mi band mi band

Предмет “основи фізіологіі та гігієни харчування”, його звязок з суміжними дисциплінами

 1. Предмет “Основи фізіології та гігієни харчування”, його звязок з суміжними дисциплінами. Роль харчування в процесах життєдіяльності.

За останні десятиріччя в Україні різко погіршилася екологічна обстановка, що негативно відбивається на здоров‘ї населення та сприяє зменшенню середньої тривалості життя.

Навколишнє середовище стає джерелом забруднення сировини та харчових продуктів. У зв‘язку з цим гостро постає проблема якості та безпеки їжі.

Харчування людини є найбільш важливим

mi band mi band
фактором середовища, яке постійно впливає на стан здоров‘я, працездатність та активне довголіття людини.

Збереження здоров‘я населення є одним із завдань державної важливості, а склад харчування – одним із найважливіших факторів, що визначають здоров‘я нації.

Наука про харчування складається з фізіології, гігієни та безпеки харчування різних верств населення та гігієнічні аспекти споживання і проблем безпеки харчових продуктів.

Фізіологія, гігієна та безпека харчування є основоположними науками, вивчення яких необхідне для формування фахівців у сфері харчування. Ця галузь науки безпосередньо пов‘язана зі здійсненням програми «Здоров‘я», спрямованої на реалізацію ряду заходів по охороні та зміцненню здоров‘я населення.

Тим важливіше засвоєння курсу фізіології, гігієни та безпеки харчування, а також аналізу сировини на нешкідливість для вибору та реалізації напрямків перебудови виробництва продуктів харчування. Це одна з умов, яка забезпечує оптимальність складання раціонів за харчовою та біологічною цінністю та наявністю захисних компонентів, збереження їх у процесі технологічної обробки сировини, запобігання утворенню в готовій їжі токсичних сполук.

Вивчення фізіології, гігієни харчування і проблем безпеки харчових продуктів і аналізу сировини на нешкідливість необхідне для участі спеціалістів галузі харчування в реалізації профілактичних та лікувальних заходів. Поряд з цим фізіологія та гігієна харчування визначають різні життєво необхідні аспекти перебудови, в якій має потребу діяльність харчових підприємств у звзку з переходом до ринкових умов праці. Необхідно забезпечити населення продукцією, яка за своєм складом відповідає потребам організму в харчових речовинах, захисних компонентах, роль яких зростає в епоху науково-технічного прогресу.

Найважливішим завданням фізіології та гігієни харчування є:

– вивчення процесів травлення та засвоєння поживних речовин;

– визначення фізіологічних потреб у поживних речовинах та енергії різних верств населення;

– вивчення проявів недостатності та неповноцінності харчування і розробка раціонального харчування для різних категорій населення;

– розробка лікувально-профілактичного харчування для працівників, зайнятих на шкідливих виробництвах;

– розробка та впровадження дієтичного харчування для хворих на різні захворювання.

Одним з основних напрямків, що визначають здоров‘ населення і збереження його генофонду, є забезпечення безпеки продовольчої сировини та харчових продуктів.

З навколишнього середовища до 70 % токсинів різного походження потрапляють до організму людини з їжею. Продовжує зростати рівень радіонуклідів, нітратів, важких металів та інших чужорідних хімічних речовин у продуктах харчування.

У зв‘язку з цим гостро постають проблеми, пов‘язані з підвищенням відповідальності за ефективність та об‘єктивність контролю якості сировини, ведення технологічних процесів її переробки, пакування, зберігання та реалізації готових продуктів хз максимально збереженими необхідними харчовими речовинами та гарантією їх безпеки для здоров‘я споживача.

Основним завданням гігієни та безпеки харчування є поліпшення здоров‘я шляхом максимального використання позитивних сторін біологічної дії їжі на організм як чинника навколишнього середовища, а текож вивчення забруднення харчових продуктів сторонніми хімічними речовинами і мікроорганізмами та запобігання харчовим отруєнням мікробної та немікробної природи.

Рекомендована література

Основи фізіології і гігієни та безпеки харчування:Навч. Посібник:У 2 ч. – Ч.1 і Ч.2 /О. М. Царенко, М. І. Машкін. Л. Ф. Павлоцька та ін. – Суми, ВТД “Університетська книга, 2004. – 278 с. Дуденко Н. В., Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування, Х.: 1999. – 392 с. Смоляр В. І. Основи фізіології та ігігєни харчування. – К.:Здоровя, 2000. – 302 с.

Ви прочитали: "Предмет “основи фізіологіі та гігієни харчування”, його звязок з суміжними дисциплінами"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору