mi band mi band

Методічні вказівкі до дипломного проектування – №4

Узагальнюємо отримані дані в таблиці 3.3

Таблиця 3.3 Розрахунок сировини цеху забою та розробки туш

Найменування

% від загальної виробки м’яса

Кількість м’яса виробленого за зміну

Вихід м’яса від живої маси тварин. %

Загальна жива маса тварин, кг, т

Прийнята жива маса 1 гол, кг, т

Кількість голів тварин перероблених за зміну, голів

1

2

3

4

5

6

7

ВРХ

В

mi band mi band
тому числі:

– доросла:

Вищої вгодованості

Середньої вгодованості

Нижче середньої

Худа

– молодняк

Вищої вгодованості

Середньої вгодованості

Нижче середньої

ВСЬОГО

*

*

*

СВИНІ

В тому числі:

І категорія вгодованості

ІІ категорія вгодованості

ІІІ категорія вгодованості

ІV категорія вгодованості

Свині без шкури

Свині в шкурі

Свині перероблені методом крупона

ПТИЦЯ в т. ч.

Сухопутна в т. ч.

Кури

Курчата

Бройлери

Індики

Водоплаваюча в т. ч.

Качки

Гуси

ВСЬОГО

*

*

*

Примітка:* – у відмічених графах необхідно підрахувати суму.

Розрахунок готової продукції проводять на основі норм виходу готової продукції, прийнятої живої маси 1 голови або загальної живої маси всіх тварин (птиці), та кількості перероблених тварин за зміну.

Дані розрахунків зводимо у таблицю 3.4

Таблиця 3.4 Готова продукція цеху забою та обробки туш.

№п/п

Найменування продукції

Вихід

Направлення продукції

ВРХ

Свині

% до живої маси

З 1 гол, кг

Всього за зміну, кг

Без шкури

В шкурі

Крупон

% до живої маси

З 1 гол, кг

Всього за зміну, кг

% до живої маси

З 1 гол, кг

Всього за зміну, кг

% до живої маси

З 1 гол, кг

Всього за зміну, кг

1

М’ясна туша

Холодильник

2

Голова

Субпродуктовий цех

3

Вуха

– “-

4

– “-

5

– “-

…п

– “-

ВСЬОГО

100

100

100

100

Розрахунок та вибір технологічного обладнання

Обладнання вибирають у відповідності з прийнятою технологічною схемою виробництва даного продукту та з таким розрахунком, щоб в цеху було встановлено найменше число одиниць обладнання з максимально можливим коефіцієнтом його використання.

Основним розрахунком по цеху забою та розробки туш (птиці) є розрахунок довжини конвеєрної лінії, який зводиться до визначення її загальної довжини, враховуючи кількість робочих місць біля конвеєра.

Інше обладнання цеху розраховують за відповідними формулами та перелік обладнання беруть у галузевому каталозі.

Дані розрахунків кількості обладнання, необхідного для виконання технологічного процесу зводять до таблиці 3.5

Таблиця 3.5 Підбір та розрахунки обладнання цеху забою та первинної переробки худоби

№ п/п

Найменування обладнання

Марка, тип

Продуктивність обладнання, кг/год, шт/год

Продуктивність цеху, кг/зм

Кількість машин

Примітки

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

8

Обладнання цеху забою компонують по ходу технологічного процесу з раціональним використанням робочих площ, максимальним скороченням довжини трубопроводів, а також додержанням необхідних умов зручного і безпечного обслуговування машин, агрегатів, їх монтажу та ремонту.

Розміщуючи обладнання цеху, слід намагатися спростити виробничий потік, скоротити кількість транспортних механізмів, використовуючи по можливості гравітаційний спосіб передачі сировини, матеріалів і готової продукції.

Розрахунок виробничих площ та компонування цехів в корпусі

Площу цеху забою та первинної переробки тварин(птиці) визначають за питомими нормами площі на одну тону м’яса в залежності від потужності виробництва.

Питомі норми розроблені з врахуванням розташування конвеєрних ліній та обладнання в цеху.

Робочі площі цеху включають відділення:

– площі передзабійних загонів;

– відділення оглушення, забою та знекровлення тварин;

– первинної обробки туш та субпродуктів;

– обробки роликів;

– збору харчової крові;

– збору технічної сировини;

– збору каниги.

Результати розрахунків площ оформлюють у вигляді таблиці 3.6

Таблиця 3.6 Розрахунок Виробничих Площ

№ п/п

Найменування цеху, виду площ

Потужність цеху, т/зміну

Норма площі, м2 на 1 тону м’яса

Площа

Розрахункова, м2

Будівельні квадрати

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

Розміщення цеху в системі м’ясожирового корпусу повинно забезпечувати найкоротші шляхи подачі худоби, чіткий взаємозв’язок з цехами по переробці харчової та технічної продукції, з холодильником та побутовими приміщеннями.

В багато – та малоповерхових корпусах худобу переробляють на двох поверхах: на першому поверсі – забій та знекровлення з подальшим прийомом туш для переробки на другий поверх.

Ви прочитали: "Методічні вказівкі до дипломного проектування – №4"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору