mi band mi band

Таблиця основних додаткових і похідних одиниць міжнародноі системи одиниць сі

Додаток 1

Таблиця І Таблиця основних, додаткових і похідних одиниць міжнародної системи одиниць (СІ).

Основні, додаткові і похідні одиниці

Міжнародної системи одиниць (СІ)

_

Найменування величини

Одиниця виміру

Скорочене позначення

Одиниці виміру

Розмір одиниці

Основні одиниці

Довжина

Метр

М

1 м

Маса

Кілограм

Кг

1 кг

Час

Секунда

Сек.

1 сек

Сила струму

Ампер

А

1 а

Температура

Градус Кельвіна

°К

1°К

Сила світла

Свічка

Св

1 св

ДоДаткові одиниці

Плоский кут

Радіан

Рад

1 рад

Тілесний кут

Стерадіан

Стер

1 стер

Найважливіші похідні одиниці

Площа

Квадратний метр

М2

1м2

Об’єм

Кубічний метр

М3

1м3

Густина (об’ємна маса)

Кілограм на кубіч- ний метр

Кг/м3

1кг:1м3

Швидкість

Метр за секунду

М/сек.

1м:1сек

Прискорення

Метр за секунду у

Квадраті

М/сек2

1м:1сек2

Сила

Ньютон

Н

1кг(1м*1сек2)

Тиск

Ньютон на квадратний метр

Н/м2

1н:1м2

Динамічна в’язкість

Ньютон-секунда на квадратний метр

Н*сек./м2

(1н*1сек):1м2

Кінематична в’язкість

Квадратний метр на секунду

М2/сек

1м2:1сек

Робота, енергія,

Кількість тепла

Джоуль

Дж

1н*1м

Потужність

Ватт

Вт

1дж:1сек

Електрична напруга

Вольт

В

1вт:1а

Електричний опір

Ом

Ом

1в:1а

Світловий потік

Люмен

Лм

1св:1стер

Яскравість

Свічка на квадратний метр

Св/м2

1св:1м2

Освітленість

Люкс

Лк

1лм:м2

Похідні теплові одиниці

Кількість тепла, єнтальпія

Джоуль

Дж

1н 1 м

Питоме тепло

Джоуль на кілограм

Дж/кг

1дж:1 кг

Теплоємність системи

Джоуль на градус

Дж/град

1 дж:1град

Питома теплоємність

Джоуль на кілограм-градус

Дж/кг*град

1дж:(1кг*

*1град

Ентропія системи

Джоуль на градус

Дж/град

1дж:1град

Питома ентропія

Джоуль на кілограм-градус

Дж/кг*град

1дж:(1 кг*

*1град

Тепловий потік

Ватт

Вт

1дж:1сек

Густина теплового потоку

Ватт на квадратний метр

Вт/м2

1вт:1м2

Коефіцієнт теплообміну, теплопередачі

Ватт на квадратний метр-градус

Вт/м2*град

1вт:(1м2*1 град)

Коефіцієнт теплопровідності

Ватт на метр-градус

Вт/м*град

1вт:(1м*1град)

Коефіцієнт температуропровідності

Квадратний метр на секунду

М2/сек

1м2:1сек

Температурний градієнт

Градус на метр

Град/м

1град:1м

Таблиця 2

Співвідношення одиниць різних систем

Найменування величини

Співвідношення між одиницями системи СІ і одиницями інших систем

Маса

1кг=0,102кгс*м2/сек; 1кгс*м2/сек=9,81кг;

1кг=0,001т

Сила

1н=0,102 кгс; 1 кгс=9,81н

Тиск

1н/м2=1,02-10-5 кгс/см2=0,102 кгс/м2

1н/м2 = 1,02-10-5атм = 7,5-10-3мм рт. ст. =

= 0,102 мм вод. ст.

1 бар = 105 н/м2 = 1,02 кгс/см2 = 750 мм рт. ст. = 1,02*104 мм вод. ст.;

1 кгс/см2 = 0,981*105 н/м2 = 0,981 бар;

1 ф. атм = 760 мм рт. ст. = 1,013*105 н/м2 =

= 1,013 бар; 1 н/м2 = 10-5 бар = 1,02-10-5 атм

Робота і енергія

1дж = 0,378*10-6к. с.год = 0,278-10-6 квт. год; 1 дж = 0,102 кгс*м;

1 квт*год = 3,6*106 дж;

1 дж = 1 н-м = 1 вт*сек = 0,102 кгс*м

Потужність

1 вт = 0,102 кгс*м/сек; 1 вт = 0,00136к. с.;

1 вт = 0,86 ккал/год; 1 к. с. = 735,5 вт;

1 кгс*м/сек = 9,81 вт

Кількість тепла

1дж = 0,239*10-3 ккал; 1 ккал = 4187 дж

Тепловий потік

1 вт = 0,239*10-3 кал/сек;

1 вт = 0,86 ккал/год; 1 ккал/год = 1,163 вт

Питоме тепло

1 дж/кг = 0,239*10-3 ккал/кг;

1 ккал/кг = 4187 дж/кг

Теплоємність системи

1 дж/град = 0,239*10-3 ккал/град; 1 ккал/град = 4187 дж/град

Питома теплоємність

1 дж/кг*град = 0,239*10-3 ккал/кг*град

Питома ентропія

1 ккал/кг град = 4187 дж/кг*град

Густина теплового потоку

1 вт/м2 = 0,239*10-4 кал/см2*сек = = 0,86 ккал/м2*год

Коефіцієнт тепловіддачі, теплопередачі

1 вт/м*град = 0,86 ккал/м2*год*град;

1 ккал/м2*год*град = 1,163 вт/м2*град

Коефіцієнт теплопровідності

1 вт/м*град = 0,86 ккал/м*год*град;

1 ккал/м*год*град = 1,163 вт/м*град

Динамічна в’язкість

1 н*сек./м2 = 1 кг/м*сек. = 0,102 кгс*сек/м2

1 кгс*сек/м2 = 9,81 кг/м*сек

mi band