mi band mi band

Глосар_й

Глосарій

SРS-угода – Sanitary and Phytosanitary Меаsures Аgгееmеnt (санітарні та фіто – cанітарні нормативні межі). SРS включає основні аспекти безпеки харчових продуктів в торгівлі. Угода SРS визнає та керується стандартами і рекомендаціями Комісії Кодекс Аліментаріус.

Білок – речовина, що являє собою комплекс фракцій казеїну або (та) сироваткових білків молока.

Вершки – жирова емульсія, яку одержують з молока сепаруванням, відстоюванням або іншим способом.

mi band mi band name="вітаміни">Вітаміни – низькомолекулярні, біологічно активні органічні сполуки, необхідні для нормального обміну речовин в організмі.

Дезінфекція сукупність заходів, спрямованих на знищення збудників інфекційних хвороб тварин у навколишньому середовищі.

Жир – речовина молока, що являє собою складний комплекс ліпідів, вільних жирних кислот і розчинних в гліцеридній фазі супутніх речовин.

Закваска – одна чи декілька чистих культур мікроорганізмів, що використовуються для ферментації молочної сировини під час виробництва молочних продуктів.

Заквашування внесення закваски в молочну сировину.

Згусток – гель, який отримують під час коагуляції білків молока під дією ферментів та (або) кислоти або інших речовин.

Згущене молоко – харчовий продукт, різновид молочних консервів, який виготовляють згущенням вершків.

Згущені вершки – харчовий продукт, різновид молочних консервів, які виготовляють згущенням вершків.

Йогурт – кисломолочний продукт з підвищеним вмістом сухих речовин, який виробляють сквашуванням молока культурами видів Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus/

Кефір – кисломолочний напій, вироблений сквашуванням молока природною симбіозною закваскою, приготованою на кефірних грибках.

Кисломолочний_продукт – молочний продукт, що виробляється сквашуванням молока чи вершків, маслянки, сироватки чистими культурами молочнокислих бактерій з можливим додаванням культур дріжджі, оцтовокислих та протіоновокислих бактерій, харчових добавок.

Комісія Кодекс Аліментаріус – спільна комісія у складі ФАО/ВООЗ (FАО/WНО) із питань якості і безпеки харчових продуктів, її членами є понад 165 країн.

Контролювати – приймати всі необхідні заходи для того, щоб гарантувати і підтримувати відповідність критеріям, що визначені в НАССР плані.

Контроль – стан при якому застосовуються вірні методики та забезпечується відповідність встановленим критеріям.

Критичні межі (лімити) – являють собою величини або характеристики фізичного, хімічного чи біологічного характеру, які визначають межі між допустимим і недопустимим для того об’єкту що вимірюється. Вони показують момент коли допустима (контрольована) ситуація переходить в недопустиму (неконтрольовану) стосовно безпеки кінцевого продукту.

Лабораторія спеціально обладнане приміщення для проведення наукових, виробничо-контрольних і навчальних досліджень.

Лактоза – дисахарид, який складається із глюкози та галактози.

Лізоцим – антибіотична речовина білкової природи, міститься у виділеннях тварин (у сечі, слині, слизовій рідині).

Масло – високопоживний молочний продукт, виготовлений із вершків.

Маслянка – плазма вершків, отримана під час переробки вершків на масло.

Мастит – гострий запальний процес у тканинах молочної залози.

Мета роботи комісії – створення міжнародних стандартів по харчовим продуктам для безпеки споживачів.

Мікрофлора – сукупність різних видів мікроорганізмів, що населяють відповідне середовище (молоко, молочні продукти).

Молоко – продукт нормальної секреції молочних залоз.

Молочна промисловість – галузь, що об’єднує підприємства, які виробляють із молока молочні продукти.

Молочний_продукт – продукт, що виробляється із молока.

Молочний_цукор – лактоза є основним енергетичним джерелом біохімічних процесів в організмі людини і тварини.

Моніторингпроведення в запланованій послідовності серії спостережень або вимірювань контрольних параметрів для перевірки, чи знаходиться ККТ під контролем. Він включає систематичні спостереження, вимірювання, реєстрацію та оцінку.

НаповнювачІ – продукти, які вводять до складу молочних продуктів для надання їм нових смакових властивостей або підвищення харчової чи біологічної цінності.

Небезпечний фактор – біологічний, хімічний чи фізичний фактор в продукті чи його стан, який здатний викликати негативні наслідки для організму людини.

Нормалізація – доведення хімічного складу, до потрібного.

Нормалізоване_молоко_(вершки,_маслянка) молоко (вершки, маслянка), доведене (-і, – а) до потрібного хімічного складу, регламентованого діючою нормативно-технічною документацією.

Охолодження – зниження температури відповідно до вимог технологічних процесів.

Пастеризація – теплова обробка при температурі нижче 100°С з метою знищення вегетативних форм мікроорганізмів.

Пастеризоване_молоко_(вершки,_маслянка,_сироватка) – молоко (вершки, маслянка, сироватка), піддане (-і, – а) тепловій обробці при температурі нижче 100°С.

Перевірка — застосування методів, прийомів, тестів, інших способів оцінки в доповнення до моніторингу для оцінки відповідності НАССР плану.

Перевірка системи – проведення випробувань для перевірки загальної ефективності системи.

Підтвердження отримання доказів, що елементи плану НАССР дійсно ефективні.

План НАССР – документ, підготовлений у відповідності до принципів НАССР для забезпечення, контролю небезпечних факторів, які впливають на безпеку харчового продукту в межах харчового ланцюга.

Реєстрація інформації записи отримані при розробці і впроваджені плану ККТ. Інформація повинна забезпечити доступність всіх даних для повторної оцінки, перевірки аудиту.

Ризик – вірогідність негативних наслідків для здоров’я людини та серйозність таких наслідків, що викликані небезпечними факторами, які потрапляють в організм людини з харчовим продуктом.

Сир – білково-жировий харчовий продукт, який виготовляють з молока сільськогосподарських тварин.

Сироватка – частина молока, яка залишається після відділення білково-жирового концентрату шляхом біотехнологічного або хімічного впливу під час виробництва сиру, кисломолочного сиру, казеїну, молочно-білкових концентратів.

Сквашування – процес, протягом якого під дією молочнокислих бактерій, ферментів та інших речовин відбуваються певні фізико-хімічні зміни складових частин молока, внаслідок чого відбувається коагуляція білка та утворення згустку.

Сметана – кисломолочний продукт, що виробляється сквашуванням вершків чистими культурами молочнокислих стрептококів.

СТО (світова торгова організація) — Світова торгова організація (СТО) створена у 1995 році. Між її членами існує цілий ряд багатосторонніх торгових угод.

ТВТ – угода– ТесhnісаІ Ваггіегs tо Тгаdе Аgгееmеnt (угода по технічнім бар’єрам при торгівлі), яка безпосередньо пов’язана з вимогами Кодексу

Точкова проба — проба, взята одночасно з визначеної частини не штучної продукції (молока, вершків) у пакувальній одиниці.

Ви прочитали: "Глосар_й"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору