mi band mi band

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці — №3

Для того, щоб відобразити контрольні карти з рядками попередження, звертаємося знову до вкладки Диаграммы діалогового вікна X-bar/R Показатель качества і натискаємо кнопкуX(MA)&R/S. Одержуємо контрольні карти, показані на Рис.24.

На Рисунку 24 пунктирними лініями зображені розраховані програмою контрольні границі, а штрихпунктирною – попереджувальні границі.

Програма STATISTICA дозволяє проводити автоматизований аналіз контрольних карт. Існують різні підходи до аналізу контрольних карт, тому методика даного аналізу, закладена в програмі STATISTICA, трохи відрізняється від методики аналізу контрольних карт, викладеної в лабораторній роботі в програмі Excel.

Проаналізуємо контрольну карту виходячи з наступних основних положень:

Зони A, B, C. Для завдання критеріїв пошуку серій точок область контрольної карти над центральною лінією і під нею ділиться на три «зони» (Рис.25).

За мовчазної згоди зона А визначається як область, розташована на відстані від 2 до 3 сигма по обидва боки від центральної лінії. Зона У визначається як область, що відстоїть від центральної лінії на відстань від 1 до 2 сигма, а зона С — як область, розташована між центральною лінією по обидва її боки й обмежена прямою, проведеною на відстані одна сигма від центральної лінії.

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці

Рис.24. Контрольні карти Шухарта з контрольними

Та попереджувальними границями.

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці

Рис.25. Розбивка контрольних карт по зонах

9 Точок У зоні С або за її межами (з одного боку від центральної лінії). Якщо цей критерій виконується (тобто якщо на контрольній карті виявлене таке розташування точок), то роблять висновок про можливузмінусереднього значення процесу в цілому. Помітимо, що тут робиться припущення про симетричність розподілу досліджуваних характеристик якості навколо середнього значення процесу на графіку. Але ця умова не виконується, наприклад, для R-карт, S-карт і більшості карт по альтернативній ознаці. Проте, даний критерій корисний для того, щоб вказати інженеру, що займається контролем якості, на присутність потенційних трендів процесу. Наприклад, тут варто звернути увагу на послідовні вибіркові значення з мінливістю нижче середнього, тому що з їхньою допомогою можна здогадатися, яким способом знизити варіацію процесу.

6 Точок Монотонного росту або зниження, розташовані підряд. Виконання цього критерію сигналізує про зрушення середнього значення процесу. Часто таке зрушення обумовлене зношуванням інструмента, погіршенням технічного обслуговування устаткування, підвищенням кваліфікації робітника і т. п.

14 Точок Підряд у «шаховому» порядку (через одну над і під центральною лінією). Якщо цей критерій виконується, то це вказує на дію двох причин, що систематично змінюються, що приводить до одержання різних результатів. Наприклад, у даному випадку може мати місце використання двох альтернативних постачальників продукції або відслідкування двох різних альтернативних впливів.

2 із 3-х розташованих підряд Точок Потрапляють у зону A або виходять за її межі. Цей критерій служить «раннім попередженням» про розлад процесу, що починається. Помітимо, що для даного критерію імовірність одержання помилкового рішення (критерій виконується, однак процес знаходиться в норРисьному режимі) у випадку Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карт складає приблизно 2 %.

4 із 5-ти розташованих підряд Точок Потрапляють у зону B або за її межі. Як і попередній, цей критерій може розглядатися в якості індикатора – «раннього попередження» про можливий разлад процесу. Відсоток прийняття помилкового рішення про наявність разладу процесу для цього критерію також знаходиться на рівні біля 2%.

15 Точок Підряд потрапляють у зону C (по обИдва БокИ Від центральної лінії). Виконання цього критерію вказує на більш низьку мінливість у порівнянні з очікуванюї (на підставі обраних контрольних меж).

8 Точок Підряд потрапляють у зони B, A або виходять за контрольні МЕжі, по обИдва БокИ Від центральної лінії (без влучення в зону C). Виконання цього критерію служить свідченням того, що різні вибірки схильні до впливу різних чинників, у результаті чого вибіркові середні значення виявляються розподіленими по бімодальному закону. Така ситуація може скластися, наприклад, коли відмічені на Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карті вибірки виробів були зроблені двома різними верстатами, один із яких робить вироби зі значенням контрольованої характеристики вище за середнє, а інший – нижче.

Повернемося до діалогового вікна X-bar/R Показатель качества і знову виберемо вкладку Спецификация X (MA). Для аналізу скористаємося кнопкою Выполнить тест. Після її натискання з’явиться діалогове вікно Выполнить проверки для диаграмм управления, у якому в блоці перемикачів Zone вибираємо границі зон відповідно до даних, позначених вище. Проаналізуємо контрольні карти по всіх критеріях разладки процесу. Для цього натискаємо кнопку Все тесты. При цьому прапорці розташовуються навпроти всіх аналізів. Є можливість розставити прапорці навпроти тих аналізів, що на даний момент найбільш важливі. Виконавши цю процедуру, натискаємо кнопку Да (сделать проверки). З’являється таблиця, позначена Рис.26.

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці

Рис.26. Таблиця результатів тестування Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці– карти.

З таблиці видно, що при аналізі Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці– карти виконуються три критерії разладки процесу:

1.- 14 Точок Розташовані підряд у «шаховому» порядку (через одну над і під центральною лінією) вибірки з 2 по 15. Це вказує на дію двох причин, що систематично змінюються, що приводить до одержання різних результатів.

2. — 2 із 3-х розташованих підряд Точок Потрапляють у зону A або виходять за її межі — це середні значення вибірок із 5 по 7 і з 16 по 18.

3. — 4 із 5-ти розташованих підряд Точок Потрапляють у зону B або за її межі – це середні значення вибірок із 14 по 18.

Таким чином, аналіз Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карти говорить про разладку процесу, що починається, виробництва продукції і про необхідність уживання заходів попереджуючого характеру. У той же час аналіз R — карти не виявив подібних змін (див. Рис. 27).

Завдання:

1. Виконати розрахунки і побудови відповідно до прикладу 1.

2. Побудувати і проаналізувати контрольну Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карту за даними таблиці 18.

Реферати :

mi band