Систематизація документів та іх зберіганняпідготовка документів

Тема : Систематизація документів та їх зберігання. Підготовка до наступного зберігання та використання. Складання номенклатур і формування справ.

Мета заняття: закріпити у студентів знання отримані на лекції та перевірити якість отриманих знань з наступних питань:

1.Експертиза цінності документів

2.Офмлення справ

3.Передача справ до архіву

4.Поняття номенклатури справ.

5.Види номенклатур справ.

6.Вимоги до оформлення номенклатур справ.

Типові завдання

Завдання 1.

Оформіть

номенклатуру справ комерційного підприємства.

Завдання 2

Оформіть титульний аркуш справи

Завдання 3

Оформіть звітний запис до номенклатури справ.

Завдання 4

Оформіть завірчий аркуш справи.

Завдання 5

Оформіть річний опис справ постійного зберігання.

Завдання 6

Оформіть акт про виділення документів до знищення.

Задача 1

На підприємство прийшов запит з обласного МВС про надання їм деяких документів, що перебувають в архіві (були здані підприємством в обласний архів). Як у такому випадку діяти підприємству?

3. Питання для закріплення та самоконтролю

1.Що таке номенклатура справ? Які ви знаєте види номенклатур справ? Які документи відображає індивідуальна номенклатура справ? Які документи відображає рекомендована і типова номенклатура справ? Які основні принципи побудови номенклатури справ? На підставі яких документів складається номенклатура справ? 7.Які справи вносяться до номенклатури справ? Які справи не вносяться до номенклатури справ? У якій послідовності розміщуються елементи заголовка справи? 10.Які реквізити номенклатури справ? Які вимоги та правила до формування справ? Що таке класифікаторт документів? Види класифікаторів? В якій послідовності розташовують документи в особовій справі? Хто проводить експертизу цінності документів? Хто входить до складу експертної комісії? Які критерії оцінки документів? Що передбачає повне оформлення справ? Що таке опис справи? Для чого складається внутрішній опис документів? Яким чином здійснюється передача документів до архіву? Скільки повинні зберігатися документи? Як розраховується строк зберігання документів? Який порядок “списання” документів, що зберігаються в архіві підприємства, якщо вони (їхня частина) були загублені через крадіжку (пожежу, повінь), чому є підтвердження від компетентних органів?

4. Довідковий матеріал

Перелік типових документів, які створюються в процесі діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств”, затверджений наказом Головного архівного управління при КМУ від 20.07.1998 р. № 41 Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України /
Авт.: Я. С. Калакура, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг, К. Т. Селіверстова, З. О. Сендик, А. К. Шурубура, М. Г. Шербак; редкол.: Я. С. Калакура (гол. рел.), В. П. Ляхоцький, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг. – К., 1998.

3. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навч. посібник.-К,:Центр навчальної літератури, 2005.

4. Діденко А. Н.Сучасне діловодство.-К.:Либідь,2004.

5. Кузнєцова Т. В.Степанов Е. А., Филиппов Н. Г. Делопроизводство и техническая документация.-М.:Высшая школа, 1991.

6. Кулініченко ВЛ. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. – К.; 1996.

Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К., МАУП, 1997. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – К., 2002.

9. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.-К.: Довіра, 2003.

10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /Уклад.: С. П.Бибик, І. Л.Михно, Л.О. Пустовіт.-К.: Довіра,1999.

Реферати :

Ви прочитали: "Систематизація документів та іх зберіганняпідготовка документів"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору