Приклад виконання контрольноі роботи – №1

1.Діаграма Парето

Досліджувати проблему появи браку при випуску деталей.

З обліком того, що втрати від браку однієї деталі кожного виду приблизно однакові, у якості одиниці виміру вибираємо число дефектних деталей кожного виду. Після заповнення контрольних листків одержуємо дані, подані в табл.1.

Таблиця 1.

№ деталі

1

2

3

4

5

6

Інші

Число дефектних деталей

255

101

59

39

26

15

11

По

отриманим даним розробляємо таблицю для перевірок даних. Створюємо нову книгу Excel. В комірку А1 уводимо заголовок роботи. В комірки А3:Е3 уводимо заголовки: № деталі, Число дефектних деталей, Накопичена сума деталей, Відсоток деталей, Накопичений відсоток. Для компактного розміщення заголовків виділяємо третій рядок і використовуємо команду Формат4Ячейки, вкладинку Выравнивание, режим вирівнювання по вертикалі По центрУ, режим відображення ПереноситЬ По Словам.

В комірки А4:В10 уводимо дані з таблиці 1. В комірку А11 уводимо заголовок Разом. В комірці В11 розраховуємо сумарне число дефектних деталей за допомогою математичної формули СУММ.

Для розрахунку накопиченої суми деталей в комірку С4 уводимо значення 255, тобто число дефектних деталей 1. В комірці С5 підсумовуємо число дефектних деталей 1 і 2, тобто уводимо формулу =C4+B5. Для розрахунку накопиченої суми деталей в інших комірках копіюємо формулу з комірки С5 у діапазон С6:С10.

Для розрахунку відсотка деталей варто поділити число дефектних деталей кожного виду на загальне число дефектних деталей і помножити на 100. Таким чином, в комірку D4 уводимо формулу =B4/B11*100. Після вказівки необхідної абсолютної адресації копіюємо цю формулу в діапазон D5:D10. В комірці D11 розраховуємо сумарний відсоток, що повинен скласти 100%.

Для розрахунку накопиченого відсотка деталей в комірку Е4 значення (тільки значення, а не формулу) з комірки D4. Для цього використовуємо команди Правка4Копировать и Правка4Специальная вставка . В комірці Е5 підсумовуємо відсоток дефектних деталей 1 і 2, тобто уводимо формулу =E4+D5. Для розрахунку накопиченого відсотка в інших комірках копіюємо формулу з комірки Е5 у діапазон Е6:Е10.

По таблиці для перевірок даних будуємо діаграму Парето. Для цього відкриваємо в майстрові діаграм вкладинку Нестандартные, вибираємо діаграму типу График/гистограмма 2. На другому кроці вказуємо діапазон даних А4:В10; Е4:E10. На третьому кроці вводимо заголовки і відміняємо легенду.

Після створення діаграми майстром діаграм редагуємо її за допомогою контекстного меню. Зокрема, максимальне значення шкали Число дефектних деталей указуємо 506, а мінімальне 0. Максимальне значення шкали Накопичений відсоток указуємо 100. Відкриваємо контекстне меню на одному зі стовпців, вибираємо команду Формат рядОВ Данных, вкладинку Параметры, і встановлюємо ширину зазора 0.

Результати розрахунків і побудов показані на мал.1.

Приклад виконання контрольноі роботи

Мал.1. Побудова діаграми Парето по числу дефектних деталей.

Як видно з діаграми, до групи А можна віднести деталі 1 і 2 (70% від браку), до групи В – деталі 3,4,5, до групи С – деталі 6 та інші.

2.Контрольні карти по кількісних ознаках

У цеху прийняте рішення перевести на статистичне регулювання технологічний процес виготовлення болта на автоматах. За показник якості обраний діаметр болта, рівний 26 мм, і його відхилення, що допускаються: es = -0,005 мм; ei = -0,019 мм. Побудувати контрольну Приклад виконання контрольноі роботи-карту і провести по ній статистичний аналіз процесу. Для спрощення вимірів і обчислень вимірювальний прилад (підоймова скоба) була настроєна на розмір 25,980 мм. Результати вимірів (відхилення від розміру 25,980 мм у мікрометрах) приведені в табл.2.

Таблиця 2.

Цех автоматний

Устаткування – токарський автомат 5803

Контрольована операція – нарізування різьблення

Контрольований параметр –

-0,005

Æ 26

-0,019

Об’єм контролю N=100

Об’єм вибірки n=5

Засіб контролю – підоймова скоба

Час

№ вибірки

Результати контролю

7.00

1

10

3

5

14

10

8.00

2

2

14

8

13

11

9.00

3

12

12

3

8

10

10.00

4

12

14

7

11

9

11.00

5

10

11

9

15

7

12.00

6

11

12

11

14

12

13.00

7

15

11

14

8

3

14.00

8

12

14

12

11

11

15.00

9

11

7

11

13

9

16.00

10

14

10

9

12

8

7.00

11

9

11

14

10

13

8.00

12

13

13

6

4

13

9.00

13

5

8

3

3

4

10.00

14

8

5

6

9

13

11.00

15

8

4

9

5

8

12.00

16

4

12

10

6

10

13.00

17

10

6

13

10

5

14.00

18

7

9

12

1

7

15.00

19

4

7

6

7

12

16.00

20

10

10

6

9

3

В комірку А1 нової книги Excel вводимо заголовок роботи. У діапазон А4:F24 вводимо вихідні дані (номера вибірок і результати контролю).

Спочатку розраховуємо дані для побудови контрольної карти середніх значень. В комірці G5 розраховуємо середнє значення першої вибірки за допомогою статистичної функції СРЗНАЧ. Отриману формулу копіюємо в діапазон G6:G24.

Реферати :

Ви прочитали: "Приклад виконання контрольноі роботи – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору