Про внесення змін до закону украіни про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчоі сировини – №1

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

“Про якість та безпеку харчових продуктів

і продовольчої сировини”

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 48, ст.359 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України “Про якість та безпеку харчових

Продуктів і продовольчої сировини” ( 771/97-ВР ) (Відомості

Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98; 2002 р., N 1,

Ст. 2) такі зміни:

1. Статті 12, 13, 15, 16, 22 викласти в такій редакції:

“Стаття 12. Державне нормування показників якості

та

безпеки харчових продуктів, продовольчої

сировини і супутніх матеріалів

Державне нормування показників якості харчових продуктів,

Продовольчої сировини і супутніх матеріалів проводиться шляхом

Встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах,

Стандартах та інших нормативних документах на продукцію.

Державне нормування показників безпеки харчових продуктів,

Продовольчої сировини і супутніх матеріалів здійснює центральний

Орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я шляхом

Затвердження санітарних норм або розроблення технічних регламентів

На продовольчу продукцію.

Методики вимірювань показників безпеки харчових продуктів,

Продовольчої сировини та супутніх матеріалів, а також засоби

Випробувань і вимірювальна техніка повинні бути атестовані в

Установленому законодавством порядку.

Стаття 13. Державна реєстрація харчових продуктів,

продовольчої сировини та супутніх матеріалів

Державна реєстрація харчових продуктів, продовольчої

Сировини та супутніх матеріалів здійснюється шляхом ведення

Державного реєстру спеціальних харчових продуктів та реєстру

Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на

Продовольчу продукцію.

Державній реєстрації підлягають усі спеціальні та нові

Харчові продукти.

Виробник або постачальник зобов’язаний отримати висновок

Державної санітарно-епідеміологічної експертизи до введення в обіг

Харчового продукту, продовольчої сировини та супутніх матеріалів.

Порядок здійснення державної реєстрації спеціальних харчових

Продуктів, ведення реєстру висновків державної

Санітарно-епідеміологічної експертизи та надання наявної в

Державному реєстрі спеціальних харчових продуктів та реєстрі

Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Інформації, а також оплати витрат на проведення зазначених робіт і

Надання послуг установлюються Кабінетом Міністрів України”;

“Стаття 15. Підтвердження відповідності (декларування

відповідності та сертифікація) харчових

продуктів, продовольчої сировини, супутніх

матеріалів та сертифікація систем якості

Харчові продукти, продовольча сировина, супутні матеріали,

Технологічне обладнання для їх виробництва підлягають

Підтвердженню відповідності шляхом декларування відповідності або

Сертифікації, а системи якості їх виробництва – сертифікації в

Порядку, встановленому законом.

У разі сертифікації харчові продукти, продовольча сировина і

Супутні матеріали підлягають випробуванню на відповідність

Обов’язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових

Актів у випробувальних лабораторіях, акредитованих у встановленому

Законодавством порядку.

Підтвердження відповідності (декларування відповідності та

Сертифікація) харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх

Матеріалів та сертифікація систем якості здійснюються за

Обов’язковими показниками якості та безпеки, встановленими

Нормативними документами та нормативно-правовими актами.

Стаття 16. Порядок ввезення в Україну харчових продуктів,

продовольчої сировини і супутніх матеріалів

Харчові продукти, продовольча сировина і супутні матеріали

Ввозяться в Україну за умови виконання постачальником правил їх

Реєстрації та підтвердження відповідності (або сертифікації).

Порядок ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої

Сировини і супутніх матеріалів встановлює Кабінет Міністрів

України.

Харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали,

Що ввозяться в Україну, повинні відповідати вимогам безпеки для

Здоров’я, життя і майна людей, тварин та довкілля, встановленим

Законодавством України.

До продовольчої продукції, що ввозиться на територію України,

Застосовуються вимоги щодо процедур контролю, експертиз, надання

Дозволів, встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів,

Регламентів аналогічно тим вимогам, що застосовуються до

Відповідної продукції, виробленої в Україні.

Продовольча продукція, що ввозиться в Україну і перебуває під

Митним контролем, повинна бути вивезена за межі України, якщо було

Відмовлено у документальному підтвердженні її якості та безпеки”;

“Стаття 22. Вилучення з обігу неякісних та небезпечних

харчових продуктів, продовольчої сировини,

супутніх матеріалів та подальше поводження з ними

Неякісні та небезпечні харчові продукти, продовольча сировина

Та супутні матеріали підлягають вилученню з обігу в порядку,

Встановленому законом.

До неякісних відносяться харчові продукти, продовольча

Сировина та супутні матеріали, якісні показники та споживчі

Властивості яких не відповідають зазначеним у декларації про

Відповідність (нормативному документі чи нормативно-правовому

Акті), а також такі, якість яких знизилася внаслідок:

порушення маркування;

пошкодження чи деформування тари та окремих одиниць упаковки

(крім бомбажних консервів);

наявності сторонніх запахів, ознак замокання, що не

Становлять загрози для споживачів;

наявності сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути

Видалені.

Вилучені з обігу неякісні харчові продукти, продовольча

Сировина та супутні матеріали (крім харчових продуктів і

Продовольчої сировини, що швидко псуються, – термін придатності

Яких не перевищує 30 діб) можуть бути повернуті в обіг у разі

Приведення їх у відповідність із встановленими вимогами шляхом

Сортування, очищення, повторного маркування, зміни цільового

Призначення зазначеної продукції, промислової переробки тощо.

До небезпечних відносяться харчові продукти, продовольча

Сировина та супутні матеріали, показники безпеки яких не

Відповідають встановленим в Україні для даного виду продукції або

Зазначеним у декларації про відповідність, а також продовольча

Продукція, споживання (використання) якої пов’язане з ризиком для

Здоров’я і життя людини, зокрема харчові продукти та продовольча

Сировина:

що не можуть бути належним чином ідентифіковані;

фальсифіковані;

контрабандні;

безхазяйні;

на які відсутні супровідні документи виробника (власника), що

Підтверджують їх походження, або документи, що підтверджують їх

Якість і безпеку;

термін придатності до споживання (використання) яких

Закінчився;

виготовлені із застосуванням не дозволених у встановленому

Порядку компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій

Тощо;

з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами

Чи комахами.

Небезпечна продовольча продукція та неякісна продовольча

Продукція, яку неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації

Або знищенню в порядку, встановленому законом.

Утилізацію чи знищення вилученої з обігу неякісної та

Небезпечної продовольчої продукції проводить виробник (власник) за

Власні кошти. Порядок та умови використання неякісної продовольчої

Продукції, методи утилізації чи знищення небезпечної продовольчої

Продукції погоджуються з відповідними органами, які здійснюють

Державний контроль і нагляд за якістю та безпекою харчових

Продуктів і продовольчої сировини відповідно до їх компетенції”.

2. У преамбулі слова “а також надання послуг у сфері

Громадського харчування” виключити.

3. У статті 1:

1) абзаци другий – п’ятий викласти в такій редакції:

“безпека харчових продуктів – відсутність загрози шкідливого

Впливу харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх

Матеріалів на організм людини;

біологічно активна харчова добавка – спеціальний харчовий

Продукт, призначений для вживання або введення в межах

Фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з

Метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних

Властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених

Функцій організму людини;

державна санітарно-епідеміологічна експертиза – вид

Професійної діяльності органів та установ державної

Санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному

Вивченні нової продовольчої продукції, технологій, технологічного

Обладнання, а також підприємств, що її виробляють, з метою

Виявлення небезпечних факторів у цій продукції, оцінки їх

Можливого шкідливого впливу та визначення ступеня створюваного

Ними ризику для здоров’я і життя людини; обгрунтуванні

Застосування відповідних санітарних норм або технічних регламентів

Щодо її виробництва, введення в обіг, споживання з метою

Попередження, зменшення та усунення цього шкідливого впливу;

Встановленні відповідності продукції вимогам безпеки для здоров’я

І життя людини;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи –

Нормативний документ установленої форми, в якому визначені вимоги

Щодо безпеки для здоров’я і життя людини продовольчої продукції та

Засвідчена її безпека за умови дотримання цих вимог”;

2) абзац шостий виключити;

3) абзац восьмий викласти в такій редакції:

“ідентифікація – це процедура, в ході якої за документами,

Маркуванням, органолептичними, фізико-хімічними показниками,

Специфічними для даного виду продукції характеристиками і ознаками

Встановлюється відповідність продукції відомостям та властивостям,

Зазначеним у декларації про відповідність, нормативних документах

Або нормативно-правових актах, а також узвичаєній загальній назві

Даного виду продукції”;

4) абзац дев’ятий виключити;

5) в абзаці одинадцятому слова “уповноважений” та “Державним

Комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації”

Виключити;

6) абзаци дванадцятий та тринадцятий викласти в такій

Редакції:

“сертифікат відповідності – документ, який підтверджує, що

Продовольча продукція належним чином ідентифікована і відповідає

Вимогам нормативних документів і нормативно-правових актів;

спеціальні харчові продукти – дієтичні, оздоровчі,

Профілактичні харчові продукти та біологічно активні харчові

Добавки, продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів

Тощо”;

7) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“термін придатності харчового продукту – проміжок

Календарного часу, визначений виробником цього продукту, протягом

Ви прочитали: "Про внесення змін до закону украіни про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчоі сировини – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору