Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці – №2

Атрибуты – дозволяє: побудувати і проаналізувати контрольні карти по альтернативній ознаці, такі як: С-карта, модуль С-Chart For Attributes; U-карта, модуль UChart For Attributes; Np – карта, модуль NpChart For Attributes; P – карта, модуль PChart For Attributes.

В реальном времени – дозволяє задавати можливість простежувати зміну

графіків у реальному часі за допомогою відповідних перемикачів.

Для того щоб побудувати контрольну карту середніх значень, у діалоговому вікні Диаграммы управления показателем качества клацанням лівої кнопки миші вибираємо вкладку Переменные і подвійним клацанням лівої кнопки миші модуль X-bar& R chart for variables. З’являється діалогове вікно Задание переменных для Х-полосы и R-диаграммы, у якому є дві вкладки: Быстрый і Метки, причины, действия. В закладинці Быстрый вибираємо стовпець аналізованих змінних Показник якості й ідентифікатори вибірки Номер вибірки, для цього натискаємо кнопку Variables. При цьому з’являється діалогове вікно Select vars with measurements, у якому в рядку Измерения вводимо цифру 3 або клацанням лівої кнопки миші вибираємо 3-Показатель качества. У рядку Sample idents вводимо ідентифікатори вибірки 1-номер вибірки, у рядку Part idents – ідентифікатори ділянки (при необхідності). У даному прикладі використовувалися показники якості продукції, отримані на одній виробничій ділянці, і при виробництві продукції використовувалася та сама сировина чи матеріал, тому ідентифікатор ділянки у даному випадку не встановлюємо. За допомогою перемикача задаємо МиниРисьное количество измерений на выборку, тобто число значень, менше якого не повинна налічувати вибірка, у нашому випадку не менше 2. Після виконання зазначених операцій натиснемо кнопку ОК. У результаті програма групує показники якості з однаковим номером у вибірки, робить із ними необхідні дії і викреслює Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці– та Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карти, а також гістограми спостережень і розмахів, зображені на Рисунку 23.

Можна не задавати ідентифікатори вибірки, але тоді обов’язково необхідно задати розмір постійної вибірки. У такому випадку програма групує дані у вибірки в порядку їх нагадування в кількості, позначеній у якості об’єму(розміру) постійної вибірки.

Для аналізу контрольної карти натиснемо в командному рядку кнопку X-bar/R ПоказателЬЗ’являється діалогове вікно X-bar/R Показатель качества, що має сім вкладок:

Спецификации R/S, в якій можна задати необхідні параметри R – і S – карти, як то: центральна лінія або значення специфікації (кнопка Center); верхні і нижній межі регулювання (кнопки UCL і LCL, відповідно); рядки попередження (кнопка Строки предупреждения), характеристики контрольної карти (рядок Если); технологічні характеристики (кнопка Технологические характеристики); основні показники тестування контрольної карти і тестування контрольної карти (кнопка Выполнение теста). Можливо збереження налаштувань і використання раніше визначених налаштувань (кнопки Открыть спецификацию та Сохранить спецификацию відповідно).

Спецификация X (MA), аналогічна Спецификации R/S. У ній можна задати параметри Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці– карти.

Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці

Рис.23. Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці– та Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-контрольні карти

Диаграммы – вкладка, за допомогою якої можна викликати наступні діаграми та гістограми: діаграми SixGraphтому числі контрольні Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці– та R – карти, креслення норРисьної ймовірності, гістограми контрольованої характеристики, креслення діаграми розсіювання); діаграми Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці– та R – (якщо спільно, тоді кнопка X(MA)&R/S, якщо окремо, тоді кнопки або X, або R/S); описову статистику (кнопка Descriptives); аналіз викидів (кнопка Outliers); гістограми середніх значень Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці(кнопка Гистограмма X (MA)); гістограми значень розмахів (кнопка Гистограмма R/S); операційні характеристики (кнопки ОС X(1) і ОС R(2)); результати тестування контрольних карт (кнопка Запустить тесты); підсумкову характеристику процесу (кнопка Summary) та гістограму (кнопка Histogram).

Отличный от норРисьного – вкладка, за допомогою якої можна задати характеристики Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карти при розподілі середніх значень Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознацівідмінного від норРисьного розподілу;

Наборы – вкладка, за допомогою якої можлива робота над створенням різних наборів даних.

Очистка – вкладка, за допомогою якої можна видаляти непотрібні дані з вибірок.

Отчет – вкладка, за допомогою котрої можливо створення звіту про основні характеристики.

Вибираємо вкладку Спецификации R/S, центральну лінію задаємо, за мовчазної згоди, як Технологическую среднюю, верхню і нижню границю регулювання задаємо, за мовчазної згоди, UCL = 3,0000*S, LCL = -3,0000*S. Задаємо рядки попередження, для цього натискаємо кнопку Строки предупреждения, з’являється діалогове вікно Строки предупреждения. Воно має блок перемикачів ЗадатЬ В термИНах і рядки Lower (нижній попереджувальний рядок) і Upper (верхній попереджувальний рядок). Для того, щоб задати попереджувальні границі в одиницях σ, установлюємо перемикач у положення Единицы sigma. і встановлюємо в рядках Lower і Upper значення -2 і 2 відповідно. Таким чином, установлюються попереджувальні границі в межах -2σ і +2σ. Оскільки в даному випадку використовується карта середніх значень, у рядку Если вказуємо Use average n. Специфікація для R-карти створена. Далі вибираємо вкладку Спецификация X (MA) і повторюємо ті ж дії, що йі із вкладинкою СпецификациИ R/S, значення σ залишаємо, за мовчазної згоди, Вычисленным, рядок ковзного середнього залишається відключеним. Відповідний перемикач встановлюємо в положення Off. Специфікація для R – та Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці-карт створена. Зберігаємо, її натиснувши кнопку Сохранить спецификации. З’являється діалогове вікно Выбрать спецификации для сохранения, у якому вибираємо необхідні для збереження специфікації і натискаємо кнопку ОК. Далі діємо, як при збереженні файлів у Windows.

Реферати :

Ви прочитали: "Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору