РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технохімічний… – №4

Теоретична частина – студент дає достатні відповіді як усні так і письмові. Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ відповідно до методичних вказівок. Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань Захист ЛПЗ не обов’язковий.

Семінарські заняття – Присутність майже на всіх семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем. Участь у запропонованих викладачем

виступах.

Самостійна робота – своєчасне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на 60 – 70 %.

Індивідуальні завдання – своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо.

Інші критерії оцінки знань – прояв бажання отримати знання з дисципліни.

35 – 59 балів («незадовільно»)(за ECTS – FX – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

1 – 34 балів («незадовільно») – (за ECTS – F – необхідна серйозна подальша робота ).

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технохімічний… – №4"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору