Предмет і метод бухгалтерського обліку

Практичне заняття 2.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

2.1. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

2.2. Господарські засоби підприємства. Їх характеристика та класифікація

2.3. Джерела надходження та формування господарських засобів. Їх класифікація

2.4. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку

2.5. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика основних його елементів

1. Мета роботи: навчитися вірно класифікувати активи та пасиви

підприємства.

Студенти повинні знати: основні положення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» щодо організації обліку на підприємствах України, бухгалтерська служба підприємства, права та обов’язки головного бухгалтера;

Студенти повинні уміти: визначити основні елементи методу та функції бухгалтерського обліку, розподілити господарські засоби та джерела їх формування за класифікаційними групами.

2. Типові завдання, ситуаційні задачі і т. п.

Використовуючи умовні дані завдання 1 згрупувати окремо активи і пасиви. Проаналізувати склад активів у відповідності до їх складу і розміщення.

Проаналізувати склад джерел формування господарських засобів.

Завдання 1.

1. Із наведеного переліку виділити засоби підприємства та джерела їх утворення та записати їх.

Наявність господарських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів) підприємства

На 1 вересня 20__р.

№ п/п

Найменування

1

Автокран

2

Бензопилка

3

Тварини

4

Пральна машина

5

Дизельне паливо

6

Вантажні автомобілі

7

Бензин

8

Трактори

9

Корови

10

Запасні частини

11

Комбайни

12

Пиломатеріали

13

Птиця

14

Зерноочищувальні машини

15

Виробничий інвентар

16

Заборгованість постачальникам за сировину

17

Витрати основного виробництва

18

Цемент

19

Вівці

20

Заборгованість перед бюджетом

21

Заборгованість підприємства страховій компанії “Оранта”

22

Ядохімікати

23

Мінеральні добрива

24

Прибуток поточного року

25

Заборгованість покупців за продукцію

26

Будівлі складів

27

Заборгованість з оплати праці

28

Плодовий сад

29

Будинок культури

30

Заборгованість по кредиту банку

31

Основні свиноматки

32

Мед для реалізації

33

Насіння озимої пшениці

34

Будівля їдальні

35

Грошові кошти на поточному рахунку

36

Статутний капітал

37

Резервний капітал

38

Готова продукція

39

Респіратори

40

Сінаж

41

Шифер

42

Стільці

43

Бджолосім’ї

44

Силосна яма

45

Пайовий капітал

46

Цільове фінансування на капітальне будівництво

47

Довгостроковий кредит банку

48

Векселі видані

49

Векселі одержані

Завдання 2. На підставі умовних даних згрупувати окремо активи та окремо пасиви.

№ п/п

Найменування

1

Резервний фонд

2

Незавершене виробництво

3

Заборгованість з оплати праці сезонним працівникам

4

Затрати по незавершеному будівництву

5

Бензин

6

Насіння

7

Продуктивна худоба

8

Вантажні автомобілі

9

Дивіденди одержані

10

Резерв для забезпечення виплат відпусток

11

Вилучений капітал

12

Корівники

13

Прибуток нерозподілений поточного року

14

Пайовий капітал

15

Вилучені паї

16

Поточний рахунок в банку

17

Резерв на дострокове пенсійне забезпечення

18

Додатковий капітал

19

Резерв забезпечення гарантійних зобов’язань по ремонту проданих виробів

20

Відрахування в резерв оплати відпусток

21

Заборгованість перед органами соціального забезпечення

22

Заборгованість покупців за реалізовану продукцію

23

Будівельні матеріали

24

Суперфосфат гранульований

25

Трактори

26

Дизельне паливо

27

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

28

Цегла будівельна

29

Заборгованість постачальникам за придбані основні засоби

30

Довгострокова заборгованість по кредитам перед банком

31

Станок токарний

32

Вугілля

33

Корми

34

Балони газові

35

Телятники

36

Торгова палатка

37

Картопля насіннева

38

Заборгованість підзвітних осіб

39

Тварини

40

Фарба олійна

41

Пшениця для реалізації

42

Короткострокові кредити банків

43

Короткострокові векселі видані

44

Зернові відходи озимої пшениці

45

Запасні частини до легкових автомобілів

46

Заборгованість підзвітним особам

47

Ваги поштові

48

Витрати майбутніх періодів

49

Товари

Завдання 3:

На підставі наведених умовних даних визначте господарські засоби і джерела їх формування та згрупуйте їх згідно класифікації за їх складом і розміщенням та за джерелами їх утворення.

Дані для виконання завдання

№ пп

Найменування

Сума, грн

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1.

Основні засоби

230000

460000

368000

2.

Продукція с.-г. виробництва

40000

80000

64000

3.

Статутний капітал

270000

540000

432000

4.

Додатковий капітал

29080

70000

56000

5.

Сировина та матеріали

2000

4000

3200

6.

Тварини на відгодівлі

4250

8500

6800

7.

Короткострокові позики

7960

2000

1600

8.

Розрахунки з покупцями та замовниками (дебіторами)

4600

9200

7360

9.

Розрахунки з постачальниками (кредитори)

4750

1500

1200

10.

Розрахунки за виплатами працівникам

4230

6500

5240

11.

Рахунки в банках

47500

95200

76160

12.

Каса

170

145

200

13.

Довгострокові кредити

7800

15650

12500

14.

Заборгованість перед бюджетом за податками

5500

7000

5600

15.

Паливно-мастильні матеріали

2200

4400

3500

16.

Запасні частини

3900

7800

6200

17.

Заборгованість перед пенсійним фондом

2300

650

500

18.

Резерв оплати відпусток

4300

8600

6880

19.

Прибуток нерозподілений

1500

23000

18400

20.

Капітальні інвестиції

2800

5655

4500

3. Питання для закріплення та самоконтролю:

1. За якими ознаками групуються господарські засоби підприємства.

2. На які групи поділяються засоби (активи) за їх складом та розміщенням. Дайте їм характеристику.

3. На які групи поділяють господарські засоби (активи) за їх функціональною участю в капіталі? Дати їм характеристику.

4. Дати характеристику залучених джерел.

Реферати :

Ви прочитали: "Предмет і метод бухгалтерського обліку"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору