Створення докуметівоформлення реквізитів документів

Тема: Створення документів.Оформлення реквізитів документів

1. Мета заняття:Закріпити у студентів знання отримані на лекції та перевірити якість отриманих знань з наступних питань:

Створення документів.

Правила оформлення реквізитів.

Стандарти на документацію.

Формуляр-зразок.

Надання документам юридичної сили.

1. Типові завдання

Завдання 1.

Оформіть адресування документа організації або її структурному підрозділові

без зазначення посадової особи.

Завдання 2

Оформіть затвердження документа кількома посадовими особами.

Завдання 3

Оформіть резолюцію документа.

Завдання 4.

Оформіть реквізит „підпис”, якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб.

Завдання 5.

Оформіть реквізит „підпис”, якщо документ підписують кілька осіб однакових посад.

Завдання 6.

Оформіть гриф погодження документа.

Завдання 7.

Оформіть візи документа.

Завдання 8.

Оформіть відмітку про надійдення документа до організації.

Завдання 9.

Оформіть відмітку про наявність додатків повну назву яких наводять у тексті.

Завдання 10

Оформіть відмітку про наявність додатків повних назв яких немає у тексті.

3. Питання для закріплення та самоконтролю

1. Розкрийте зміст поняття реквізит.

2.Назвіть реквізити документа.

3.Дайте характеристику реквізиту „дата документа”

4. Дайте характеристику „реєстраційний індекс документа”

5. Дайте характеристику реквізиту „адресат”

6. Опишіть основні випадки адресування документа.

7. Як здійснюється внутрішнє та зовнішнє погодження документа?

8. Перелічіть основні вимоги до тексту документів.

9.Перелічіть основні позначки на документах.

10. Які документи підлягають затвердженню?

11. Які вимоги до тексту організаційно-розпорядчих документів?

4. Довідковий матеріал

ГОСТ 6.38-90. Унифицированные системы документации, системы организационно-распорядительной документации, тре­бования к оформлению документов. — М.: Изд-во стандартов, 1990.

А. Н.Діденко “Сучасне діловодство”, Київ “Либідь” 1998 р.

А. С.Головач “Зразки оформлення документів”, Донецьк “Сталкер” 1997 р.

С. В.Глущик, О. В.Дияк, С. В.Шевчук “Сучасні ділові папери”, Київ “А. С.К.” 1998 р.

Реферати :

Ви прочитали: "Створення докуметівоформлення реквізитів документів"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору