mi band mi band

Вивчення конструкції та параметрів пасових і ланцюгових…

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ ПАСОВИХ І ЛАНЦЮГОВИХ ПЕРЕДАЧ.

1.1. Ознайомитись з конструкціями пасових та ланцюгових передач, які застосовуються у приводах харчових технологій.

1.2. Визначити переваги та недоліки цих передач, їх головні параметри та матеріали, з яких виготовляють паси, пасові шківи, ланцюги та зірочки.

1.3. Провести обміри шківа пасової передачі та зірочки ланцюгової передачі. Результати вимірів занести в таблицю 3.1. та 3.2.

1.4. Перед початком ознайомлення з конструкціями пасових та ланцюгових передач потрібно упевнитись, що на робочому столі достатньо місця, щоб розмістити на ньому деталі цих передач.

1.5. Деталі великої ваги – пасові шківи та зірочки не повинні котитися по столу, щоб не травмувати руки та ноги.

1.6. Класти деталі та вузли на стіл потрібно обережно, не підкладаючи пальці.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСОВИХ ПЕРЕДАЧ

У найбільш вживаному вигляді пасова передача (додаток рис.2) складається з двох шківів

(ведучого та веденого) та замкнутої форми приводного паса, що розміщується на шківах із деяким попереднім натягом. Під час роботи передачі пас передає енергію від ведучого шківа до веденого за рахунок сил тертя між пасом та шківами, тобто Сили тертя забезпечують зчеплення паса із шківами. У пасових передачах попередній натяг пасів створюється за рахунок їхнього пружнього розтягу при одяганні на шківи або застосуванням спеціальних натяжних пристроїв (полозків з гвинтами або натяжних роликів).

Останнім часом пасові передачі застосовують досить широко в приводах машин харчових технологій для передавання потужностей у діапазоні Р=0,2…0 кВт при швидкості V до 2 м/с. Порівняно з іншими видами механічних передач (наприклад із зубчастою) Пасова передача має такі переваги:

— можливість передавання руху між валами, що знаходяться на значній відстані (до 10 м);

— плавність та безшумність роботи, які обумовлені еластичністю паса;

— запобігання різкому перевантаженню елементів машини внаслідок пружності пса та можливості його проковзування на шківах;

— простота конструкції, обслуговування та догляду в експлуатації.

До недоліків передачі належать:

— низька довговічність приводних пасів (у межах 1000…5000 год). (Підшипники кочення мають довговічність від 4000 до 20000 год. Зубчасті передачі можуть працювати 5…10 років);

— підвищене навантаження валів та їхніх опор, що пов’язане із потребою доволі високого попереднього натягу;

— несталість передаточного числа через можливе проковзування паса під час роботи.

За матеріалами та конструкцією розрізняють приводні паси кількох типів. У приводах машин харчових технологій

Найбільш поширені клино-пасові передачі (додаток рис.1). Клинові паси стандартизовані (ГОСТ 1284.1–89). Їх виготовляють двох типів: кордтканинні та кордшнурові.

Кордтканинні клинові паси (додаток рис.1а) складаються з кількох шарів прогумованої кордтканини 1, яка є основним елементом, що передає навантаження. Під час роботи передачі гумова частина паса 1 розтягується, а нижня гумова частина 3 стискується. Зовні пас обгортають кількома шарами прогумованої тканини 2.

Кордшнурові клинові паси (додаток рис 1б) відрізняються від кордтканинних тим, що в них на місці шарів кордтканини передбачається один шар кордшнура 4 завтовшки 1,6-1,7 мм. Кордшнурові паси більш гнучкі та довговічні, їх використовують у більш важких умовах пасової передачі.

Для всіх клинових пасів робочою поверхнею є бокові сторони клинових жолобків на ободі шківа.

Шківи пасових передач найчастіше виготовляють литвом з чавуну марок С415, С420, а також із сталі, легких сплавів (переважно алюмінієве литво) та пластмас.

На рис.2 (див. додаток )наведено приклад використання клинової пасової передачі (додаток рис.2 поз.14) у приводі доїльного апарата. На рис.3 клиново-пасова передача (додаток рис.3 поз.6) зменшує оберти електродвигуна (додаток рис.3 поз.5) за допомогою 7 пасів в приводі вовчка-дробарки В2-ФД2-Б. На рис.4 зображені віджимні вальці ФОК-К-03 для обробки кишок. Тут поряд з клиновопасовою передачею (додаток рис.4 поз.1) використовують і ланцюгову передачу (додаток рис.4 поз.11).

3.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛАНЦЮГОВИХ ПЕРЕДАЧ

У найпростішому варіанті ланцюгова передача (рис.4) складається з ведучої (поз.7) та веденої (поз.10) зірочок, що розміщені на відповідних валах, і ланцюга (поз.11) у вигляді замкнутого контура, який знаходиться у зачепленні з зірочками.

Швидкість руху ланцюга в приводах машин харчових технологій менша, ніж пасових передач, і досягає V=15 м/с при передаванні потужності до Р=100 кВт і вище.

Порівняно з пасовими передачами Ланцюгові мають такі перевги:

— ланцюгова передача дозволяє надавати обертовий рух валам, що знаходяться на достатньо великій відстані;

— габаритні розміри ланцюгової передачі значно менші від га-

баритних розмірів пасової передачі тієї ж самої потужності;

— неможливість проковзування ланцюга на зірочках забезпечує

сталість середнього передаточного числа передачі.

До недоліків ланцюгових передач належать такі:

— збільшення довжини ланцюга через спрацювання шарнірів і

відповідне ослаблення потрібного натягу;

— нерівномірність руху ланцюга і пов’язані з цим ударні навантаження у передачі та, як наслідок, підвищений шум.

У машинах харчових технологій застосовують ланцюги трьох груп: Вантажні – для підвішування, піднімання та опускання

Вантажів. Наприклад, ланцюги для підвішування свиней та дрібної рогатої худоби (додаток рис.5), ланцюги для великої рогатої худоби (додаток рис.5б) в цехах або у коптильнях (додаток рис.6);

Тягові – для переміщення вантажів на транспортуючих машинах (конвеєрах);

Приводні – для передавання механічної енергії від одного вала до другого у ланцюгових передачах приводів машин. Нижче ми будемо розглядати тільки Приводні ланцюги.

У ланцюгових передачах приводів машин харчових технологій найбільше використовують Роликові та Втулкові ланцюги.

Роликовий ланцюг (додаток рис.7) складається з ланок двох типів: зовнішніх ЗВ та внутрішніх ВН. Окремі деталі ланцюга: 1 – пластина зовнішньої ланки; 2 – ролик; 3 – валик; 4 – втулка; 5 – пластина внутрішньої ланки.

Валик 3 вільно входить у втулку і утворює рухомий шарнір. Ролик 2 на втулці 4 може вільно обертатись при вході у зчеплення із зубцями зірочки, тут має місце тертя кочення, що обумовлює підвищену стійкість проти спрацювання шарнірів та зубців зірочок.

Втулковий ланцюг за конструкцією не відрізняється від роликового, за винятком того, що він не має роликів. Приводні втулкові ланцюги бувають однорядними – ПР та дворядними 2ПР. Такі ланцюги прості за конструкцією, мають меншу масу, більш дешеві, але вони менш стійкі проти спрацювання.

Основним розмірним параметром приводного роликового Ланцюга Є Його крок РT (рис.7а). Залежно від кроку Рt у стандартних ланцюгах вибирають розміри всіх інших деталей. Деякі дані стандартних приводів роликових ланцюгів із кроком Рt= (12,7…38,1) мм наведені в таблиці 1.

Характеристикою міцності роликового ланцюга є руйнівне навантаження FРн (табл.1), яке визначається дослідним шляхом на підприємствах, що виготовляють ланцюги. Воно регламентується стандартом (ГОСТ 13568-97).

Елементи роликових та втулкових ланцюгів виготовляють із таких матеріалів:

Пластини – із середньовуглецевих сталей (Сталь 40,45,50) або легованих сталей (Сталь 30ХНЗА) із гартуванням поверхні до твердості 32-44НRС;

Валики, втулки, ролики – із вуглецевих сталей (Сталь 10,15,20) або легованих (Сталь 12ХНЗА, 20 ХНЗА) із цементацією поверхні та термообробкою до твердості 45-65НRС;

Зірочки – виготовляють із середньовуглецевих сталей (Сталь 45) або легованих (Сталь 40Х, 50Г2, 35ХГСА) із поверхневим або об’ємним гартуванням до твердості 45-55 НRС тощо.

Зірочки тихохідних передач (V< 3 м/с) при відсутності ударних навантажень можна виготовляти з високоміцного чавуну (ВЧ 35, ВЧ 40).

5.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

5.1. Вивчити назву лабораторно-практичної роботи та засвоїти мету роботи.

5.2. Визначити діапазон потужностей Р кВт та швидкість V м/с пасових передач.

5.3. Вивчити переваги та недоліки пасових передач.

5.4. Згідно з (рис.1а, б) визначити, який з них кордшнуровий клиновий пас, а який кордтканинний.

5.5. Вивчити матеріали, з яких виготовляють клинові паси та шківи пасових передач.

5.6. Визначити, чим відрізняється шків зубчато-пасової передачі від звичайного шківа.

5.7. Визначити, за рахунок чого передається крутний момент від ведучого шківа зубчато-пасової передачі до веденого.

5.8. Вивчити діапазон потужностей Р кВт та швидкостей V м/с ланцюгових передач.

5.9. Вивчити переваги та недоліки ланцюгових передач.

5.10. Показати у зошиті рис.7б (тільки розріз приводного роликового ланцюга).

5.11. За вказівкою викладача заміряти на зразку ланцюгової передачі крок Рt та визначити згідно ГОСТ, наведеного в табл.1 параметри роликового ланцюга.

5.12. Вивчити матеріали, з яких виготовляють роликові ланцюги.

Табл. 3.1.

№ п/п

Назва параметру

Дані виміру

1.

Ширина ободу В

2.

Діаметр шківа D

3.

Діаметр посадочного місця шківа d

4.

Діаметр ступиці шківа d1

5.

Товщина ободу шківа ∆

6.

Глибина паза під шпонку ti

D = t / sin180о/z

Табл.3.2

№ п/п

Назва параметру

Дані виміру

1.

Крок зірочки

2.

Число зубців зірочки

3.

Зовнішній діаметр зірочки

4.

Ділильний діаметр зірочки

5.

Діаметр отвору під вал зірочки

Підпис викладача ________________

6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

6.1. Поясніть конструкцію пасової передачі, а також, яким чином пас передає енергію під час роботи передачі.

6.2. Назвіть основні типи клинових пасів, укажіть їх будову та матеріал.

6.3. Назвіть переваги та недоліки пасових передач.

6.4. Які максимальні потужності та швидкості допускає пасова передача у приводах машин харчових технологій?

6.5. З яких матеріалів виготовляють шківи пасових передач?

6.6. Поясніть конструкцію ланцюгової передачі, а також яким чином ланцюг передає енергію під час роботи передачі.

6.7. Назвіть максимальні потужності та швидкість, які допускає ланцюгова передача у приводах машин харчових технологій.

6.8. Дайте перелік переваг та недоліків ланцюгових передач.

6.9. Чим відрізняється втулковий ланцюг від роликового та який з них більш стійкий проти спрацювання і чому?

6.10. З яких матеріалів виготовляють ланцюги та зірочки?

Реферати

Реферати :

mi band