mi band mi band

Вивчення конструкції та параметрів підшипників кочення

Вивчення конструкції та параметрів підшипників кочення.

1.1. Ознайомитись з конструкціями та матеріалами підшипників кочення, які застосовуються у приводах машин харчових технологій.

1.2. Вміти визначити тип підшипника, його параметри та можливість сприймати навантаження.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1. Перед початком роботи з підшипниками необхідно упевнитись, що на робочому столі достатньо місця, щоб покласти на нього деталі.

2.2. Розглядати конструкції та обміряти їх потрібно обережно, щоб не травмувати руки.

2.3. Підшипники великої ваги треба класти на стіл так, щоб вони не котилися і не травмували руки та ноги.

2.4. Складати у ящик підшипники треба дуже уважно, не підкладаючи пальці, щоб не травмувати руки.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДШИПНИКИКОЧЕННЯ

Підшипники – це елементи опор валів, осей та інших деталей, що працюють на використанні принципу тертя кочення.

У більшості випадків підшипник кочення (додаток рис. 1а) складається із зовнішнього 1 та внутрішнього 2 кілець, тіл кочення 3, сепаратора 4. Внутрішнім кільцем підшипник розміщують на валу, а зовнішнім – у корпусі опори.

Тіла кочення перекочуються по доріжках тіл кочення (бігових доріжках), які передбачені на зовнішньому та внутрішньому кільцях підшипника. Сепаратор розділяє тіла кочення і утримує їх на однаковій відстані.

Підшипники кочення належать до групи деталей, які найширше стандартизовані у міжнародному масштабі і централізовано виготовляються на спеціалізованих заводах масовим виробництвом.

Підшипники кочення поділяють за такими ознаками:

ЗА ФОРМОЮ КОЧЕННЯ підшипники бувають кулькові та роликові.

Основні форми тіл кочення зображені на рис. 2 (див. додаток):

А – кулькові; б – короткі циліндричні ролики; в – довгі циліндричні ролики; г – виті ролики;

Д – конічні ролики; е, є – бочкоподібні ролики; ж – голчасті ролики.

ЗА ЧИСЛОМ РЯДІВ КОЧЕННЯ підшипники бувають одно-, дво-, чотирирядні.

ЗА СПСОБОМ КОМПЕНСАЦІЇ ПЕРЕКОСІВ ВАЛА:

А) несамоустановні, які допускають перекіс колець 4…..8 (рис. 1а, в, г, д, е, з, л).

Б) самоустановні, що можуть працювати при перекосах кілець, від 2о до 3о (додаток рис. 1б, ж).

ЗА НАПРЯМОМ СПРИЙМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ підшипники кочення поділяють на:

А) РАДІАЛЬНІ – сприймають тільки радіальне навантаження Fr, яке направлене перпендикулярно до осі обертання (деякі радіальні підшипники, наприклад, кулькові однорядні, можуть сприймати також невеликі осьові навантаження Fa <=0,2 Fr).

До радіальних підшипників відносяться кулькові однорядні та дворядні сферичні (додаток рис.

1а, б), підшипники з циліндричними роликами однорядні та дворядні сферичні (додаток рис. 1д, е, ж), а також голчасті з внутрішнім кільцем та без нього (додаток рис. 1л, м).

Б) УПОРНІ – сприймають тільки осьове навантаження Fа. Ці підшипники зображені на рис. 1и, к. (див. додаток)

В) РАДІАЛЬНО-УПОРНІ підшипники здатні сприймати радіальне Fr та осьове навантаження Fa. До них відносяться кульковий (додаток рис. 1в) та роликовий з конічними роликами (додаток рис.

1з). На рис. 3 наведено приклад застосування кулькових підшипників на валу фаршозмішувача Л5-ФМ2-М-340. Ліва опора (додаток поз. 9,10) виконана за допомогою двох однорядних кулькових радіальних підшипників, а права (додаток поз. 16) – радіального дворядного кулькового сферичного. Всі вони сприймають радіальне навантаження Fr. На рис. 4 наведено конструкцію сепаратора. Поз. 16 (див. додаток) зображає радіальний кульковий дворядний сферичний підшипник, який сприймає радіальне навантаження Fr, що виникає у черв’ячній передачі, а упорний кульковий підшипник (додаток поз. 17) сприймає тільки осьове навантаження Fа, яке також виникає при роботі у черв’ячній передачі. Поз. 15 (див. додаток )відображає радіальний кульковий однорядний підшипник для сприймання радіального навантаження Fr.

(Радіально-упорні підшипники в цих умовах не можуть працювати, бо

перекоси кілець підшипників вертикального вала більше, ніж 8.).

Усі підшипники кочення мають умовне позначення, яке складається з

ряду цифр. Дві перші цифри, рахуючи справа, означають умовно

внутрішній діаметр підшипників, до того ж для всіх підшипників із

внутрішнім діаметром 20 і більше ці дві цифри означають: якщо їх

помножити на 5 , отримаємо внутрішній діаметр підшипника.

Наприклад, дві цифри справа 09.

Фактичний діаметр підшипника:

9 х 5 = 45 мм.

Третя цифра праворуч свідчить про серію підшипників:

1 – особлива легка, 2 – легка, 3 – середня, 4 – важка, 5 – легка широка,

6- середня широка, 7 – важка.

Четверта цифра праворуч показує на тип підшипника:

0 – радіальний кульковий однорядний (додаток рис 1а); 1 – радіальний кульковий дворядний сферичний (додаток рис. 1б); 2 – радіальний із короткими циліндричними роликами (додаток рис. 1д); 3 – радіальний роликовий дворядний сферичний (додаток рис. 1ж); 4 – роликовий із довгими циліндричними роликами або голчастий (додаток рис. 1л, м); 5 – роликовий із витими роликами (додаток рис. 2г); 6 – радіально-упорний кульковий (додаток рис. 1в); 7 – роликовий конічний (додаток рис. 1з); 8 – упорний кульковий (додаток рис. 1и); 9 – упорний роликовий.

П’ята і шоста цифри і літери праворуч, що вводяться не для всіх підшипників, характеризують їхні конструктивні особливості.

Приклади позначення підшипників: 312 – внутрішній діаметр підшипника d = 12 х 5 = 60 мм; 3 – середня серія; 0 – радіальний кульковий однорядний підшипник (нулі перед значущими цифрами спереду позначення не записуються); 7208 – внутрішній діаметр d = 8 х 5 = 40 мм; 2 – легка серія; 7 – підшипник роликовий конічний.

МАТЕРІАЛИ ДЕТАЛЕЙ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

Основний матеріал для кілець та тіл кочення підшипників – це підшипники високовуглецеві хромисті сталі ШХ 9, ШХ 15 (Ш – шарикові, Х — хромисті). Твердість після відповідної термообробки кілець і роликів становить 60-65 НRС. Сепаратори виготовляють із м’якої вуглецевої сталі Сталь Ст.3 методом штампування.

4.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Визначити назву та мету роботи.

4.2. Ознайомитись із загальними відомостями про підшипники кочення.

4.3. Визначити класифікацію підшипників кочення за різними ознаками:

а) за формою кочення;

б) за способом компенсації вала;

в) за напрямом сприймального навантаження.

4.4. Вивчити пояснення про умовне позначення підшипників на кільці.

4.5. Вивчити матеріали деталей підшипників кочення.

4.6. За наказом викладача визначити внутрішній діаметр, серію та тип підшипника кочення по цифрах на його поверхні та накреслити у зошиті його конструкцію згідно з рис. 1.

4.7. Визначити, яке навантаження може сприймати цей тип підшипника.

4.8. Ознайомитись з контрольними запитаннями та відповісти на них за допомогою викладача.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

5.1. Як поділяють підшипники кочення за формою кочення?

5.2. Як поділяють підшипники за числом рядів кочення?

5.3. Як поділяють підшипники за способом компенсації перекосів вала?

5.4. Наведіть приклад несамоустановних підшипників та кут перекосу кілець, який вони допускають.

5.5. Наведіть приклад самоустановних підшипників та кут перекосу кілець, який вони допускають.

5.6. Як поділяють підшипники за напрямом навантаження?

5.7. Як підшипники сприймають тільки радіальне навантаження?

5.8. Наведіть приклади радіально-упорних підшипників.

5.9. Які підшипники сприймають тільки осьове навантаження?

5.10. Як визначити внутрішній діаметр підшипника по його умовному позначенню на кільці?

5.11. Як визначити серію та тип підшипника по його умовному позначенню на кільці?

5.12. Із яких матеріалів виготовляють підшипники кочення?

Реферати

Реферати :

mi band