mi band

Обчислення площ плоских фігур

24. Обчислення площ плоских фігур

Теоретичні питання:

Означення криволінійної трапеції та її площини Формула обчислення площі криволінійної трапеції Узагальнення формули площі криволінійної трапеції на складніші фігури

Приклади:

Обчислити площі фігур, обмежених заданими лініями:

1. Обчислення площ плоских фігур    2.Обчислення площ плоских фігур

3.Обчислення площ плоских фігур    4.Обчислення площ плоских фігур

5.Обчислення площ плоских фігур    6.Обчислення площ плоских фігур

7.Обчислення площ плоских фігур    8.Обчислення площ плоских фігур

9.Обчислення площ плоских фігур    10.Обчислення площ плоских фігур

mi band