mi band mi band

Контролер автоматика тк-20рс

Лабораторна робота №3 – 4 год.

Тема: Контролер «Автоматика ТК-20РС».

1. Мета роботи: ознайомлення з устроєм та призначенням мікропроцесорного контролера ТК-20РС.

Обладнання: мікропроцесорний контролер ТК-20РС.

2. Порядок виконання.

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити вхідні та вихідні сигнали.

3. Вивчити технічні характеристики.

4. Ознайомитись зі складом мікропроцесорного контролера ТК-20РС.

Технічні умови на контролер ТК-20РС. Посібник з експлуатації контролера ТК-20РС.

— » Контролери Серія «Автоматика ТК-20РС» сертифіковані Держстандартом РФ і включені до Державного реєстру приладів. Є дозвіл Госгортехнадзора на виготовлення й застосування контролера. Контролер виготовляється на Експериментальному заводі наукового приладобудування Російської Академії наук.

Особливості ТК-20РС

Контролер «Автоматика ТК-20РС» призначен для побудови автоматизованих систем виміру, контролю, регулювання, діагностики й керуваннятехнологічними процесами. Контролер ТК-20 сертифікований Держстандартом РФ, сертифікат RU. C.34.004A N5174, реєстраційний N17394-98 від 7 липня 1998 року.

У контролер «Автоматика ТК-20РС» убудовані комп’ютери із платформою Intel х86, які зараз єнайпоширенішими комп’ютерами у світі й мають досить низьку вартість. Периферійні інтелектуальні модулі побудовані на платформі розповсюджених процесорів сімейства Intel xxx51. Всі модулі контролера мають гальванічну розв’язку, що забезпечує надійність роботи системи при самих несподіваних ушкодженнях і електричних перешкодах виникаючих на об’єкті керування. Контролер включений до Державного реєстру приладів і має високі метрологічні характеристики класу 0.075% з високим ступенем придушення промислових перешкод. Конструкція контролера й модулів дозволяє встановлювати їх у стандартні конструкції типу «Евромеханика» у довільному порядку. Всі модулі контролера забезпечують функції вводу-виводу й обробки інформації й дозволяють самостійно вести керування окремими агрегатами в межах своїх ланцюгів вводу-виводу. Для забезпечення гнучкості керування технологічними процесами в модулі контролера можна завантажувати й змінювати технологічну програму в процесі роботи, а також зберігати довгочасно програми й настроечныекоефіцієнти (при необхідності можна блокувати апаратно зміни в алгоритмах керування). Модулі контролера мають убудовану самодіагностику програмних і апаратних засобів з безперервним контролем. Вивід інформації й команд керування виробляється або на стандартний дисплей (SVGA), або на екран інженерного пульта, що підключає до контролера по каналі RS485. Керування здійснюється зістандартної або функціональної клавіатури або зінженерного пульта. При автономній роботі контролер комплектується монітором і клавіатурою або інженерною панеллю.

Можливості ТК-20РС

Модулі в контролері встановлюються в будь-якім сполученні.

Максимальна кількість каналів вводу-виводу одного типу, що підключають до контролера сімейства «Автоматика ТК-20РС»:

• аналогове уведення 4-20 ма (0-100мв) 16*16=256 каналів;

• аналоговий вивід 4-20 ма 8*16=128 каналів;

• дискретне уведення 0- 27в 64*16=1024каналів;

• дискретний вивід 0-27в 32*16=512каналів:

Стандартні проекти під ТК-20РС

Для систем АСУТП на базі контролерів сімейства «Автоматика ТК-20РС» розроблені й реалізовані стандартні проекти:

Підсистема збору й обробки інформації.

Підсистема керування виконавчими механізмами зфункціями керування, реалізованими технологічною мовою LCON (насоси, засувки, відсічні клапани, електроприводи, компресори й ін.).

Підсистема регулювання зі стандартними функціями Пид-регуляторов і безліччю нестандартних функцій (з резервуванням, ненаголошеним перемиканням і діагностикою відмов).

Підсистема противоаварийной захисту має дубльований або мажоритарний(2 з 3) варіанти.

Всі підсистеми можуть бути зв’язані мережею ETHERNET 10мб між собою й операторськими станціями верхнього рівня з’єднаннями типу «загальнашина» або «зірка». МережаETHERNET може бути дубльована або комбінована. Програмне забезпечення дозволяє вести керування процесом від крапок розташованих на різних контролерах.

Для вибухонебезпечних виробництв використаються засоби искрозащиты. На вимогу замовників системи можуть бути укомплектовані засобами локального керуваннявиконавчими механізмами й візуальним контролем, а також модулями проміжних підсилювачів сигналів (реле й ін.);

Перелік блоків для контролера ТК-20РСНайменування. Коротка технічна характеристика

Каркас із джерелами живлення, крос платою й монтажем (у стоечном виконанні)

Конструктив «Евромеханика» стандарт МЭК297

Каркас із джерелами живлення, крос платою й монтажем (у приладовому исполненииБлок сполучення (БС) із установленої в ньому промислової ЕОМ Блок сполучення микро-ЭВМ із модулями УСО

Блок БАЦП-168 — 16 каналів АЦП із індивідуальною гальванічною розв’язкою (4-20ма. 5 Ом, клас точності 0.075%)

Блок БАЦП-16ТП — 16 аналогових каналів з індивідуальною гальванічною розв’язкою для виміру температури прямо від терм опар, (клас точності 0.075%)

Блок БАЦП-16ТС — 16 аналогових каналів з індивідуальною гальванічною розв’язкою для виміру температури прямо від термосопротивлений, (клас точності 0.075%)

Блок БЦАПИ-888 — 8 каналів ЦАП з індивідуальною гальванічною розв’язкою (4-20ма, 1кому, клас точності 0.15%). 8 каналів дискретного виводу гальванически незв’язаних (ЗАКЛИК. 50ма), 8 каналів дискретного уведення гальванически незв’язаних (ЗАКЛИК, 8ма)

Блок БВДИ-32 — 32 незалежних каната дискретного уведення (ЗАКЛИК, 8ма) або виводу (ЗАКЛИК, Зоома)

Блок БВДИ-48 — 32 каналу дискретного уведення (ЗАКЛИК. 8ма) і 32 каналу дискретного виводу (ЗАКЛИК, Зоома) (для керування виконавчими механізмами)

Блок БВДИ-64 — 32 каналу дискретного уведення (ЗАКЛИК, 8ма) і 32 каналу дискретного виводу (ЗАКЛИК. Зоома) із груповою гальванічною розв’язкою

Лінії. Блок БВВИ-64 — 64 незалежних каналу дискретного уведення (ЗАКЛИК, 8ма)

Блок БВК-64 — 64 незалежних каналу дискретного уведення (ЗАКЛИК, 8ма) з контролем

Блок Брпсблок резервних перемикачів.

Блок БУИМ-4 — Блок керуваннявиконавчими механізмами.

Питання для самоконтролю.

Що таке модуль УСО? Для чого використовується блок БАЦП? Для чого використовується блок БАЦПИ? Від яких сигналів може працювати контролер? Які вихідні сигнали контролера? Чи може бути підключений контролер до зовнішніх ланцюгів? Які процесори використовуються в контролері? Що значить інженерний пульт?

Реферати :

mi band