mi band

Глосарій

Глосарій

Органолептична Оцінка І дегустація – визначення зовнішнього виду, запаху, смаку готової продукції.

Технохімічний контроль оцінка якості сировини, продукції методами фізичного, хімічного, фізико-хімічного аналізу, використовують для визначення якісних показників сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, що передбачені стандартами і технічним умовами, а також для визначення правильності ведення технологічного процесу.

Мікробіологічний і бактеріологічний аналіз – оцінка доброякісності харчової і кормової продукції по загальній кількості мікроорганізмів, патогенних бактерій.

Основні показники технохімічної цінності худоби – м’ясна продуктивність і якість продукції, яку отримують після переробки.

Технологічний процес — сукупність всіх операцій, які забезпечують виготовлення з вихідної сировини кінцевої продукції заданої якості і призначення.

Дезінсекція – санітарна обробка цехів з метою знищення мух та тарганів.

Дератизація– санітарна обробка цехів з метою знищення гризунів.

Сировина – це вихідні матеріали, продукти призначені для обробки і переробки.

Варіння – засіб теплової обробки продуктів у рідкому середовищі (вода, молоко, бульйон, відвар) або атмосфері водяної парі.

Обсмажування засіб короткочасного смаження продуктів без доведення їх до кулінарної готовності з ціллю надання готовимо виробам певних органолептичних якостей.

Якість Продукту — ступінь відповідності продукції встановленим до неї вимогам у відповідності з призначенням.

Напівфабрикати – продукти, що пройшли стадію первинної обробки, але ще не придатні до споживання.

mi band