mi band mi band

Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила виконання контрольних завдань

Контрольна робота з дисципліни “Технохімічний контроль” виконується у встановлені навчальним графіком терміни.

Виконується контрольна робота в обсязі шкільного зошиту. На обкладинці контрольної роботи студент вказує прізвище, ім’я, по-батькові, варіант, номер залікової книжки, номер групи, назву предмету, домашню адресу, місце роботи.

Контрольна робота повинна бути написана синіми чорнилами, від руки, грамотно, розбірливо, без скорочень слів, з полями для зауваження рецензента.

mi band mi band
Сторінки повинні бути пронумеровані. Приступаючи до виконання контрольної роботи, студент повинен написати повністю питання, вказати його номер. Відповіді на питання повинні бути конкретними і повністю розкривати їх зміст.

Необхідно творчо підходить до викладення вивченого матеріалу. Переписувати текст з підручника або нормативного документу не допускається. Слід вибирати головне з тексту і будувати в логічній послідовності головну думку.

Якість контрольної роботи оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно дані відповіді на поставлені питання; в якій мірі використана рекомендована література: виконане практичне завдання.

В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться дата виконання роботи і особистий підпис.

Необхідно залишати 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача. Обсяг роботи становить 20-25 аркушів шкільного зошиту.

Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати окремі питання, якщо це потребує рецензія. Після доопрацювання контрольна робота допускається до захисту.

Варіант контрольної роботи визначається в залежності від двох останніх цифр залікової книжки або особистої справи студента.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

45, 25, 65

2, 17, 38

52, 68, 33

6, 7, 46

11, 26, 85

13, 28, 86

24, 69, 88

57, 90, 43

42, 63, 82

40, 74,70

1

1, 15, 39

3, 18, 37

5, 20, 35

8, 49, 48

10, 23, 52

54, 14, 73

31, 60, 78

61, 12, 83

62, 71, 80

59, 44, 87

2

4, 19, 36

21, 22, 56

50, 51, 32

47, 55, 9

12, 27, 84

76, 15, 30

29, 67, 89

77, 55, 81

75, 41, 66

79, 58, 64

3

54, 14, 73

76, 15, 30

62, 71, 80

59, 44, 87

40, 74, 70

75, 41, 66

8, 49, 48

6, 7, 46

11, 26, 85

13, 28, 86

4

62, 71, 80

40, 74, 70

10, 23, 52

45, 25, 65

2, 17, 38

52, 68, 33

1, 16, 39

42, 63, 82

24, 69, 88

57, 90, 43

5

59, 44, 87

4, 19, 36

75, 41, 66

8, 49, 48

6, 7, 46

29, 67, 89

12, 27, 84

47, 55, 9

31, 18, 37

5, 20, 35

6

13, 28, 86

42, 63, 82

29, 67, 83

50, 51, 32

21, 22, 34

61, 72, 83

79, 58, 64

11, 26, 85

31, 60, 78

77, 55, 81

7

24, 69, 88

11, 85, 26

10, 23, 52

54, 67, 41

6, 7, 46

47, 55, 9

76, 15, 30

5, 20, 35

52, 68, 33

62, 80, 71

8

75, 12, 57

8, 49, 52

31, 85, 10

3, 18, 37

24, 69, 13

1, 16, 39

4, 19, 36

10, 23, 52

31, 60, 78

5, 14, 73

Структура, зміст та обсяг контрольної роботи

Робота виконується у шкільному зошиті на 12-18 аркушів. Титульний лист містить наступну інформацію:

1. Міністерство аграрної політики України;

2. Кафедра технології молока і молочних продуктів;

3. Назва дисципліни;

4. студента якого курсу;

5. Форма навчання (денна, заочна);

6. назва спеціальності;

7. прізвище, ім’я по батькові студента.

На першому аркуші вказуємо номер варіанту та зміст питань, які потрібно висвітити у роботі. Відповіді можна супрововоджуватися таблицями, схемами, діаграмами технологічних процесів. У кінці роботи ставимо дату виконання та підпис студента. Список використаної літератури слід подавати у вказаній послідовності:

1. Законодавчі акти та постанови уряду.

2. Інструкції, нормативні акти

3. доповіді керівників держави

4. спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті в алфавітному порядку.

Ви прочитали: "Правила вибору варіантів та правила виконання"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору