mi band

Технологія олії та жирів загальні відомості про виробництво…

Технологія олії та жирів

Загальні відомості про виробництво і технологію рослинних жирів.

Основна сировина, яка використовується. Асортимент олій і класифікація. Основні способи отримання рослинних олій.

Принципова технологічна схема отримання рослинних олій. Основні стадії технологічного процесу.

Апаратурне оформлення. Особливості технологічного процесу отримання олії пресуванням, екстрагуванням та обробкою холодом.

Основна сировина, яка використовується в технології жирів тваринного походження.

Асортимент жирів і класифікація. Основні способи отримання жирів тваринного походження. Принципова технологічна схема отримання жирів тваринного походження.

Основні стадії технологічного процесу. Апаратурне оформлення. Основна сировина, яка використовується для виробництва маргарину та майонезу та вимоги до її якості. Принципова технологія виробництва маргарину та майонезу. Основні стадії технологічного процесу. Апаратурне оформлення.

mi band