mi band mi band

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… – Частина 6

Задача 24. Вікно у віварії має розміри 2,5´3,5 м, і на нього падає світловий потік 0,11 Млм. Вважаючи коефіцієнт відбивання світла від кожної поверхні віконного скла 4 %, визначити освітленість вікна з зовнішньої його сторони, а також яскравість і світимість вікна усередині віварію. Поглинанням світла усередині скла знехтувати.

Розв’язання

S = 2,5´3,5 = 8,75 м2

Ф = 0,11 Млм = 0,11×106 лм

R = 4 % = 0,04

Е = ? М = ? L = ?

Вичислимо освітленість вікна

mi band mi band alt="Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6" class="" />

Частина світлового потоку яка відбивається від зовнішньої поверхні скла дорівнює rФ.

Тому світловий потік, який проходе в скло, дорівнює Ф1 = Ф – rФ = (1 – r)Ф. Так само можна написати, що світловий потік, який виходе зі скла після відбивання на внутрішній поверхні, дорівнює Ф2 = (1 – r)Ф1, тоді Ф2 = (1 – r)2Ф.

Таким чином, світимість скла усередині віварію утворюється тим світловим потоком, який пройшов через скло, тобто

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6.

Яскравість і світимість пов’язані співвідношенням Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6 тоді Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6.

Проведемо обчислення:

М = (1 – 0,04)2×1,26×104 = 1,16×104 лк.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6.

Задача 25. Яку кількість теплоти випромінює 1 м2 поверхні нагрітого тіла за годину, якщо температура повітря у приміщенні 15 оС, а температуру тіла прийняти у середньому 37 оС. Приведений коефіцієнт випромінювання даного тіла дорівнює 4,9×10-8 Вт/(м2×К4).

Розв’язання

S = 4,9×10-8 Вт/(м2×К4)

S = 1 м2

T = 3600 c

T1 = 273 + 37 = 310 K

T2 = 273 + 15 = 288 K

Ф = ?

Відповідно до закону Стефана – Больцмана тепловий потік, який випромінюється нагрітим тілом, пропорційний четвертій степені абсолютної температури, а також площині поверхні і часу випромінювання. Теплообмін між двома тілами з різними температурами заключається в тому, що тіло з більш великою температурою ( тіло 1) випромінює сильніше і передає тілу з більш низькою температурою (тілу 2) більше енергії за одиницю часу, чим само отримує від тіла 2.

Таким чином, від тіла 1 до тіла 2 передається тепловий потік:

Ф = Ф1 – Ф2 = s S t (T14 – T24),

Де s – приведений коефіцієнт випромінювання, який залежить від природи тіла, від його температури і в значній мірі від стану його поверхні.

Перевіримо розмірність: Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 6

Підставимо в цей вираз числові значення заданих величин Ф = 4,9×10-8×1×3,6×103×(3104 – 2884) = 4,15×105 Дж. Відповідь: Ф= 4,15×105 Дж.

Література

1. Курс физики. Т. И. Трофимова, изд. “Высшая школа”, 1999 г.

2. Загальний курс фізики. І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Лущик. К.: Техніка, 1999 р., т.1,2.

3. Курс общей физики. Савельев И. В. М.: Наука, 1977-1979 г. г., т.1,2.

4. Сборник задач по общему курсу физики. В. С. Волькенштейн. М.: Наука, 1979 г.

5. Задачник по физике. А. Г. Чертов. М.: Высшая школа, 1981 г.

6. Загальна фізика. Збірник задач. Барановський, Київ, 1993 р.

7. Загальні основи фізики. І. Г. Богацька, Д. Б. Головко, А. А. Маляренко, Ю. Л. Ментковський. Київ: “Либідь”, 1998 р., т.1,2.

8. Курс физики. А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. М.: Высшая школа, 1973-1979 г. г.

Реферати

  • технология хранения мяса
  • цвет мяса сушеной рыбы
  • сущность биохимических процессов в производстве пищевых продуктов
  • сочное сырье ее характеристика технология пищевых производств
  • технология пищевых производств сочное сырье.характеристика.состав.свойства
  • снятие шкур с мелкого рогатого скота
Ви прочитали: "Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… – Частина 6"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору