mi band

Вивчення конструкції та параметрів циліндричних редукторів

Вивчення конструкції та параметрів циліндричних редукторів.

1.1. Ознайомитись із конструкціями циліндричних редукторів, які застосовуються в приводах харчових технологій.

1.2. Визначити головні параметри циліндричного редуктора: крок, модуль зубчастих передач, передаточне число та міжосьова відстань.

1.3. Ознайомитись з матеріалами, з яких виготовляють зубчасті колеса.

2. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1. Перед розбиранням редуктора потрібно впевнитись, що на робочому столі достатньо місця, щоб розмістити на ньому вузли та деталі, що розбираються.

2.2. Розбирати редуктор потрібно обережно і послідовно, щоб не травмувати руки.

2.3. Деталі великої ваги – кришку редуктора, вали з колесами не повинні котитись по столу, щоб не травмувати руки та ноги.

2.4. Збірку редуктора проводити також дуже уважно, не підкладаючи пальці під фланець кришки.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ

Циліндричні зубчасті передачі є найрозповсюдженнішими механічними передачами в сучасному машинобудуванні, отже, застосовуються вони і в приводах машин харчових технологій, наприклад, у приводі механізму сепаратора (додаток-рис.1, поз. 3,4), або у приводі лопатного фаршозмішувача (додаток — рис.2, поз.1), тощо:

Циліндрична зубчаста передача складається з двох коліс, зубці яких входять в зачеплення між

Собою і завдяки їхній взаємодії забезпечують передачу обертового руху від одного колеса до другого. Менше з двох спряжених коліс називають шестернею, більше – колесом.

Вали редукторів можуть бути розташовані в горизонтальній та вертикальній площинах. Редуктори використовуються одноступінчаті та двохступінчаті.

Відстань між однойменними профілями двох сусідніх зубців по дузі кола прямозубого зубчастого колеса називається коловим кроком зубців позначається Рt (додаток — рис. 3а).

Для косих зубців, крім колового кроку Рt розрізняють нормальний крок зубців Рn, який вимі —

Рюється по перпендикуляру між двома однойменними профілями сусідніх зубців. (додаток — рис. 3б).

Лінійна величина, що в π раз менша за коловий крок зубців, називається коловим модулем зубців m t

M t = Pt / π, (мм)

Де Рt – коловий крок, мм.

Лінійна величина, що в π раз менша за нормальний крок зубців називається нормальним модулем зубців m n

Mn = Pn / π, (мм)

Де Рn – нормальний крок, мм.

Для косих зубців маємо співвідношення

Mn = mt cos β, (мм)

Де β — кут нахилу зубця в градусах.

Для прямозубих коліс β= 0, cos β= 1, тому

Mn=mt=m

Модулі mn стандартизовані ГОСТ 9563 – 90.

Модуль зубців є основною характеристикою розмірів зубчастих коліс.

Іншою важливою характеристикою зубчастої передачі є передаточне

Число U:

U = Z2 / Z1 ,

Де Z2 – число зубців колеса,

Z1 – число зубців шестерні.

МАТЕРІАЛИ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС

Зубчасті колеса виготовляють із різноманітних матеріалів: сталей, чавунів, неметалевих матеріалів, таких як текстоліт або поліамід (капрон, нейлон). Останні дуже стійкі при роботі в агресивному корозійному середовищі. Але найчастіше зубчасті колеса виготовляють із якісних вуглецевих сталей, таких як Сталь 40, Сталь 45, легованих сталей з добавками хрому та нікелю – Сталь 40Х, Сталь 40ХН, 40ХНМА,35ХГСА, марганцю 40Г2, 50Г та інші.113.-2001

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Вивчити назву лабораторно-практичної роботи та мету роботи.

3.2. Вивчити загальні відомості про зубчасті передачі з усіма формулами.

3.3 Виміряти лінійкою габаритні розміри циліндричного редуктора: довжину L, ширину B, висоту H, а також діаметри отворів dб для кріплення болтами корпусу редуктора до рами. (Параметри занести в таблицю 1).

3.4. d1 = 113.-2002>10 мм фундаментальні болти, де Тт – обертаючий момент на тихохідному валу.

D2 = 0,8 d1 ≥8 мм

3.5. Знайти на редукторі люк, через який зверху заливають мастило та нижній різьбовий отвір для витікання відпрацьованого мастила.

3.6. Відкрити кришку редуктора та визначити швидкохідну ступінь (швидкохідний вал має менші розміри, ніж тихохідний, бо передає менший обертовий момент) та тихохідну ступінь.

3.7. Вирахувати число зубців шестерні Z1 та колеса Z2 швидкохідного чи тихохідного ступеня (параметри занести в таблицю 1).

3.8. Знайти передаточне число заданої зубчастої передачі та занести його в табл.1 (так робити з іншими параметрами).

U = Z2 / Z1

3.9. Заміряти лінійкою на редукторі міжосьову відстань заданої зубчастої передачі AW.

3.10. Вибрати стандартну міжосьову відстань з ряду: 40;50;63;80;100;125;140;160;180;200;225;250…

3.11. Обчислити коловий модуль косозубої передачі

Mt = 2aw / (Z1+Z2)

3.12. Виміряти транспортиром кут нахилу зубців

3.13. Обчислити нормальний модуль

Mn = mt cos β, мм

3.14. Заміряти коловий крок Рt1 на зубчастому колесі чи на шестерні, бо вони однакові.

3.15. Обчислити коловий модуль

M t1 = P t1 / π, мм

3.16.Порівняти колові модулі, обчислені в п. п. 3.10 та 3.15. Їхні значення повинні збігатися.

3.17. Заміряти нормальний крок Pn1 по перпендикуляру між зубцями.

3.18. Обчислити нормальний модуль

M n1 = Pn1 / π, мм

3.19. Порівняти нормальні модулі, обчислені в п. п. 3.12 та 3.18. їхні значення повинні збігатися.

3.20. Зібрати редуктор.

4. ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Таблиця 1.

№ п/п

Назва параметра

Дані виміру

Дані розрахунку

1.

Довжина редуктора L

2.

Ширина редуктора B

3.

Висота редуктора H

4.

Діаметр отвору під фундаментальні болти dб

5.

Діаметр отвору під стяжні болти

6.

Відстань між стяжними болтами

7.

Число зубців шестерні Z1

8.

Число зубців колеса Z2

9.

Передаточне число зубчастої передачі U

10.

Міжосьова відстань aw

11.

Коловий крок Pt

12.

Коловий модуль mt

13.

Нормальний крок Pn

14.

Нормальний модуль mn (розрахунковий)

15.

Нормальний модуль mn (стандартний)

17.

Відстань між болтами, які з’єднують кришку і корпус

18.

Товщина стінки корпуса

19.

Товщина стінки кришки

Висновок: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис викладача ____________________________

5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

5.1. Що називають редуктором?

5.2. Що таке коробка передач?

5.3. Що таке мотор-редуктор?

5.4. Поясніть, як забезпечується передача обертового руху від одного колеса до другого?

5.5. Дайте визначення шестерні та зубчастого колеса.

5.6. Що називається коловим кроком зубців та як він позначається?

5.7. Що називається нормальним кроком зубців та як він позначається?

5.8. Поясніть, як розрахувати коловий модуль зубчастої передачі?

5.9. Як розрахувати нормальний модуль зубчастої передачі?

5.10. Поясніть, який модуль – коловий чи нормальний – є стандартним?

5.11.Яка залежність існує між коловим та нормальним модулем?

5.12. Який із модулів більший за розміром: коловий чи нормальний?

5.13. Як обчислити передаточне число зубчастої передачі?

5.14. Які матеріали застосовують для виготовлення зубчастих коліс?

Реферати

Реферати :

mi band