mi band mi band

Технологічні розрахунки обладнання для формування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10– 4год.

ТЕМА: Вивчення обладнання для теплової обробки продуктів (шпарка – опалення)

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для шпаріння і опалки.

Обладнання для шпарка:

Чан шпарильний конвеєризований КТ-ФШ2-К продуктивністю до 120 туш/год. Шпарильний чан В2-ФК4 продуктивністю до 240 туш/год. Шпарильна камера продуктивністю до 250 туш/год. Ванна для шпарки субпродуктів – 4 корзини вмістом до 45 кг кожна.

Обладнання

mi band mi band
для опалення:

При ручному опаленні використовують ручні горілки.

Для опалення використовують печі періодичної і безперервної дії.

Печі опалювальні К7-ФОЖ і К7-ФО2Е продуктивністю відповідно 200 і 120 – 240 туш/год. для опалювання туш. Піч Я4-ФОШ продуктивністю 500 гол./год. для опалювання шерстяних субпродуктів.

Опалювання вологих субпродуктів передує сушка відхідними газами з опалювальної печі температурою 300-400 0С.

2. Порядок виконання роботи:

Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці. Вивчити технічну характеристику обладнання. Вивчити будову і роботу чана шпарильного конвеєризованого КТ-ФШ2-К та шпарильного чана В2-ФК4. Вивчити будову і роботу опалювальних печей К7-ФОЖ і К7-ФО2Е та печі Я4-ФОШ. Вивчити підготовку обладнання до пуску, безпечну експлуатацію.

3. Звіт по роботі.

1. Записати марку обладнання, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Зробити розрахунок шпарильників.

3. Коротко описати принцип теплової обробки м’ясопродуктів.

4. Описати безпечну експлуатацію обладнання.

4. Контрольні запитання.

Що називається тепловою обробкою продуктів? Які цілі переслідує теплова обробка? Способи виконання теплової обробки. Яке обладнання використовується для теплової обробки? Від чого залежить розподіл обладнання для опалення на групи? Що таке шпарка? Від чого залежить режим шпарки, температура і час проведення? Яке обладнання використовується для шпарки? Для чого необхідна сушка при шпарінні?

5. Рекомендована література.

1. Пелеев А. Й. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.-М: Пищевая промышленность, 1971:

2. Фалеев Ґ. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов Й. А Общая технология получения и переработки мяса.-М: «Колос», 1994;

4. Горбатов ВМ й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. – М: Пищевая промышленность, 1985.

Ви прочитали: "Технологічні розрахунки обладнання для формування"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору