої проводять у дні, встановлені адміністрацією господарства, в присутності завідувача фермою, дані про удої записують у журнал.

Журнал  добовоконтрольних  удоїв  (кг)

Кличка або номер корови 10 квітня 20 квітня
Ранок Обід Вечір Усього за день Ранок Обід Вечір Усього за день
Сирена 4 3 5 12 5 4 4 13
Клички або номера тварин 30 квітня Розрахунок місячного удою За лактацію
Ранок Обід Вечір Усього за день Надоєне молоко
Сирена 6 5 6 17 14 420 3.5

Приклад. Від корови Сирени за 3 контрольних дні отримано 12, 13 і 17 кг молока. Середньодобовий удій 14 кг, помножений на 30 днів квітня (14-30=420), показує місячну продуктивність корови.

Кількість жиру в молоці корів визначають, як правило, один раз на місяць, допустимо, 20-го числа.

Молоко, також обліковують по стаду в цілому. У цьому випадку. проводять також і індивідуальний облік молока в контрольні дні. Доїльні установки мають для цього спеціальні пристосування — прозорі молокоміри зі шкалою. На племінних фермах облік ведуть щодня по доїннях від кожної корови шляхом зважування молока на вагах (кг) або по обсязі в молокомірі (л). Вміст у молоці жиру визначають один раз на місяць у встановлені дні.

Перерахування кількості молока на базисну жирність.

При взаєморозрахунках між колгоспами, радгоспами, з одного боку, і молочними підприємствами або їхніми відділеннями, з іншої, кількість молока перераховують на базисну жирність.

Під базисною жирністю розуміється процентний уміст жиру в молоці, установлене для окремих республік, країв і областей. Норма базисної жирності поширюється на всі господарства. При визначенні її враховують природноекономічні умови районів і, зокрема, породний склад основної маси худоби. Базисна жирність по країні коливається від 3,3 до 4%.

Приклади 1Ферма доставила  284 кг молока жирністю 3,8%. Базисна жирність 3,5%.

Молока базисної жирності буде зараховано:

Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб=308,34 кг.

2. Фермі, щоб виконати договірний  план продажу, потрібно здати 580 кг молока базисною жирністю 3,7% Фактична жирність молока 3,3%.

Молока базисної жирності буде зараховано:

Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб=517 кг.

План продажу ферма  не виконала на 63 кг молока жирністю 3,7%. Скільки потрібно ще доставити молока жирністю 3,3%, щоб покрити цей розрив?

У 63 кг молока міститься:

Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб=2,331 кг чистого жиру.

Ферма  же має молоко, що містить у кожних 100 кг 3,3 кг чисті жири:

100-3,3

Х-2,331

Х = Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб = 70,6 кг.

Отже, через знижену жирність ферма  замість планових 580 кг зобов’язаний доставити на  завод 650,6 кг молока.

Перевірка. Чистого жиру в молоці, що підлягає здачі за домовленістю сторін

Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб = 21,46 кг.

Чистого жиру в молоці, що буде доставлено на завод:

Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб = 21,47 кг.

Розрахунки зроблені правильно.

Перерахування на чотирьохпроцентне молоко. У селекційній  практиці широко застосовують оцінку продуктивності корів по вирівняному показнику — чотирьохпроцентного молока.

Однак варто враховувати не тільки жир, але і білок молока, кількість якого з підвищенням жиру в молоці зростає не паралельно йому; розрахунок ведуть по формулі:

М4%=(0,4хМ)=(Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб)

Де М4% — кількість чотирьохпроцентного молока (кг); М — кількість молока за лактацію (кг); Ж —середній вміст жиру в молоці (%).

Для попередніх прикладів чотирьохпроцентне молоко від корови Завірюхи складе:

(0,4-3200) +f 15- 320°’3’6W3008 кг, а від корови /

Стрілки: (0,4-2500) + (15- 25^р4’1 = 2537,5 кг.

Корови мали різний вік, що також враховують при характеристиці їхньої продуктивності:

Вік в отеленнях Коефіцієнт зміни молочності
2 1,294
3 1,149
4 1,064
5 1,020
6 1,000

Знайдені по формулі величини для корів відповідних віків множать на коефіцієнт. Для корови Завірюхи він буде 1,064 і тоді її показник складе (3008х1,064) 3200 кг 4%-ного молока, з цього випливає, що від корови Стрілки (2537,5х1,294)3283 кг. Отже, незважаючи на удавану з першого погляду низьку продуктивність корови Стрілки при порівнянні по вирівняному показнику, він буде вище, ніж у корови Завірюхи.

Обчислення середньої жирності вершків. Щоб виявити середню жирність декількох партій (приймань) вершків, потрібно по кожній партії (приймання) спочатку вирахувати кількість жирових одиниць, потім їхню суму розділити на загальну кількість вершків. Перерахування кількості вершків на базисну жирність роблять по формулі:

Мб. ж.=Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб;

Де. Мб. ж. — кількість молока базисної жирності, підмет залікові (кг); В — кількість вершків (кг); Жв — жирність вершків (%); Жмб —базисна жирність молока (%); 0,05 — жирність, що гранично допускається, знежиреного молока при сепаруванні молока (%).

Контрольні запитання

Перерахувати  молоко з кількості 2562 л  у кг.

2.  Перерахувати  молоко з кількості 5686  кг  у л.

Література

1. Барабанщиков Н. В. Молочное дело.-М.:Колос.1983.-414 с

2. ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране, вимоги при закупівлі”

3. Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. – М.: Колос, 1968. – 287 с.

mi band