Товарознавча характеристика м’яса і м’ясопродуктів шкіряної…

Товарознавча характеристика м’яса і м’ясопродуктів шкіряної та кишкової сировини, технічних продуктів та харчових жирів.

М’ясо – це комплекс м’язової, жирової, сполучної і кісткової тканин, співвідношення яких визначає його якість. Формування морфологічного складу м’яса в умовах виробництва залежить від виду тварин, віку, статі, вгодованості, технології вирощування. На якість м’яса впливають також умови транспортування, передзабійного утримання тварин, первинної переробки та умови зберігання.

В комплексній

оцінці туші якості м’яса забійних тварин враховують масу туші, ступінь жировідкладень, вміст м’якотних тканин, вихід окремих відрубів, хімічний склад м’яса, характеристику органолептичних та санітарно-гігієнічних показників.

Туші різних видів тварин поділяють згідно зі статтю, віком, вгодованістю. Залежно від названих факторів, якості первинної переробки та умов зберігання м’ясо використовують для реалізації в торгівельній мережі або промисловій переробці на харчові цілі.

Поживна цінність м’яса в значній мірі залежить від вгодованості, віку тварини, статі, місця знаходження його на туші, а також його термічного стану.

В залежності від цих ознак м’ясо поділяють:

Яловичина. За вгодованістю яловиче м’ясо ділять на дві категорії. Ступінь вгодованості яловичих туш характеризується такими основними показниками. Яловиче м’ясо І та II категорій може випускатися в реалізацію (торгівлю) без обмежень. Не дозволяється випускати в реалізацію худе та виснажене м’ясо, м’ясо некастрованих биків (бугаїв), м’ясо з зачистками і зривами підшкірного жиру, що перевищують 15 % поверхні півтуш або четвертин, а також з неправильним поділом хребта (з залишеними тілами хребців); м’ясо, заморожене більше одного разу; м’ясо свіже, але зі змінами кольору в області шиї (потемніле). Таке м’ясо використовується для промислової переробки на харчові цілі або на підприємствах громадського харчування.

Свинина. Свиняче м’ясо залежно від віку, відгодівлі та вгодованості свиней, поділяють на п’ять категорій вгодованості. Вгодованість свинячого м’яса визначають вимірюванням товщини шпику над остистими відростками спинних хребців між 6-м і 7-м ребрами. При визначенні вгодованості замороженого м’яса товщину шпику зменшують на 0,5 см.

Баранина і козлятина. За вгодованістю бараняче м’ясо і козлятину ділять на дві категорії: баранину і козлятину І та II категорій. Ступінь вгодованості баранячих і козлиних туш характеризується такими показниками.

Баранину чи козлятину, що має показники вгодованості нижчі вимог, встановлених вказаним стандартом, відносять до виснаженої. Баранину й козлятину випускають в реалізацію цілими тушами з хвостами (за винятком курдючних овець), не відділеними ніжками (без путового суглоба), з наявністю в середині туш нирок і жиру, що їх оточує. Проте для реалізації можуть допускатися баранячі й козлині туші без хвоста і ніжок, а для промислової переробки — без наявності нирок і оточуючого їх жиру. На тушах, що випускають в реалізацію, промислову переробку чи зберігання, не допускається наявності залишків внутрішніх органів, згустків крові, бахромок, забруднень. На заморожених тушах, крім того, не допускається наявності льоду й снігу. Туші не повинні мати пошкоджень поверхні, синців. Допускається наявність зачисток і зривів підшкірного жиру на площі, що не перевищує 10 % поверхні туші. Не допускається до реалізації виснажена баранина й козлятина, м’ясо, заморожене більше одного разу, потемніле в області шиї, м’ясо із зачистками і зривами підшкірного жиру, що перевищують 10 % поверхні туші. Таке м’ясо використовується для промислової переробки в харчових цілях або допускається до використання на підприємствах громадського харчування.

Рекомендована література для вивчення теми:

Алехина Л. Т, Большаков А. С., Горбатов В. П.Технология мяса и мясопродуктов / Под ред. Рогова Н. А. – М.:Агропромиздат, 1998. – 576 с. Соколов А. А. и др. Технология мяса и мясопродуктов. – М. – Пищевая промышленность, 1970. – 740 с. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 480 с. Рогов Н. А., Забашта А. Г. и др. Общая технология мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 2000. – 367 с. Справочник. Убой и первичная обработка скота и птицы/ Под ред. Горбатова В. М. – М.: Пищевая промышленность, 1973. – 495 с.

Контрольні питання та завдання.

Що таке м’ясо? Як проводиться товарознавча характеристика м’яса? За якими показниками оцінюють м’ясо? На які категорії за якістю м’яса поділяється яловичина? На які категорії за якістю м’яса поділяється свинина? На які категорії за якістю м’яса поділяється баранина і козлятина? Як оцінюється м’ясо за морфологічним і хімічним складом?

Реферати

Реферати :

Вам буде цікаво:

Ви прочитали: "Товарознавча характеристика м’яса і м’ясопродуктів шкіряної…"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору